Bron: coc.nl

Het COC lanceert GayVote.nl, de kieswijzer voor LHBTI-kwesties. COC-voorzitter Tanja Ineke gaf het startschot tijdens COC’s Verkiezingsdebat 2017 in de Amsterdamse Rode Hoed.

Op de website vinden kiezers standpunten van politieke partijen over LHBTI-kwesties. Ook kan men zien hoe partijen de afgelopen tijd over LHBTI-kwesties stemden en zijn er profielen van ‘regenboogkandidaten’.

Eerste transgender kandidaten
Tot de regenboogkandidaten op GayVote.nl behoren ook vier transgender personen. Voor zover het COC heeft kunnen nagaan is het de eerste keer dat er transgender personen verkiesbaar zijn voor de Tweede Kamer. Bij GroenLinks staat Sophie Schers op nummer 35 van de kieslijst. Zij is actief als beleidsmedewerker bij Transgender Netwerk Nederland (TNN). Corine van Dun staat bij D66 op plaats 45 en is voorzitter van TNN. Voor Artikel 1 staan Olave Basabose op plaats 9 en Robert Witte op plaats 12 van de kandidatenlijst. Daarnaast meldt TNN voor het op maandag 20 februari te starten TransVote ook nog Rhianna Gralike (plaats 35 bij 50PLUS).

Op de website staan de standpunten van partijen over negen LHBTI-thema’s. Zijn partijen voor of tegen inperking van het wettelijke discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht? Moet hiv-preventiepil PrEP worden vergoed? Moet er een verbod komen op discriminatie van trans- en intersekse personen? De antwoorden van politieke partijen staan op GayVote.nl.

Ook kunnen gebruikers zien hoe partijen de laatste jaren in de Tweede Kamer stemden over kwesties als de transgenderwet, afschaffing van de weigerambtenaar en over aparte opvang voor LHBTI-asielzoekers in noodsituaties.

Op de website staan standpunten van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, VNL en Artikel 1. PVV, ChristenUnie, SGP en DENK zijn ook uitgenodigd voor deelname maar hebben (nog) geen antwoorden ingestuurd.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: wikipedia.org

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn.

Commercie
In de Verenigde Staten is men, uit commercieel oogpunt, begonnen met het verleggen van de nadruk van anonieme liefde naar liefde. Valentijnsdag is in België en Nederland in korte tijd, sinds midden jaren 90, een groot commercieel succes geworden: cadeauwinkels, boekwinkels en bloemenwinkels profiteren hiervan. Ook de Nederlandse posterijen deden hieraan mee door een Valentijnspostzegel uit te geven.

Historische achtergrond
Valentijnsdag valt samen met de feestdag van twee christelijke martelaren met de naam Valentinus. De gewoonten die met de dag in verband staan hebben echter niets van doen met het leven van deze heiligen. Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam Sint-Valentijn. Eén was priester in Rome, een ander was bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter dood gebracht. Mogelijk gaat het hier om dezelfde persoon.

Over Sint-Valentijn is geen enkel biografisch gegeven bekend. In de achttiende eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is gesteld om de oude Lupercalia, een Romeins (en wellicht nog ouder) vruchtbaarheidsfeest te vervangen. Lupercalia werd op 15 februari gevierd ter ere van Juno, de Romeinse beschermgodin van de vrouw en het huwelijk, en Pan, de god van de natuur. Voor de Romeinen was dit destijds een belangrijk feest. Het feest werd hoogstwaarschijnlijk gevierd in de buurt van de grotten waar Romulus en Remus, de stichters van Rome, waren opgevoed door wolven. Volgens het verhaal werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren de twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld werden elkaars partner. Toen in Europa het Christendom opkwam, werd dit heidense feest door de kerk verboden. In 496 veranderde paus Gelasius het Lupercalia-feest van 15 februari in St.-Valentijnsdag van 14 februari.

