COC Nederland luidt noodklok over veiligheid LHBT-asielzoekers


 
Bron: coc.nl

COC Nederland luidt de noodklok over de veiligheidssituatie van LHBT-asielzoekers in (nood)opvanglocaties. Het COC heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff daarom in een brief dringend gevraagd om maatregelen te treffen gericht op het beschermen van LHBT-asielzoekers tegen verbale en/of fysieke bedreigingen.

“De onveilige situatie voor LHBT’s in de opvang moet direct worden aangepakt”, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. “Wat heb je aan een dak boven je hoofd als je niet eens je kamer uit durft door alle bedreigingen en antihomopesterijen.”

In Nieuwsuur werd donderdag 22 oktober aandacht aan deze kwestie besteed. COC-voorzitter Tanja Ineke gaf een toelichting op de brandbrief aan staatssecretaris Dijkhoff en twee LHBT-asielzoekers vertelde over hun benarde situatie in een opvangcentrum.

Het COC is de afgelopen twee weken benaderd door tien LHBT-asielzoekers die melden dat ze zich onveilig voelen, met name in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De meldingen komen uit acht verschillende opvanglocaties.

‘Nood loopt snel op’
Het COC vindt het opvallend dat er binnen korte tijd veel meldingen zijn binnengekomen. “Ter vergelijking: in het half jaar vóór de tien recente meldingen namen twee asielzoekers contact op met het COC over problemen in de opvang. De nood lijkt snel hoog op te lopen.”

Volgens het COC is het goed mogelijk dat deze meldingen slechts het ‘topje van de ijsberg’ zijn. “Voor asielzoekers die net in Nederland zijn aangekomen (…) is het een flinke stap om zich met een klacht over de asielopvang te melden bij een maatschappelijke organisatie als het COC. Het is goed denkbaar dat (veel) anderen die in dezelfde situatie verkeren deze weg niet kennen en/of deze stap (nog) niet durven of kunnen zetten”, schrijft het COC in de brief aan staatssecretaris Dijkhoff.

Aparte opvang
Het COC pleit in de brief voor aparte LHBT-opvang voor LHBT-asielzoekers die daaraan behoefte hebben. Bijna alle LHBT-asielzoekers die zich bij het COC melden, zeggen dat ze heel graag aparte LHBT-opvang willen. Een plek waar ze onder elkaar, veilig en zichzelf kunnen zijn.

Daarnaast wil het COC maatregelen om te zorgen dat de andere opvanglocaties veilig zijn voor LHBT’s. Zo zou er in elke opvanglocatie een vertrouwenspersoon moeten komen bij wie de LHBT-asielzoekers terecht kunnen. Het personeel in de opvanglocaties dient ook altijd alert en zichtbaar op te treden tegen mensen die LHBT-asielzoekers verbaal en/of fysiek bedreigen en bij strafbare feiten moet de politie ingrijpen.

De aanwezigheid van de vertrouwenspersoon moet worden gecommuniceerd in de opvang, net als het feit dat discriminatie niet wordt geaccepteerd. Ook raadt het COC aan om met (nieuwe) medewerkers van de opvanglocaties af te spreken dat zij optreden tegen discriminatie en zelf niet te discrimineren.

Het COC benadrukt in de brief dat ze zich bewust is dat de grote groep asielzoekers die Nederland momenteel binnenkomt en de opvang daarvan, al een grote uitdaging vormt voor het kabinet. “We menen echter dat veiligheid en vrij zijn van discriminatie voor LHBT’s en andere kwetsbare groepen asielzoekers óók absolute basisbehoeften zijn.”

Verder pleit het COC er ook voor dat bij de huidige grote instroom van asielzoekers er in inburgeringscursussen steeds aandacht blijft voor de acceptatie van LHBT’s.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!