Onderzoek relatie Films & Jongeren


Voor zijn masterthesis doet Roeland Bouw (masterstudent Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit) onderzoek naar de relatie tussen queer films/series en de seksuele identiteit van homoseksuele, biseksuele en lesbische jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Dit is een kwantitatief onderzoek bestaande uit een survey.

In het belang van het onderzoek is hij nú vooral op zoek naar lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 18 en 30 jaar wiens familie/vrienden geen queer films/series hebben gezien.

De survey is uitsluitend bedoeld voor meerderjarigen. Participanten blijven anoniem en de enige persoonlijke gegevens die wel gevraagd worden (leeftijd, gender en seksuele identiteit) worden vertrouwelijk behandeld.​ Via deze link kom je terecht op de enquête.

Roeland ziet jullie reactie met belangstelling tegemoet. Het zou super fijn zijn als veel mensen deze enquête voor woensdag 14 juli willen invullen. Alvast heel erg bedankt!

PS. In het inhoudelijke gedeelte van de enquête wordt gesproken over lhb-jongeren in plaats van lhbtiqa+-jongeren of queer jongeren. Dit is niet bedoeld om trans, non-binaire of gender non-conformerende jongeren uit te sluiten, maar om duidelijk te maken dat het een onderzoek is onder minderheden op het gebied van seksualiteit, specifiek homoseksuele, biseksuele en lesbische jongeren. Dit is een gevolg van de beperkte reikwijdte van het onderzoek en een gestandaardiseerde vragenlijst die deel uitmaakt van de enquête. Trans, non-binaire of gender non-conformerende jongeren die zich als niet heteroseksueel identificeren kunnen dus gewoon meedoen aan het onderzoek. Dit alles legt Roeland ook uit in de survey zelf, zodat het voor respondenten duidelijk is.​​​​​​​​