Bron: coc.nl

LHBTI’s mijden bepaalde situaties en plekken en passen hun gedrag aan om zich veiliger te voelen. LHBTI’s die in het verleden al eens een onveilige situatie hebben meegemaakt doen dat zelfs nog meer dan anderen. Dat blijkt uit het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door het AmsterdamPinkPanel (APP), een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en COC Amsterdam.

Gedragsaanpassingen: onveilige plekken mijden en niet opvallen
Uit het buurtveiligheidsonderzoek 2016 van het APP komt naar voren dat LHBTI’s verschillende dingen doen om zich veiliger te voelen, zoals:
• omlopen bij een onveilige situatie;
• bepaalde onveilige plekken vermijden;
• proberen in een veilige buurt te gaan wonen;
• geen affectie voor vrienden of de partner tonen in het openbaar;
• proberen niet op te vallen en zich minder herkenbaar als LHBTI’s te gedragen.

“Ondanks dat het algemene veiligheidsgevoel constant is gebleven blijkt dat LHBTI personen aan ‘zelfcensuur’ doen om niet in ongewenste situaties terecht te komen. Het is pijnlijk en zorgelijk om te constateren dat zichtbaar ‘anders’ zijn kennelijk wordt gezien als aanleiding voor negatieve reacties”, aldus voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam.

Meemaken onveilige situaties
Een kwart van de respondenten heeft in 2016 een onveilige situatie meegemaakt. Zij zijn bijvoorbeeld uitgescholden of het slachtoffer geworden van fysiek geweld. Homoseksuele mannen, transgenders en biseksuelen maken vaker een onveilige situatie mee dan lesbiennes. 92 procent van de respondenten die aangaven dat er onbekenden aanwezig waren, gaven aan dat zij de situatie negeerden.

Net als in 2015 doet nog geen 10 procent van de LHBTI’s die een onveilige situatie meemaakt hier aangifte van.

Amsterdammers voelen zich minder veilig
Binnen Amsterdam is gekeken naar de verschillende stadsdelen en veiligheidsbeleving. Daarbij kwam naar voren dat de bewoners van Amsterdam-Zuid zich het veiligst in hun eigen stadsdeel voelden. LHBTI’s die in Nieuw-West wonen voelen zich het minst veilig.

De respondenten werd ook naar hun oordeel over de veiligheid in Amsterdamse uitgaansgebieden gevraagd. De Warmoesstraat en de Halvemaansteeg presteerden het slechts. De Zeedijk, Kerkstraat, Amstel en Reguliersdwarsstraat werden als iets veiliger ervaren.

Ook zijn er verschillen zichtbaar tussen Amsterdammers en mensen die woonachtig zijn in een andere stad of dorp. Amsterdammers blijken zich in hun stad minder veilig te voelen dan bewoners van andere steden of dorpen.

