Algemene Ledenvergadering - Jaarverslag 2019

Aan alle leden van COC Deventer e.o. en belangstellenden,

Door de beperkingen die nu gelden door COVID-19 kunnen we helaas geen ALV houden voor 1 juni en het jaarverslag 2019 laten goedkeuren. Een goedkeuring kan alleen plaats vinden tijdens een ALV. Wel kunnen we het Jaarverslag 2019 vast online zetten, zodat iedereen deze kan downloaden, lezen en er vragen over kan stellen.

Zodra de maatregelen zijn opgeheven en er een mogelijkheid is om  een ALV te organiseren, dan zullen we jullie daar nader over berichten.

De vergaderstukken zijn via deze link te downloaden via deze webite. Wil je het Jaarverslag opvragen of heb je vragen over het jaarverslag, stuur dan een mail naar info@cocdeventer.nl

Met vriendelijke groet,

Ojon van Strijland (voorzitter)

Leidy Huijsmans (penningmeester)