Werving project suïcidepreventie LHBT-jongeren

Rijksuniversiteit Groningen werkt samen met een onderzoeker van Movisie aan een project gericht op suïcidepreventie onder LHBT-jongeren. Het begin van het project richt zich op ervaringen en wensen m.b.t. hulpverlening en steun voor LHBT-jongeren met suïcidale gedachten.

Deze studie bestaat uit 3 substudies:
* Onderzoek naar LHBT jongvolwassenen die last hebben gehad van suïcidale gedachten (leeftijd 18 t/m 30 jaar)
* Onderzoek naar ouders van LHBT jongeren die last hebben gehad van suïcidale gedachten
* Focusgroepen met professionals en vrijwilligers die werk(t)en met suïcidale LHBT-jongeren.

Zie ook de website van Rijksuniversiteit Groningen voor meer info.