Tentoonstelling DE MAN

vrijdag 20 juli 2018

Brink 16 te Deventer
Expositie van 20 juli t/m 2 september

Meld je hier aan als vrijwilliger

De Man; Mannelijk naakt in vele gedaanten
Samengesteld door Rob Smolders in opdracht van COC Deventer

In de komende zomer staat de man centraal in een gevarieerde expositie van beelden, schilderijen, tekeningen en foto’s. De samenstellers beogen daarmee belangstelling te wekken voor kunst waarin het mannelijk lichaam wordt getoond in verschillende rollen en ensceneringen. Als model, sportman, danser, heilige, held of hypocriet. Of gewoon als mens, jong, oud, poserend als zichzelf of een ander, op de vlucht, in opgewonden staat of in rust.

De man staat er niet goed op in de publieke opinie. Naakt wordt aantrekkelijk gevonden als het om vrouwen gaat, en mannen moeten zich daardoor niet van de kook laten brengen. Zij moeten de machtspositie die zij zich van oudsher hebben toegeëigend inleveren en hun handen thuishouden. Zij moeten hun plaats kennen. Maar wat is die plaats? Wie zijn zij achter hun masker van huisvader, zakenman, heetgebakerde hooligan of sukkelende bejaarde?

De expositie geeft ruimte aan kunstenaars – vrouwen en mannen – met oog voor hun mannelijke modellen. Een menselijke blik, soms ironisch, soms wreed. Maar altijd met het besef dat het een mens van vlees en bloed is die wordt geportretteerd en niet een object waarvoor een passend etiket moet worden gezocht. Om los te komen van het rollenspel dat in het sociale verkeer zo gewoon is geworden, zal de expositie de man tonen zonder huid, en de huid zonder de man. De man die bereid is zich te laten bekijken en de man die zijn lichaam opdringt. De man als martelaar en held, de man als circusartiest met onvermoede fysieke krachten en de man op leeftijd. De man die aandachtig zichzelf portretteert en de geobsedeerde die niet anders kan dan fallussen tekenen. En één vrouw die het waagt met een man van rol te wisselen.
Het motto van de tentoonstelling is: hoe je hem ook wenst te zien, hij mag gezien worden. De man.

Met deze tentoonstelling hoopt COC Deventer het denken in stereotypen te doorbreken, taboes tegen het licht te houden en daarmee de tolerantie voor wie we zijn en welke verlangens en behoeften we koesteren, te vergroten. Juist nu veel mensen zich terugtrekken in hun veronderstelde ‘eigenheid’, waarmee ze dikwijls ook militant stelling nemen tegen mensen met een andere culturele achtergrond of seksuele geaardheid, is het nodig te pleiten voor openheid en begrip. Kunst kan daarin een belangrijke rol spelen. Dikwijls werken beelden directer en indringender dan woorden. Het beeld overstijgt grenzen, het wordt gemakkelijk opgenomen, zelfs wanneer het niet wordt begrepen. Hoe paradoxaal het moge klinken, door nu eens eenzijdig de blik te richten op het beeld van de man wil COC Deventer aandacht vragen voor de diversiteit die de hele samenleving kenmerkt.
De expositie wordt niet samengesteld vanuit een specifieke LHBTI-achtergrond en richt zich op een veel bredere doelgroep dan de eigen achterban. Het is zinvoller dat mensen elkaar bij deze gelegenheid ontmoeten dan dat ieder zijn eigen manifestaties organiseert.

Meld je hier aan als vrijwilliger.

Rob Smolders is werkzaam als kunstcriticus, schrijver en tentoonstellingsmaker. Als directeur van Museum De Wieger in Deurne organiseerde hij in 1994 de tentoonstelling Het naakt in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw, in 1995 (met Regnerus Steensma) Jezus is boos. Het beeld van Christus in de hedendaagse kunst. Hij is auteur van tal van boeken en catalogusbijdragen. Sinds 2013 houdt hij de blog www.altijdvandaag.nl bij met recensies van tentoonstellingen en boeken en commentaar op de actualiteit in de kunstwereld.

Tags: , ,