Nieuwe voorzitter voor COC Deventer e.o.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 november 2019 heeft Rob Philip de voorzittershamer overgedragen aan Ojon van Strijland. Rob is vier jaar lang voorzitter geweest van COC Deventer en omstreken en wist in die periode een stabiele koers uit te zetten na het wegvallen van het eigen COC-café.

Doordat er geen energie en menskracht nodig was om die eigen plek te realiseren kon er meer samengewerkt worden met COC-verenigingen in Oost-Nederland. Ook contact met andere instanties en het organiseren van de COC-activiteiten op diverse locaties wierp vruchten af. De doelgroep blijkt de ZondagMiddagSalon, de Men Meet Men, de Ladies Lounge, de Cocktailgroep en de IJssel Dykes te vinden en te waarderen. Nieuwe initiatieven voor jongeren, biseksuelen en transgenders zijn inmiddels gaande of worden in 2020 gestart.

Rob Philip heeft in zijn bestuursperiode altijd oor gehad voor initiatieven vanuit de verschillende doelgroep. Van belang is dat de mensen zelf aangeven wat ze georganiseerd willen zien en daarbij ook actief deelnemen; het COC is daarbij ondersteunend waar nodig.

Ojon van Strijland heeft in het verleden als penningmeester in het COC-bestuur zitting gehad. Daarna is hij vooral actief binnen de werkgroep Cultuur en het ondersteunen van de nieuwe Jongerengroep. Tijdens de Ledenvergadering is hij unaniem gekozen als voorzitter van COC Deventer e.o. waaruit het vertrouwen in hem blijkt vanuit de aanwezige leden.

Een hartelijke dank aan Rob Philip, die zich vier jaar lang een betrokken en professioneel voorzitter heeft betoond. En veel succes aan Ojon van Strijland om de koers van COC Deventer e.o. de komende jaren uit te zetten en, met ondersteuning van de werkgroepen, te realiseren.