Bron: Trouw

Niet alleen Zwarte Piet is toe een update. Een make-over van de roomse goedheiligman zelf is ook op z’n plaats, denkt een lezer te Heino. Zij vindt het vreemd dat in de strijd om Zwarte Piet Sinterklaas zelf buiten schot is gebleven. En dat terwijl een opzichtige rooms-katholieke bisschop ook niet meer past bij een volksfeest van een multiculturele samenleving. 

Cartoonist ReinArt liet zijn fantasie de vrije loop en gaf Sint en Piet een hipster-make-over. Het hele artikel over de Sinterklaasmake-over is hier te lezen

~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.

Bron: coc.nl

Steun aan LHBTI-organisaties in landen waar de mensenrechten van LHBTI’s onder druk staan, is de komende jaren een topprioriteit voor minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Dat blijkt uit een brief van de minister waarmee de Kamer op 19 november instemde. Het besluit is een resultaat van COC’s Regenboog Stembusakkoord, waarin acht politieke partijen beloofden om dit onderwerp prioriteit te geven.

“Dit is een geweldige blijk van solidariteit aan onze vrienden in landen waar LHBTI’s dag-in dag-uit moedig strijd leveren voor acceptatie en gelijke rechten”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Hiermee laat ons land zien internationaal voorop te willen lopen bij het werk aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken.

”Het besluit van minister Kaag is neergelegd in een Kamerbrief over steun aan maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. Volgens de minister staan kritische maatschappelijke organisaties wereldwijd onder druk. Ze wil die druk met haar steun verlichten en maatschappelijke organisaties helpen bij het opkomen voor de rechten van burgers en het werk aan een duurzame en inclusieve samenleving.

De minister zal naast LHBTI-bewegingen ook organisaties steunen die opkomen voor onder meer voedselzekerheid, natuur en klimaat, vrouwenrechten en vrijheid van meningsuiting.

Ook de afgelopen jaren was Nederland één van voorlopers in de wereld waar het gaat om het ondersteunen van LHBTI-organisaties wereldwijd. Mede dankzij Nederlandse steun bereikten LHBTI-organisaties bijvoorbeeld dat er een einde kwam aan strafbaarheid van homoseksualiteit in Botswana en de Seychellen, en dat een antihomowet in het centraal-Aziatische Kirgizië van tafel ging.

Ook werden er kleinere betekenisvolle stappen gezet, zoals de eerste openbare manifestaties van de LHBTI-gemeenschap in Vietnam en Guyana en de oprichting van een West-Afrikaans Trans Forum, waarin activisten uit elf landen samenwerken aan het verbeteren van de situatie voor transgender personen.

Naar verwachting wordt in de zomer van 2020 duidelijk op welke wijze minister Kaag de Nederlandse steun voor LHBTI-organisaties wereldwijd precies gaat besteden.

De Nederlandse regering ondersteunt overigens ook tal van binnenlandse projecten om LHBTI-emancipatie te bevorderen. Zo financiert minister Ingrid van Engelshoven (OCW) onder meer het Gender & Sexuality Alliance Netwerk dat op 80 procent van de middelbare scholen werkt aan acceptatie. Ook is er bijvoorbeeld steun voor christelijke- en moslim LHBTI’s die werken aan acceptatie binnen hun geloofsgemeenschappen en voor acceptatie in de ouderenzorg.

~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.

Bron: coc.nl

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 14 november met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over meerouderschap. COC en Meer dan Gewenst drongen er de afgelopen dagen bij Kamerleden op aan om meerouderschap en – gezag nu eindelijk goed te regelen.

Het COC pleit al negen jaar voor een goede meerouderschapsregeling. In 2016 adviseerde ook de staatscommissie Herijking Ouderschap daartoe en op 7 maart 2017 beloofden acht politieke partijen – waaronder coalitiepartijen VVD en D66 – in COC’s Regenboog Stembusakkoord om hier snel werk van te maken.

Afgelopen zomer lieten de ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) echter aan de Kamer weten dat het kabinet vooralsnog alleen met een regeling voor deelgezag wil komen. COC-voorzitter Astrid Oosenbrug noemde dat ‘diep triest’. ‘Ieder kind heeft recht op een goede juridische band met zijn ouders, of dat er nou één, twee, drie of vier zijn’, aldus Oosenbrug.

Deelgezag biedt kinderen in meeroudergezinnen maar weinig juridische bescherming. “Met dit voorstel mogen de ouders straks wel mee naar een klasseavond, maar het kind wordt wees als zijn twee officiële ouders overlijden. Ik vind dat onacceptabel”, aldus Oosenbrug.