Legenden over Valentijn komen voor in de Legenda Aurea, maar het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat tegenwoordig gebeurt, dankt zijn ontstaan aan een vermelding door Geoffrey Chaucer in 1382:
For this was on seynt Volantynys day
Whan euery bryd comyth there to chese his make

‘Want dit was op Sint Valentijns dag
Als elke vogel zijn maatje komt kiezen’

Legenden (mythes)
Het was in de tijd dat keizer Claudius II aan de macht was. Om zijn rijk in stand te houden had hij veel soldaten nodig, aan wie hij allerlei eisen stelde. Zo mochten soldaten niet trouwen omdat aan het front niets hen mocht afleiden, dus ook geen gedachten aan thuis.

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. (NB: Claudius II regeerde van september 268 tot januari 270, dus dan zou het 14 februari 269 moeten zijn.) Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop.

Volgens een ander verhaal kwam een belangrijk man bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op de dag van de onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig de uitvoering van het vonnis tegen te gaan, maar tevergeefs. Na de terechtstelling ontving het blinde meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond ‘Van Valentinus’ wat ze zelf kon lezen omdat ze plotseling kon zien. Volgens de legende bekeerde de vader zich na deze wonderbare genezing tot het christendom.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: gaysite.nl

Uit een groot onderzoek uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het Algemeen Dagblad blijkt dat 5 procent van de Nederlandse basisscholen bepaalde onderwerpen niet meer met kinderen bespreekt als gevolg van mislukte integratie. In de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) ligt dat percentage zelfs op 14 procent. In het voortgezet onderwijs liggen deze percentages op 11 procent en in de grote steden op 13 procent.

DUO Onderwijsonderzoek, specialist op het gebied van onderwijsonderzoek, meldt op haar website dat taboe-onderwerpen die in dat verband door schoolleiders en leerkrachten worden genoemd onder meer seksuele voorlichting en homoseksualiteit zijn. Voor het onderzoek werden in totaal 2.203 leerkrachten en schoolleiders uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ondervraagd. Aan degenen die het beeld van ‘de mislukte integratie en de toenemende segregatie in de samenleving’ (helemaal of een beetje) bij leerlingen van de eigen school herkennen, is gevraagd wat zij als de belangrijkste oorzaken hiervan zien. De twee meest genoemde redenen waren ‘verschillen tussen westerse en niet-westerse waarden en normen’ en ‘de rol van religie’.

LHBT-voorlichting is op Nederlandse basis- en middelbare scholen al verplicht sinds 2012 maar telkens blijkt dat deze voorlichting niet overal voldoende of zelfs niet wordt gegeven. Het COC is al langer bezorgd en schreef minister Bussemaker een half jaar geleden al een brandbrief. Uit het Zwartboek Slechte Voorlichting bleek dat volgens veel scholieren de voorlichting over seksuele diversiteit op hun school ver onder de maat is. “Ik ben erg bezorgd over de consequenties van die slechte voorlichting voor LHBTI-leerlingen die het op school vaak toch al zwaar hebben,” reageerde COC-voorzitter Tanja Ineke in juli 2016. “Scholen moeten véél harder hun best doen om een veilig klimaat voor LHBTI’s te creëren en ik roep minister Bussemaker op dit onderwerp verplicht te stellen op docentenacademies.” Het COC wil dat de Onderwijsinspectie scholen aanspreekt op het geven van geen of slechte voorlichting.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: parool.nl

LHBT-vluchtelingen ondervinden nogal eens problemen in asielzoekerscentra. Voor hen is er een app gemaakt waar ze alle informatie kunnen vinden over hulporganisaties waar ze terecht kunnen bij problemen. Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) lanceerde de Rainbow Refugees app zondag op een bijeenkomst van homobelangen-vereniging COC. In haar toespraak roemde Bussemaker de vrijheden die LHBT’s in Nederland doorgaans genieten. “Maar in AZC’s bestaat soms een andere werkelijkheid.”

