Ingelaste Algemene Ledenvergadering

dinsdag 19 mei 2015

Annie MG Schmidtzaal – Centrale Bibliotheek (Brink 70 te Deventer) – aanvang 20.00 uur
Download hier de Uitnodiging met Agenda en info over de Keuzemogelijkheden

Hierbij nodigt het bestuur en de Huisvestingscommissie van COC Deventer leden en belangstellenden uit voor de Ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 19 mei 2015 van 20.00 – 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.

Let op: de vergadering wordt deze keer gehouden in de Centrale Bibliotheek (Brink 70 te Deventer) en de ontvangst is bij het nieuwe bieb-café ‘Koek & Boek’. De vergadering is in de Annie M.G. Schmidt-zaal (voorbij de grote centrale hal).

Deze avond zal geheel in het teken staan van de huisvesting en er zal gestemd worden over de toekomst van de horecagelegenheid / huisvesting van COC Deventer, thans Café Fabulous.

Bij deze uitnodiging zijn de mogelijke opties genoemd en na de pauze zal er een officiële stemming plaatsvinden. Houdt u er rekening mee dat stemmen door middel van een mandaat krachtens de Statuten NIET is toegestaan.

Wij verzoeken u uw vragen zoveel mogelijk voor 12 mei schriftelijk in te dienen. De commissie heeft dan nog de gelegenheid zaken te onderzoeken om zo uw vragen te beantwoorden op de ALV, voordat er tot stemming wordt overgegaan.

Mogelijkheden om uw vraag kenbaar te maken:
– Mailen naar: info@cocdeventer.nl
– Per post: COC Deventer (Brink 64a 7411BW Deventer)
– In de brievenbus doen: aan de buitenmuur bij COC-café Fabulous.

Graag tot ziens!

Download hier de Uitnodiging met Agenda en info over de Keuzemogelijkheden.

Tags: ,