Het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek
Jaarlijks doen de Universiteit van Amsterdam en COC Amsterdam onderzoek naar het veiligheidsgevoel onder LHBTI’s en naar de incidenten die zij meegemaakt hebben in het afgelopen jaar (het buurtveiligheidsonderzoek). Aan dit onderzoek hebben 528 leden van het AmsterdamPinkPanel deelgenomen.

~~~

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: coc.nl

In de Russische autonome republiek Tsjetsjenië worden op grote schaal mensen vervolgd vanwege hun seksuele gerichtheid. Dat wordt gemeld door de onafhankelijke krant Novaja Gazeta en bevestigd door Human Rights Watch. COC Nederland heeft hierover contact met Russische LHBTI-organisaties en voert in samenspraak met hen overleg met ons ministerie van Buitenlandse Zaken over een gecoördineerde reactie in EU-verband (inmiddels gebeurd).

In Tsjetsjenië zijn vanaf begin dit jaar minstens honderd mensen zonder reden opgepakt en drie mensen zouden om het leven zijn gebracht. Mensen worden vastgehouden in wat Human Rights Watch ‘informele gevangenissen’ (zie foto hierboven uit Novaja Gazeta) noemt – vaak voormalige kazernes, die gebruikt worden om mensen zonder proces op te sluiten. Hier worden de opgepakte mannen gemarteld met elektroshock, in elkaar geslagen en gedwongen namen en gegevens van andere homo- en biseksuele mannen te overhandigen.

Het Russian LGBT Network bevestigt deze berichten op grond van getuigenissen van slachtoffers, familie en vrienden van de slachtoffers, en journalisten. Het Network heeft een 24-uurs vertrouwelijke hotline opgezet waar getuigen en slachtoffers zich kunnen melden met meer informatie en om zo snel mogelijk in veiligheid gebracht te kunnen worden.

Overleg en ondersteuning
COC Nederland onderhoudt over de vervolging in Tsjetsjenië nauw contact met het Russian LGBT Network. Met deze activisten uit de regio overlegt het COC momenteel over de acties die nodig zijn vanuit de Nederlandse LHBTI-gemeenschap. Daarvoor informeren we je zo snel mogelijk op deze website en via onze Facebookpagina en Twitter.

Wat nu wel hard nodig is, is financiële steun voor het in veiligheid brengen van met vervolging bedreigde Tsjetsjeense LHBTI’s. Russian LGBT Network helpt LHBTI’s uit Tsjetsjenië te vluchten en biedt hen veilig onderdak. Hun fondsen daarvoor zijn echter nauwelijks toereikend, dus hierbij onze oproep om Russian LGBT Network bij dit levensreddend werk financieel te ondersteunen.

Ook roept Russian LGBT Netword mensen op om de Tsjetsjenië-petitie van Amnesty International te ondertekenen. Amnesty roept daarin de Russische autoriteiten op de verontrustende berichten te onderzoeken van het ontvoeren, martelen en vermoorden van mensen vanwege hun seksuele oriëntatie. Ook vraagt Amnesty stappen te ondernemen om LHBTI’s in Tsjetsjenië te beschermen.

Russian LGBT Network probeert verder op allerlei manieren informatie uit Tsjetsjenië te krijgen en mensen in veiligheid te brengen. Mede namens hen roept het COC daarom een ieder met directe betrouwbare informatie in de regio of betrouwbare informatie over de situatie in dat gebied op zich te melden via telnr. 020-6234596 of info@coc.nl.

‘Die mensen bestaan niet’
De afschuwelijke feiten die in Novaja Gazeta worden genoemd, worden op schandelijke wijze ontkend door de Tsjetsjeense autoriteiten. Volgens Alvi Karimov, de woordvoerder van president Ramzan Kadyrov, staan er in het artikel in Novaja Gazeta enkel leugens en is het ‘desinformatie om Tsjetsjenië zwart te maken’. Tegen persbureau Tass liet hij weten dat er van vervolging van homo/biseksuelen helemaal geen sprake kan zijn, want ‘die mensen bestaan niet in onze republiek’.

Maar mochten ‘die mensen’ wel bestaan, dan mag je ze best opsluiten en vermoorden, zegt Kheda Saratov, het hoofd van de Tsjetsjeense Mensenrechtenraad. Ze laat weten geen klachten over het opsluiten en doden van homo- of biseksuelen gekregen te hebben. Dat is overigens niet verbazingwekkend, want ze heeft ook gezegd dat ze zulke klachten ook niet in overweging zou nemen. Volgens Saratov is homoseksualiteit namelijk ‘erger dan oorlog’. “Dit is een kwaad dat iedere Tsjetsjeen zal bestrijden”, vindt Saratov.

Namens de Russische centrale overheid heeft ook Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov op het Novaja Gazeta-artikel gereageerd. Peskov zegt het artikel te kennen, maar of de genoemde feiten kloppen weet hij niet. “Dit is een kwestie voor de lokale autoriteiten – dit is niet de Kremlin-agenda”, zegt Peskov. Ondanks de reactie van Karimov en Saratov raadt Peskov mensen aan ‘gebruik te maken van hun rechten’ en klachten in te dienen bij de lokale autoriteiten. Op de vraag of er in Tsjetsjenië homoseksuelen leven, zegt Peskov dat hij die vraag niet kan beantwoorden, omdat hij geen ‘grote deskundige is op het terrein van homoseksuele gerichtheid’…

‘Klimaat van angst’
Human Rights Watch (HRW) heeft inmiddels in een persverklaring laten weten dat het Novaja Gazeta-artikel overeenstemt met informatie uit betrouwbare bronnen die de mensenrechtenorganisatie sinds enige tijd zelf uit Tsjetsjenië krijgt. Op grond van die informatie gaat HRW er vanuit dat minstens drie mannen om het leven zijn gekomen. Volgens HRW heerst er onder LHBT’s een ‘klimaat van angst’, vandaar dat een HRW-woordvoerder kritiek uit op de reactie van Kremlin-woordvoerder Peskov en de top van de Russische politiek oproept om de vervolging te veroordelen en de slachtoffers veiligheid en gerechtigheid te bieden.

Russian LGBT Network vraagt om internationale veroordeling van de mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. Het COC heeft daarover intensief contact met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat heeft inmiddels geleid tot een scherpe veroordeling van de EU. EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini heeft opgeroepen tot een diepgaand onderzoek en strafrechtelijke vervolging van de daders. Ook de Verenigde Staten heeft ‘grote zorg’ uitgesproken over de situatie in Tsjetsjenië en de vervolging op grond van iemands seksuele gerichtheid veroordeeld.

