Bron: https://nl.wikipedia.org

Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden. Paarse Vrijdag ontstond naar het voorbeeld van Spirit Day in de Verenigde Staten, die eerder in 2010 voor het eerst plaatsvond als uiting tegen het pesten van LHBT-jongeren.

In Nederland werd Paarse Vrijdag voor het eerst gehouden in 2010 op de Piter Jelles scholengemeenschap om op een positieve manier seksuele en genderdiversiteit zichtbaar te maken en steun te bieden aan LHBT-jongeren. Sindsdien wordt deze dag georganiseerd door het netwerk van Gender & Sexuality Alliances (GSA) van LHBTI-belangenorganisatie COC.

Paarse Vrijdag wordt georganiseerd omdat scholen in Nederland nog vaak geen veilige plek voor lhbti-jongeren zijn. De helft van alle middelbare scholieren heeft moeite met openlijke uitingen van homoseksualiteit. LHBT-jongeren vinden school minder leuk, ze spijbelen vaker, ze vinden de onderlinge sfeer in de klas (en hun eigen positie hierin) minder goed, ze hebben een minder goede band met hun docenten en 51% van hen die uit de kast zijn, zijn het afgelopen jaar gepest of hebben te maken gehad met negatieve reacties rondom hun geaardheid.

Ook in Nederland is suïcide onder lhbti-jongeren een probleem. Het aantal LHBT-jongeren dat weleens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt bijna vijfmaal hoger dan onder heterojongeren.Er is een wetenschappelijk aangetoond verband tussen pesten en hoge suïcidecijfers onder LHBT-jongeren.

Bij de eerste keer in 2010 deden 150 scholen mee,dat aantal verdubbelde in 2011. In 2012 werd tijdens Paarse Vrijdag op 450 van de 680 middelbare scholen in Nederland opgeroepen om paars te dragen als uiting tegen homo- en transfobie. Ook werden er 120.000 paarse polsbandjes uitgedeeld en voorlichtings-/promotiefilmpjes vertoond. In 2013 deden 500 van de 680 middelbare scholen mee aan Paarse Vrijdag, in 2014 meer dan 500 van de ongeveer 700.


~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.

Bron: coc.nl

Astrid Oosenbrug is de nieuwe voorzitter van COC Nederland. Ze werd op zaterdag 24 november in Deventer gekozen door de Algemene Vergadering van twintig COC-verenigingen.

“We zijn gelukkig met Astrid als nieuwe voorzitter”, aldus Koen van Dijk, directeur COC Nederland. “Met haar enthousiasme, energie en samenbindend vermogen is ze een aanwinst voor het COC.”

Astrid wil zich de komende jaren in het bijzonder inzetten voor een LHBTI-beweging waarin iedereen meedoet en meetelt, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, opleiding, politieke kleur, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geslachtskenmerken of welke achtergrond dan ook. “Want samen staan we sterker”, aldus de nieuwe voorzitter.

Astrid Oosenbrug (Rotterdam, 1968) heeft vier kinderen, is biseksueel, getrouwd met een man en heeft een relatie met een vrouw.

In het dagelijks leven is Astrid sociaal ondernemer in de ICT-sector en coacht ze jongeren. Ze vervulde tal van bestuursfuncties en was van 2012 tot 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Astrid volgt Tanja Ineke op, die de afgelopen zes jaar voorzitter was van COC Nederland.


~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.

Bron: coc.nl

De situatie van LHBTI’s in Nederland laat nog veel te wensen over. Dat blijkt uit de LHBTI-monitor die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op woensdag 21 november publiceert. Het COC pleit voor een emancipatieimpuls door meer en betere aandacht voor acceptatie op school.

“Dat LHBTI’s problemen ondervinden is niet verwonderlijk, want we worden in Nederland nog lang niet altijd geaccepteerd”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. Ze wijst er op dat veel Nederlanders het bijvoorbeeld aanstootgevend vinden als lesbiennes en homo’s elkaar zoenen of hand in hand lopen.

Het COC pleit voor een emancipatieimpuls door meer en betere aandacht voor acceptatie op school. Dat kan bijvoorbeeld door het onderwerp verplicht te stellen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op alle docentenacademies. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat veel scholen dit onderwerp belangrijk vinden, maar dat de kwaliteit van hun voorlichting te wensen overlaat.

Uitschelden

Volgens het SCP-rapport krijgen lesbiennes, homo’s en biseksuelen meer dan gemiddeld te maken met uitschelden en ander respectloos gedrag, hebben ze vaker psychische klachten zoals depressies en krijgen ze vaker dan hetero’s te maken met pesten op het werk.

Voor transgender personen is de situatie nog ongunstiger, in het bijzonder hun sociaaleconomische positie. Ze hebben drie keer vaker dan gemiddeld een bijstandsuitkering en ruim twee keer vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Volgens het rapport krijgen transgender jongeren veel vaker dan gemiddeld te maken met verwaarlozing en mishandeling.

