Bron: obdeventer.nl

De Boekenweek begint weer en dit jaar is het thema ‘Verboden Vruchten’ oftewel heerlijk ondeugende schatten uit de literatuur. Vanaf zaterdag 25 maart tot en met zondag 2 april ontvangen lezers bij aankoop het boekenweekgeschenk van Herman Koch.

In Deventer zijn er tal van activiteiten in deze week en als afsluiter is er een themamiddag van 11.00 tot 17.00 uur in de Openbare Bibliotheek op zaterdag 1 april (geen grap). Een feestelijk programma in een mooi aangeklede bibliotheek en alles in het Boekenweekthema Verboden Vruchten. Optredens van o.a. Ted van Lieshout, Rindert Kromhout en Joke Linders. Zij weet alles van Annie MG Schmidt en de tijdgeest waar Annie tegen streed. In 2016 publiceerde zij Het ABC van Annie MG met bijdragen van o.a. Wim Brands, Gerda Dendooven, Henk van Gelder, Wilfred Takken, Janneke van der Veer en Ivo de Wijs.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: gaysite.nl

Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van acht politieke partijen hebben een stembusakkoord met het COC ondertekend. In dit Regenboog Stembusakkoord doen de partijen acht beloften over LHBTI-emancipatie voor de komende kabinetsperiode. Het akkoord is getekend door Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Léonie Sazias (50PLUS), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (Artikel 1). PVV, ChristenUnie, SGP en DENK werden ook uitgenodigd om het akkoord te tekenen maar gaven aan die uitnodiging geen gehoor. Het Regenboog Stembusakkoord is de opvolger van COC’s Roze Stembusakkoord uit 2012, met vijf beloften over LHBTI-wetgeving die inmiddels allemaal zijn ingelost.

In COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017 staan de volgende acht beloften aan de LHBTI gemeenschap:
– Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd;
– Er komt een meerouderschapswet;
– Het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand;
– Er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen;
– Geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft;
– De situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd;
– Er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd;
– De steun aan buitenlandse LHBTI bewegingen wordt voortgezet.

De ondertekenende partijen gaan in artikel 1 van de Grondwet verduidelijken dat LHBTI-discriminatie verboden is. Ook het CDA steunt dit voorstel. De VVD zal een alternatief voorstel tot wijziging van artikel 1 doen, maar de andere ondertekenaars en het CDA gaan dat niet steunen. Als er voor het eigen voorstel geen Kamermeerderheid is, steunt ook de VVD het voorstel tot verduidelijking van artikel 1. Daardoor ontstaat naar verwachting een zeer ruime meerderheid voor het verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1.

De ondertekenaars beloven dat er op korte termijn een goede meerouderschapswet komt, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen. Steeds meer LHBTI’s vormen een meeroudergezin, bijvoorbeeld bestaande uit een lesbisch paar, een homoman en hun kinderen. Wat de ondertekenaars betreft komt er ook een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling. Verder nemen de ondertekenaars maatregelen om de situatie voor LHBTI’s op school te verbeteren, voeren ze een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid en blijven ze buitenlandse LHBTI-bewegingen steunen. Wanneer de Amerikaanse regering onder Trump haar financiële steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen stopzet, neemt de Nederlandse regering initiatief tot een internationaal fonds om deze steun te compenseren.

Het Regenboog Stembusakkoord is het resultaat van COC’s Verkiezingsdebat op 3 februari in de Rode Hoed.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: COC.nl

COC Amsterdam start vanaf maart met een ontmoetingscafé voor LHBTI’s met autisme op Stadhouderskade 89 te Amsterdam. Voortaan elke eerste zaterdag van de maand vanaf 19.00 uur.

Een ontmoetingscafé is voor mensen met autisme erg belangrijk, omdat zij vaker een kleiner netwerk hebben en zij niet teveel prikkels kunnen verdragen die er vaak wel zijn in standaard uitgaansgelegenheden of bij LHBTI-evenementen. Daarnaast moeten zij dubbel uit de kast komen. Vanwege hun autisme worden ze niet geloofd, niet serieus genomen of is het moeilijk bespreekbaar. Ontmoetingscafé AutiRoze houdt met deze behoefte rekening en biedt mensen met autisme uit de LHBTI-gemeenschap een veilige en prettige plek.

Oprichters in Amsterdam
Ontmoetingscafé’s voor LHBTI’s met autisme bestaan al in bijv. Utrecht en Eindhoven, maar nog niet in Amsterdam. In Utrecht loopt het AutiRoze-ontmoetingscafé goed en wordt daar ook door mensen uit Amsterdam bezocht. Daardoor kwamen twee bezoekers uit Amsterdam, Erik en Matthias, op het idee om AutiRoze op te richten in Amsterdam.