In een brief aan de Tweede Kamer roepen COC en Meer dan Gewenst kabinet en Kamer op om alsnog op korte termijn met een volwaardige meerouderschapsregeling te komen. De organisaties willen ten minste dat het kabinet de voorgestelde regeling voor deelgezag verbetert. Zo moet worden voorkomen dat kinderen in meeroudergezinnen wees worden als hun juridische ouders overlijden terwijl hun sociale ouders nog in leven zijn. Ook op andere gebieden moet de juridische band tussen ouder en kind in meeroudergezinnen beter worden beschermd, zo vinden de organisaties.

Steeds meer kinderen groeien vanaf de geboorte op in een meeroudergezin. In praktijk zijn de ouders bijvoorbeeld een lesbisch paar dat vanaf de geboorte samen een kind opvoedt met een homo- of biseksuele man of koppel. De band van deze kinderen met hun derde en vierde (sociale) ouder wordt nu op geen enkele manier wettelijk beschermd of erkend.

Het kabinet kondigde deze zomer aan dat het wel komt met een draagmoederschapsregeling. COC en Meer dan Gewenst vinden dat positief.

COC en Meer dan Gewenst voerden in 2018 een grote publieksactie voor meerouderschap tijdens Pride Amsterdam 2018 en schreven een open brief inde Volkskrant. In 2016 overhandigden COC, Meer dan Gewenst en Ouders van Nu duizenden handtekeningen voor meerouderschap aan toenmalig minister van Justitie Van der Steur.

~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.

Bron: COC Nederland

De Onderwijsinspectie gaat onderzoeken hoe scholen LHBTI-acceptatie bevorderen. Directe aanleiding is de LHBTI-vijandige lesmethode van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) die in september in het nieuws kwam. Het COC riep de Onderwijsinspectie toen op om in actie te komen tegen de lesmethode, en wil dat onderzocht wordt of ook andere scholen over de schreef gaan.

Op aandringen van het COC en Kamerleden gaf minister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) de Onderwijsinspectie op 12 september opdracht om in actie te komen tegen de LHBTI-vijandige lesmethode. Op 6 november liet de Inspectie weten ook te zullen onderzoeken of andere scholen wel goed bezig zijn met het bevorderen van LHBTI-acceptatie. Basis- en middelbare scholen zijn sinds 2012, na een jarenlange campagne van het COC, verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen.

De Onderwijsinspectie gaat in haar onderzoek ook na of scholen andere basiswaarden op goede wijze bevorderen. In het kader van burgerschap zijn scholen onder meer verplicht om actief burgerschap en sociale integratie bevorderen.

Voor het onderzoek zal de Inspectie zowel aangekondigd als onaangekondigd een breed scala aan scholen bezoeken. Het gaat om scholen met verschillende achtergronden en levensbeschouwelijke opvattingen, zowel uit het primair en voortgezet onderwijs, evenals het mbo waar bevorderen van LHBTI-emancipatie op aandringen van het COC sinds september 2019 ook verplicht is.

Het COC vindt het positief dat de Inspectie gaat onderzoeken of ook andere scholen op goede wijze LHBTI-acceptatie en andere basiswaarden bevorderen. Daarnaast wil de organisatie dat er daarbij ook wordt opgetreden tegen scholen die over de schreef gaan, zoals de scholen die de ISBO-methode of andere LHBTI-vijandige methoden gebruiken.

Het rapport van de Inspectie wordt naar verwachting in de loop van februari 2020 gepubliceerd.

~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.

Bron: Coda Apeldoorn

Vanaf 3 november is in het CODA museum in Apeldoorn een grote tentoonstelling te zien over het fenomeen Drag. Onder de titel Drag Power – Gender, pride & glamour worden de actuele scene en de historische wortels van drag worden verder belicht aan de hand van beeldende kunst, historische objecten, fotografie, video’s en outfits. Zo ontstaat niet alleen een rijkgeschakeerd beeld van het heden en verleden van drag, maar ook van de maatschappelijke en culturele structuren waar drag door wordt verworpen en omarmd. Op donderdag 14 november is er een groot feest en speciale avondopenstelling vanaf 19.30 uur met diverse optredens en activiteiten.

Imposant, excentriek en extravagant zijn woorden waar je vaak aan denkt bij drag queens. Steeds vaker zijn drags het onderwerp van gesprek; RuPaul’s Drag Race maakte drag wereldwijd bekend. Waar het ooit vooral een underground fenomeen binnen de LHBTQI-gemeenschap was, is drag inmiddels bijna ‘mainstream’ geworden. Maar waar staat drag (dressed resembling a girl) eigenlijk voor?  Is het een spel van verkleden, uiterlijk vertoon en plezier? Of zit er meer achter? De tentoonstelling Drag Power – Gender, pride & glamour toont de uitbundige uitdossingen, maar laat vooral ook zien wat zich achter de pailletten en onder de pruik bevindt.

~~~

ReinArt, de huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken! Deze weekcartoon wordt ook geplaatst op de website van De Gay Krant.