Stadswandeling in het spoor van Ter Borch

zondag 26 juni 2016

Zondag 26 juni – Aanvang 13.30 uur
Startpunt voor de Waag te Deventer
Eindpunt bij De Fermerie (Muggeplein 9 te Deventer)

Op zondag 26 juni wordt onder begeleiding van Charel van Dijk een interessante stadswandeling ondernomen. Uitganspunt is het onlangs verschenen boek van hem over de Deventer schilder Gerard Ter Borch die in de 17e eeuw in Deventer woonde en werkte.

Deventer kent een rijke geschiedenis. Tijdens de Hanze speelt zij een rol van betekenis in het handelsysteem in een gebied van Londen naar Novgorod en van Brugge naar Bergen. In de 17e-eeuw is deze roemrijke periode weliswaar voorbij, maar de stad maakt de gevolgen van de reformatie mee, het ervaart hevig de strijd tussen de Spanjaarden en de Staatse troepen en decennia later staat Bommen Berend aan de stadspoort. Het is een periode dat enkele regentenfamilies het voor het vertellen hebben.

In die tijd woont de schilder Gerard ter Borch in Deventer. Met de stadswandeling in het boek ‘Wandelen door het 17e-eeuwse Deventer met de schilder Gerard ter Borch’ beleef je iets van het leven in die periode en na afloop weet je wat de bijzondere kwaliteiten van de meester-schilder zijn. De wandeling is 2,6 km. en duurt 2,5 uur.

Graag vooraf opgeven via 50plus@cocdeventer.nl.

Bij het boek hoort de website van Wandelen in Deventer. De QR-codes in het boek linken naar specifieke pagina’s van de website, waarmee de lezer aanvullende informatie over Ter Borch en het leven in de 17e in Deventer verkrijgt. Eigen belevenissen kunnen lezers via de website met anderen delen. Het boek kost € 9,95 en is te koop via de VVV Deventer en boekhandel Praamstra in Deventer.

Stukje uit het boek:
‘Zoals een fotojournalist in de huidige tijd belangrijke gebeurtenissen en personen met de camera vastlegt, zo legt Ter Borch de Vrede van Münster en stadsbestuurders van Deventer op een schilderij vast. Ter Borch (1617-1681) woont gedurende 27 jaar in Deventer. Tijdens die periode maakt hij van veel Deventer regenten schilderijen. Deze regenten bepalen via hun functies in het bestuur van de stad, de armeninstellingen en de burgerwacht de gang van zaken in Deventer. Met zijn schilderijen geeft Ter Borch daarom een deel van de geschiedenis van Deventer weer: een boeiende tijd van regenten en vorsten.’

Meer informatie over deze wandeling is te vinden via de website van Wandelen in Deventer.

Tags: ,