Samen met de oprichter van AutiRoze, Ivan, en met gastheer Johan starten zij AutiRoze Amsterdam. De eerste ideeën volgen het format van Utrecht, maar na verloop van tijd zal ook samen met de bezoekers gekeken worden naar de invullingen van de bijeenkomsten. Mogelijke activiteiten zijn lezingen, films kijken en wat er verder nog bedacht wordt.

Voor wie is AutiRoze bedoeld?
Iedereen is welkom, maar AutiRoze is primair voor LHBTI-volwassenen met autisme die gemiddeld of hoog functioneren. Het gaat dan zowel om mensen die een officiële diagnose hebben, als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben. De activiteiten zijn ingericht op mensen die zelfstandig kunnen functioneren. De eerste keer mag je een begeleider meenemen, maar liever niet steeds.

Waar en wanneer?
Elke eerste zaterdag van de maand zal COC Amsterdam van 19.00-23.00 uur het ontmoetingscafé AutiRoze organiseren op de Stadhouderskade 89 te Amsterdam.

Meer informatie is te vinden op de website van COC Amsterdam!

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!

Tags: ,


 
Bron: gaysite.nl

Een ruime meerderheid van het Finse parlement heeft een petitie verworpen waarin werd geëist het huwelijk in Finland niet open te stellen voor paren van hetzelfde geslacht. Hiermee is het vrijwel zeker dat de wet vanaf 1 maart wordt ingevoerd en trouwlustige homostellen elkaar het jawoord mogen geven. De wet, die al in november 2014 werd goedgekeurd door het vorige Finse parlement, moet een einde maken aan het onderscheid dat bestaat tussen verbintenissen tussen homoseksuelen en heteroseksuelen. Het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is vanaf 1 maart geheel gelijk gesteld aan het bestaande huwelijk waardoor homoparen ook elkaars naam mogen overnemen en kinderen mogen adopteren.

Een jaar geleden ondertekende president Sauli Niinistö van Finland de wet die het huwelijk open stelt voor paren van hetzelfde geslacht. Maar sindsdien lieten tegenstanders van de wet zich horen. De laatste petitie werd vrijdag verworpen zodat Finland als laatste Scandinavische land het homohuwelijk zal erkennen.

Sinds 1971 is homoseksualiteit niet meer illegaal in Finland en sinds 2002 kunnen homoparen een samenlevingscontract sluiten.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: coc.nl

Het COC lanceert GayVote.nl, de kieswijzer voor LHBTI-kwesties. COC-voorzitter Tanja Ineke gaf het startschot tijdens COC’s Verkiezingsdebat 2017 in de Amsterdamse Rode Hoed.

Op de website vinden kiezers standpunten van politieke partijen over LHBTI-kwesties. Ook kan men zien hoe partijen de afgelopen tijd over LHBTI-kwesties stemden en zijn er profielen van ‘regenboogkandidaten’.

Eerste transgender kandidaten
Tot de regenboogkandidaten op GayVote.nl behoren ook vier transgender personen. Voor zover het COC heeft kunnen nagaan is het de eerste keer dat er transgender personen verkiesbaar zijn voor de Tweede Kamer. Bij GroenLinks staat Sophie Schers op nummer 35 van de kieslijst. Zij is actief als beleidsmedewerker bij Transgender Netwerk Nederland (TNN). Corine van Dun staat bij D66 op plaats 45 en is voorzitter van TNN. Voor Artikel 1 staan Olave Basabose op plaats 9 en Robert Witte op plaats 12 van de kandidatenlijst. Daarnaast meldt TNN voor het op maandag 20 februari te starten TransVote ook nog Rhianna Gralike (plaats 35 bij 50PLUS).

Op de website staan de standpunten van partijen over negen LHBTI-thema’s. Zijn partijen voor of tegen inperking van het wettelijke discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht? Moet hiv-preventiepil PrEP worden vergoed? Moet er een verbod komen op discriminatie van trans- en intersekse personen? De antwoorden van politieke partijen staan op GayVote.nl.

Ook kunnen gebruikers zien hoe partijen de laatste jaren in de Tweede Kamer stemden over kwesties als de transgenderwet, afschaffing van de weigerambtenaar en over aparte opvang voor LHBTI-asielzoekers in noodsituaties.

Op de website staan standpunten van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, VNL en Artikel 1. PVV, ChristenUnie, SGP en DENK zijn ook uitgenodigd voor deelname maar hebben (nog) geen antwoorden ingestuurd.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!