Amsterdam wees homosollicitanten af


 
Bron: gaysite.nl

COC Nederland wil dat er nieuw onderzoek plaatsvindt naar de behandeling van homoseksuelen door plaatselijke overheden zoals de gemeente Amsterdam. Ruim een jaar geleden werd in het Stadsarchief van Amsterdam een zeer omvangrijke documentatie gevonden over onder meer sollicitanten die in de vijftiger jaren zijn afgewezen op grond van hun seksuele oriëntatie. Het vermoeden bestaat dat ook in veel andere Nederlandse gemeenten sollicitanten als ambtenaar zijn afgewezen omdat zij homoseksueel zouden zijn geweest.

In dagblad Trouw zegt onderzoeker Eric Heijselaar van het Stadsarchief dat in de documenten onder meer verslagen zijn aangetroffen van de Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel. Deze deed onderzoek naar de achtergrond van mensen die bij de gemeente wilden werken. “Als bleek dat sollicitanten homoseksueel waren, konden zij een carrière als ambtenaar bij de gemeente vergeten. En ook als men in de omgeving iemand had die homoseksueel was, liep men al het risico niet te worden aangenomen. De aangetroffen lijsten bevatten de namen en achtergronden van ruim 1500 sollicitanten. Vijftien procent, zo’n 225 sollicitanten, werd afgewezen op grond van een vermoeden van homoseksualiteit,” aldus Heijselaar in Trouw.

Diverse organisaties hebben de overheid inmiddels opgeroepen discriminatie van homoseksuelen alsnog te onderzoeken en indien aangetoond te erkennen.

~~~

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!