Café Inclusief - LHBTI+ in Zutphen 2019-2020

zondag 30 juni 2019

Café Inclusief vindt plaats op zondag 30 juni in de Borrozaal van het Genietcafé aan het Oude Bornhof 57 in Zutphen. Inloop 14.30, aanvang 15.00 uur.

Café Inclusief is een initiatief van De initiatiefgroep LHBTI+ Zutphen in samenwerking met PrideLAB

Het plan van aanpak wordt ingeleid door Antje van Dijk, voorzitter van de Initiatiegroep LHBTI+.  Daarna is er gelegenheid hierover van gedachten te wisselen.

Natuurlijk is er achteraf in het Genietcafé ruimte en tijd voor persoonlijke ontmoetingen.

Het is alweer drie jaar geleden dat de Gemeenteraad van Zutphen discussieerde over het idee van een Regenboog zebrapad op het Stationsplein. Dat idee werd niet omarmd, maar er werd wel geconcludeerd dat Zutphen een actief LHBTI beleid zou moeten voeren. D66, GroenLinks en de VVD trokken zich die boodschap aan en gingen samen met twee ambassadeurs van het COC aan de slag in de Initiatiefgroep LHBTI+. Ook de wethouder die het sociaal domein onder haar hoede had, schoof aan.

De Initiatiefgroep richtte zich allereerst op een drietal speerpunten: het voortgezet onderwijs, de ouderenzorg en het ambtelijk apparaat van de gemeente Zutphen. Na de unanieme goedkeuring van de gemeenteraad ondertekende het college van burgemeester en wethouders op Coming out day van 11 oktober  2017 de intentieverklaring die maakte dat Zutphen/Warnsveld zich als nummer 47 kon aansluiten bij Nederlandse Regenbooggemeenten.

We zijn nu anderhalf jaar verder.  Waar heeft de Initiatiefgroep LHBTI+ zich in Zutphen Regenbooggemeente mee bezig gehouden en, zeker niet onbelangrijk, wat zijn de plannen voor de nabije toekomst.

Op zondag 30 juni a.s. wordt er in het tweede Café Inclusief  ingegaan op ‘Het plan van aanpak LHBTI+ 2019-2020’ dat binnenkort in de gemeenteraad wordt besproken. Daar aan voorafgaand horen we graag jullie ervaringen en wensen zodat we die naast de toekomstvisie van de Initiatiefgroep kunnen leggen.

Kom er bij en praat mee!