~~~

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: gaysite.nl

Niet alleen in ons land is massaal gehoor gegeven aan de ‘Hand in hand actie’ waartoe Barbara Barend begin deze week opriep. Ook in het buitenland hebben vele sympathisanten blijk gegeven van verbondenheid met de Nederlandse homo-gemeenschap naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen weekend in Arnhem en Amsterdam. De politie van het Belgische Gent twitterde een opmerkelijk beeld van twee agenten die hand in hand staan (foto boven). “Het is onze manier om nog eens duidelijk te maken dat niemand bang hoeft te zijn om aangifte te doen van homofoob geweld,” aldus inspecteur Davy Van Slycken. “We vonden dit een goede gelegenheid om nog eens de aandacht te vestigen op ons meldpunt voor homofoob en transfoob geweld,” zegt Davy Van Slycken in de Belgische media.

Niet alleen de politie maar ook vele honderden andere Belgen toonden zich solidair en plaatsten foto’s waarop ze hand in hand te zien zijn. In Duitsland werd ook zeer actief meegedaan met de actie. Ook daar vele duizenden foto’s van paren van het zelfde geslacht hand in hand. Eén van de meest opvallende foto’s was er één van twee Oostenrijkse politici. Andreas Schieder en Mario Lindner lieten elkaar fotograferen en plaatsten de foto op Twitter.

~~~

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: rozegolf.net

LGBT Asylum Support is de petitie ‘Niet Gay Genoeg’ gestart. De stichting wil dat er een geschillencommissie komt voor homoseksuele asielzoekers die worden afgewezen omdat de IND niet gelooft dat ze homo zijn.

LGBT Asylum Support staat de laatste maanden wekelijks homoseksuele asielzoekers bij, die naar de rechter stappen om de afwijzing van hun asielaanvraag aan te vechten. Volgens de stichting worden ‘erg veel’ aanvragen afgewezen op basis van ‘summiere en vage argumenten’.

Als de aanvraag wordt afgewezen, volgt er ‘een erg lange weg van talloze rechtszaken die niet alleen kostbaar zijn maar ook een uitputtingsslag voor kwetsbare asielzoekers’.

Met de petitie hoopt LGBT Asylum Support te bereiken dat de staatssecretaris een geschillencommissie in het leven roept, waar de asielzoeker die zegt homoseksueel te zijn terecht kan om een oordeel te vragen.

Die commissie zou moeten bestaan uit gedragsdeskundigen en ervaringsdeskundigen die vervolgens een voor de IND bindende uitspraak doet.

Eerder pleitte LGBT Asylum Support er al voor dat de IND beter kijkt wat de asielzoeker die zegt homo te zijn in Nederland doet en hoe hij leeft.

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: parool.nl

Het is op 28 juni honderd jaar geleden dat cabaretier Wim Sonneveld in Utrecht werd geboren. Dat wordt onder andere gevierd met de uitgave van een boek met tot nog toe onbekende (liefdes)brieven die hij tussen 1948-1958 uitwisselde met zijn levenspartner Friso Wiegersma.

Wiegersma stond hem in zijn werk ook bij als decor- en kostuumontwerper, vormgever en tekstdichter (van onder meer Het Dorp).

Bewaard bleken eveneens alle luchtpostbrieven die de mannen elkaar schreven toen Sonneveld tussen 1955 en 1958 in Hollywood zijn geluk beproefde en onder meer een rol te pakken kreeg naast niemand minder dan Fred Astaire (‘Ik vond mezelf echt goed moet ik zeggen. Hoe bang ik ook was’, schrijft Sonneveld hierover).

Wiegersma maakte ook ‘friepels’ voor Sonneveld, kleine tekeningen. Daarvan zijn er zeventien overgebleven die in het boek komen. Friepel was het alter ego van Wiegersma, uitgevoerd als klein scheel mannetje.

Erfenis
De brieven werden recent opgediept uit de erfenis van Wiegersma, door zijn latere man Hans van der Woude en verder Frank Jochemsen, die nu het boek samenstelt.

De collectie, die een intiem beeld schetst van de relatie in een tijd dat veel mensen homoseksualiteit mal en of slecht vonden, verschijnt op 28 juni onder de titel Niemand dan wij bij Nijgh en Van Ditmar. Jochemsen is er nu druk mee bezig: “Ik heb de friepels met tranen in de ogen bekeken, zoveel kwaliteit hebben ze en zo leuk zijn ze.”

Cultuur van die tijd
Ook van de brieven is hij zwaar onder de indruk: “Ik denk echt dat dit boek heel veel toevoegt aan het verhaal over Sonneveld. Hij kon heel goed schrijven en was een goed observator. Maar het zijn ook uitingen van een intens en aandoenlijk liefdesleven. Ze zijn verpletterend en tegelijk elegant.”

Tegelijk geven ze een beeld van de cultuur in die tijd. “Ze bezochten tentoonstellingen en voorstellingen en vonden er ook iets van. Daar schreven ze elkaar over.” En ook uit Hollywood viel er veel te vertellen. Zo schreef Sonneveld in 1957 over een vergeefse auditie voor film met waarschijnlijk Robert Taylor: “Ik beantwoordde niet aan het type en leek vergeleken bij Taylor veel te jong en het was onaannemelijk dat alle vrouwen verliefd werden op Taylor en niet op mij.”

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!