Het COC pleit, met TNN en NNID, voor wettelijke bescherming van transgender personen tegen discriminatie op het werk. Een voorstel daartoe ligt in de Eerste Kamer. COC, TNN en NNID roepen de Senaat op om het voorstel snel aan te nemen.

Onveilig

Volgens het SCP-rapport voelen LHBTI’s zich relatief vaak veilig. Ze krijgen vaker dan gemiddeld te maken met uitschelden en ander respectloos gedrag en met online bedreigingen en laster (cyberpesten).

Volgens het SCP zou er overigens sprake zijn van een afname van geweld tegen lesbiennes en homoseksuelen.

Het COC herkent dat beeld niet. “Wij spreken dagelijks mensen die te maken krijgen met ernstige vormen van geweld wegens hun identiteit”, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. “De politie registreert drie meldingen van anti-LHBTI-geweld en discriminatie per dag, transgender personen krijgen zeven keer vaker met geweld te maken en ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord.

COC en #IKBENHETZAT protesteerden op 20 november bij de Tweede Kamer tegen anti-LHBTI-geweld en discriminatie. De organisaties riepen minister Grapperhaus op om haast te maken met de aanpak van dit probleem.


~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.

Bron: coc.nl

Goed nieuws voor homoparen die met een draagmoeder hun kinderwens willen vervullen: zij hoeven daarvoor vanaf volgend jaar niet meer naar het buitenland. Uit onderzoek van het tv-programma De Monitorblijkt dat minstens twee IVF-klinieken gaan starten met draagmoederschap voor homoparen.

COC Nederland en Meer dan Gewenst zijn verheugd over het nieuws over draagmoederschap voor homoparen. Luc Nibbeling, voorzitter van Meer dan Gewenst, spreekt van ‘een grote sprong voorwaarts’.

Samen met Meer dan Gewenst roept het COC kabinet en Kamer op draagmoederschap nu ook wettelijk goed te regelen, in het belang van het kind, draagmoeder en wensouders. De Staatscommissie Herijking Ouderschap deed daarvoor al twee jaar geleden een voorstel.

De Monitor meldt dat het in MC Kinderwens in Leiderdorp gaat om een behandeling waarbij de draagmoeder zelf de eiceldonor is. In Nij Geertgen in Elsendorp is dat geen voorwaarde. Daardoor kunnen de vaders kiezen voor een eiceldonor die genetisch verwant is aan één van de wensvaders, een zus bijvoorbeeld. Die eicel wordt dan geplaatst bij de draagmoeder.

Nog twee andere klinieken overwegen het aanbieden van IVF-draagmoederschap voor homoparen. Het gaat om het Isala Fertiliteitscentrum in Zwolle en het VUmc in Amsterdam. Het VUmc heeft voornemens voor een speciaal project voor mannen die met behulp van een draagmoeder een kind willen krijgen. Het VUmc is nu het enige ziekenhuis in Nederland waar heteroparen al terecht kunnen voor IVF-draagmoederschap.

De beroepsgroep van Nederlandse Gynaecologen kijkt al sinds 2016 naar de mogelijkheden om het IVF-draagmoederschap mogelijk te maken voor homostellen, maar wettelijk is dat nog niet goed geregeld. Twee jaar geleden adviseerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap om een specifieke wettelijke regeling voor draagmoederschap op te stellen, om zo de risico’s voor alle betrokkenen te beperken. Vooralsnog komt de regering echter pas in 2019 met voorstellen voor het wettelijk regelen van draagmoederschap.


~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.

Bron: coc.nl

Er komt een groot onafhankelijk internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië, waaronder de vervolging van homoseksuelen in de Russische deelrepubliek. Dat maakte de Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE*) donderdag 1 november bekend. In Nederland staat deze organisatie bekend als OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa). COC Nederland zette zich in voor het onderzoek en is blij met het besluit.

Deze week stelden 16 OSCE-landen, waaronder Nederland, het zogenaamdeMoskou Mechanisme in werking. Daarmee wordt verwezen naar een bepaling in eenOSCE-mensenrechtenverdrag dat in 1991 in Moskou werd ondertekend. Met dit mechanisme kan de OSCE een groep onafhankelijke mensenrechtenexperts de opdracht geven om onderzoek te doen naar mensenrechtenschendingen in een OSCE-lidstaat. Het is een van de zwaarste middelen waarover de OSCE beschikt en het wordt maar zelden ingezet.

De OSCE neemt dit verstrekkende besluit omdat Rusland de afgelopen anderhalf jaar stelselmatig weigerde mee te werken aan onderzoek naar berichten over mensenrechtenschendingen in de deelrepubliek Tsjetsjenië. Daarbij gaat het onder meer om vervolging van homoseksuele mannen in 2017.


~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.