Enquête LHBTI+jongeren Zutphen

In opdracht van de gemeente Zutphen wordt onderzoek verricht om de veiligheidsgevoelens van LHBTI+-jongeren in kaart te brengen. Hierbij gaat het om mensen tussen de 12 en 28 jaar die wonen, werken, op school zitten of uitgaan in de gemeente. De enquête is anoniem en de gegevens zullen enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden.
Voor vragen over de enquête of de resultaten ervan kan men contact opnemen met Mieke Bouwmeester via m.bouwmeester@zutphen.nl

De gemeente Zutphen doet onderzoek naar de veiligheidsgevoelens van LHBTI+ jongeren. 

Dus ben jij:

  • iemand die zich als LHBTI+ identificeert
  • tussen de 12 en 28 jaar oud;
  • iemand die daarnaast woont, werkt, naar school gaat of uitgaat in de gemeente.

Dan is deze enquête voor jou bedoeld! Help mee om de situatie in Zutphen in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk welke behoeftes en verbeterpunten er zijn. Het invullen van de enquête duurt slechts een paar minuten en kan via deze link.