Strafbaar feit
Ze noemde de uit Oeganda gevluchte lesbienne Liz als voorbeeld. “In het azc heeft Liz zich niet altijd veilig gevoeld.” Bussemaker zegt dat vluchtelingen soms nog moeten ontdekken dat niet homoseksualiteit, maar discriminatie in Nederland een strafbaar feit is. “Vluchtelingen hebben vaak geen idee dat ze aangifte kunnen doen.”

Maar het isoleren van LHBT’s in AZC’s is volgens de minister geen structurele oplossing. “We zetten niemand in een hokje apart, maar koesteren iedereen in ons midden.” In Amsterdam werden homovluchtelingen die zich onveilig voelden enige tijd opgevangen in safehouses. Die aparte opvang is inmiddels beëindigd.

Aangifte
Daarom is er nu een app, Rainbow Refugees genaamd, die LHBT -vluchtelingen helpt om hier hun weg te vinden. Via de app kunnen asielzoekers meer informatie vinden over hun rechten, waar ze terecht kunnen als er problemen zijn en de namen van nuttige organisaties. Zo geeft de app ook aan waar ze aangifte kunnen doen als ze gediscrimineerd worden.

Ook is er sinds een paar maanden in elk asielzoekerscentrum een vertrouwenspersoon waar ze bedreigingen en discriminatie kunnen aankaarten.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: gaysite.nl

Op 20 januari 2017 werd Donald Trump geïnaugureerd op de trappen van het Capitool in de hoofdstad Washington D.C. maar veel organisaties lieten vooraf weten daar niet bij te zijn. Vooral veel Amerikaanse homo-organisaties hebben direct na het nieuws dat Trump de nieuwe president wordt hun teleurstelling laten merken. Zo goed als alle LGBT-organisaties hadden de afgelopen maanden immers hun steun uitgesproken voor de democratische kandidaat Hillary Clinton.

Onduidelijk is hoe het nieuwe LGBT-beleid van Trump er uit gaat zien. Zeker is dat hij en de toekomstige vicepresident Mike Pence fel tegenstander zijn van de uitbreiding van homorechten. Onlangs werd bekend dat Trump er een voorstander van is om zaken als homorechten niet landelijk te regelen maar elke staat afzonderlijk te laten beslissen wat de plaatselijke LGBT-rechten zijn. Ook zijn de twee tegenstander van het opengestelde huwelijk voor homoparen. “Ik zal mij met alles in mij inzetten om de mogelijkheid voor homoparen om te kunnen trouwen terug te draaien,” aldus Trump in februari van dit jaar. Maar enkele maanden later liet Trump weten dit verworven recht niet terug te draaien als hij aan de macht komt.

Ook running mate Mike Pence heeft de afgelopen maanden enkele opmerkelijke uitspraken gedaan. Volgens de huidige gouverneur van Indiana en toekomstig vicepresident moet het Congres zich verzetten tegen elke poging om de rechten van homoseksuelen te erkennen. “De overheid zou de officiële steun aan homo-organisaties per direct moeten stoppen en het geld moeten gebruiken voor instellingen die zich inzetten om homoseksualiteit te genezen,” aldus Pence enige tijd geleden. Ook is hij tegen de openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen en tegen het geregistreerde partnerschap voor homoparen. Dat het homohuwelijk in 2015 in de Verenigde Staten werd gelegaliseerd noemt hij een aanslag op het gezin en hij wil zo snel als mogelijk deze wet weer ongedaan maken als hij aan de macht komt. Enige tijd geleden voerde Pence in Indiana een wet door die bedrijven het recht geeft om homoseksuelen en transgenders te weigeren op basis van “religieuze vrijheid”. Bedrijven, maar ook de plaatselijke overheid, mogen LHBT’s diensten weigeren zonder dat hiertegen aangifte van discriminatie kan worden gedaan.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!