Herdenking en Kranslegging

zaterdag 4 mei 2019

Suggestie: verzamelen bij Etty Hillesummonument – Kapjeswelle om 19.00 uur
Herdenking en Kranslegging op Grote Kerkhof: 19.55 uur
Na afloop nagesprek en gezamenlijke koffie in het Stadhuis

Op zaterdag 4 mei is in Deventer de jaarlijkse herdenking om 20.00 uur op het Grote Kerkhof, gevolgd door de Twee-minuten-stilte en de Kranslegging. Ook vanuit COC Deventer zal een delegatie aanwezig zijn om een krans te leggen.

Om 19.00 uur is een herdenkingsmoment bij de volgende monumenten: Twentol monument (Snipperlingsdijk), Indiƫ monument (Grote Kerkhof), Etty Hillesum monument (Kapjeswelle), Verzetsmonument (Verzetslaan). Bij ieder monument wordt een krans gelegd en een toespraak gehouden. Daarna volgt een Stille Tocht naar het Grote Kerkhof, waar de gezamenlijke herdenking plaatsvindt.
Om 19.55 uur legt waarnemend en toekomstig burgemeester Ron Konig een krans. Hierna volgt de twee minuten stilte. Aansluitend zijn er verschillende muziekuitvoeringen en voordrachten. Namens N.V.I.H. COC Deventer zal het bestuur een krans leggen bij het Verzetsmonument op het Grote Kerkhof.
Iedereen is na afloop van harte welkom in het stadhuis voor een nagesprek en gezamenlijke koffie.

Vooraf verzamelen?
Wanneer men vooraf wil verzamelen wordt vanuit COC Deventer voorgesteld om hiervoor het Etty Hillesummonument ‘Het Verstoorde Leven’ aan de Kapjeswelle te kiezen. Dit geldt namelijk niet alleen als monument voor de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook als waarschuwing tegen hedendaagse vormen van discriminatie. Natuurlijk staat het een ieder vrij om bij een ander monument te starten of direct naar het Grote Kerkhof te gaan.

Klik hier wanneer je meer wilt weten over de geschiedenis van de herdenking door COC Deventer