Uitnodiging Najaarsledenvergadering 11 december 2018

Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 11 december 2018 van 20.00 – 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.
De vergadering wordt gehouden in de nieuwe openbare bibliotheek, Stromarkt 18 in Deventer.

Let wel! De deur van de bibliotheek sluit om 20.00 uur. Zorg er voor op tijd binnen te zijn! Zowel COC-leden als niet-leden zijn welkom; alleen COC-leden hebben stemrecht (dus vergeet je ledenpas niet!)

Met vriendelijke groet,
Rob Philip
Leidy Huijsmans

Download de vergaderstukken via deze link.

Agenda ALV 11 december 2018

  1. Opening, instelling kiescommissie, vaststelling agenda
20.00 uur
  1. Mededelingen van het bestuur
20.10 uur
  1. Terugkoppeling ALV 8 mei 2018
20.20 uur
  1. Jaarplan 2019 – diverse werkgroepen
20.30 uur
            – Toelichting, opmerkingen/vragen
  1. Herverkiezing Penningmeester Leidy Huijsmans
20.55 uur
  1. Pauze
21.00 uur
  1. Uitslag verkiezing penningmeester
21.30 uur
  1. Begroting 2019, stemming
21.35 uur
            – Toelichting door penningmeester, instellen kascommissie, opmerkingen/vragen
  1. Rondvraag
21.45 uur
  1. Sluiting
22.00 uur

 
Toelichting op de agenda en verdere vergaderstukken kun je hier downloaden. Ook kun je de stukken opvragen via info@cocdeventer.nl.