Bron: gaysite.nl

Onderzoekers van het Amerikaanse National Centre for Health Statistics hebben vastgesteld dat homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen minder goed slapen dan heteroseksuelen. De afgelopen twee jaar is het slaapgedrag van meer dan honderdduizend personen onderzocht. Homomannen blijken meer moeite te hebben om in slaap te vallen terwijl lesbiennes meer problemen ondervinden bij het in slaap blijven. Biseksuele vrouwen hebben volgens het onderzoek last van zowel moeite met in slaap vallen als in slaap blijven. Volgens de onderzoekers hebben homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen hierdoor een structureel slaaptekort. Zij slapen zelfs minder dan de aanbevolen dagelijkse slaaptijd, voorgeschreven door de National Sleep Foundation.

Het Amerikaanse National Centre for Health Statistics stelt vast dat geen enkele bevolkingsgroep zo veel last heeft van slapeloosheid. Hierdoor gebruiken LHB’s meer slaapmedicatie en worden ze ook nog eens minder uitgerust wakker dan de gemiddelde hetero. Waarom de slaapkwaliteit slechter is bij LHB’s is niet onderzocht maar aanbevolen wordt dit in een vervolgstudie te onderzoeken. “Het is van groot belang om te onderzoeken waarom LHB’s minder goed slapen. Met deze kennis kunnen wij aanbevelingen doen zodat LHB’s net als hetero’s kunnen genieten van een gezonde nachtrust,” aldus een woordvoerder van het National Centre for Health Statistics.

~~~

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: gaysite.nl

COC Nederland wil dat er nieuw onderzoek plaatsvindt naar de behandeling van homoseksuelen door plaatselijke overheden zoals de gemeente Amsterdam. Ruim een jaar geleden werd in het Stadsarchief van Amsterdam een zeer omvangrijke documentatie gevonden over onder meer sollicitanten die in de vijftiger jaren zijn afgewezen op grond van hun seksuele oriëntatie. Het vermoeden bestaat dat ook in veel andere Nederlandse gemeenten sollicitanten als ambtenaar zijn afgewezen omdat zij homoseksueel zouden zijn geweest.

In dagblad Trouw zegt onderzoeker Eric Heijselaar van het Stadsarchief dat in de documenten onder meer verslagen zijn aangetroffen van de Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel. Deze deed onderzoek naar de achtergrond van mensen die bij de gemeente wilden werken. “Als bleek dat sollicitanten homoseksueel waren, konden zij een carrière als ambtenaar bij de gemeente vergeten. En ook als men in de omgeving iemand had die homoseksueel was, liep men al het risico niet te worden aangenomen. De aangetroffen lijsten bevatten de namen en achtergronden van ruim 1500 sollicitanten. Vijftien procent, zo’n 225 sollicitanten, werd afgewezen op grond van een vermoeden van homoseksualiteit,” aldus Heijselaar in Trouw.

Diverse organisaties hebben de overheid inmiddels opgeroepen discriminatie van homoseksuelen alsnog te onderzoeken en indien aangetoond te erkennen.

~~~

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: nu.nl

Loverboy, genderneutraal en papadag staan in de top 10 van de meest ergerlijke woorden van 2017. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Instituut van de Nederlandse Taal.

De organisatie onderzoekt elk jaar in november welke woorden de Nederlanders en Vlamingen het liefste uit de taal zouden willen zien verdwijnen.

Termen die dit jaar in de top 10 belandden, zijn ‘soort van’ en ‘in je kracht staan’. Ook het woord duurzaam eindigt hoog in de lijst, omdat het volgens de ondervraagden een “hol, betekenisloos containerbegrip is geworden”.

Daarnaast worden ‘eigenlijk’ en ‘super’ als overbodige woorden ervaren. ‘Shinen’ zou volgens de ondervraagden uit de Nederlandse taal mogen verdwijnen omdat het een “te hoog Toppersgehalte” zou hebben.

Op de site van het instituut kan de komende week worden gestemd om het definitieve irritantste woord van 2017 te bepalen.

adres site Instituut van de Nederlandse Taal:
http://www.inl.nl/over-ons/voor-de-pers/persberichten

~~~

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 

Bron: gaysite.nl

De Hiv Vereniging lanceert een campagne over de overdraagbaarheid van hiv: n=n, niet meetbaar = niet overdraagbaar. De boodschap n=n houdt in dat een persoon met hiv die succesvol wordt behandeld, en bij wie het virus langer dan zes maanden niet meetbaar aanwezig is, hiv seksueel niet kan overdragen. Bertus Tempert, voorzitter van de Hiv Vereniging: “Het doel van de campagne is een stigmavrije omgeving voor mensen die leven met hiv, op persoonlijk, maatschappelijk en medisch vlak.” Mensen met hiv worden in hun dagelijks leven nog steeds geconfronteerd met afwijzing, verouderde denkbeelden over leven met hiv en de angst voor overdracht van het virus. Door het publiek te informeren over de betekenis van n=n wil de vereniging het stigma doorbreken. Hierdoor kunnen mensen met hiv zich vrijer voelen in hun seksuele en sociale contacten.

In een korte video vertellen vijf mensen met hiv wat de n=n boodschap voor hen betekent. In de video komt duidelijk naar voren dat n=n bijdraagt aan meer geluk en het de mogelijkheid biedt zichzelf te empoweren. Lyle spreekt van: “Mijn grote droom is om in een samenleving te leven waarin het hebben van hiv geen rol speelt.”

De campagne wordt ondersteund door diverse wetenschappelijke onderzoeken waarin geconcludeerd wordt dat er geen overdracht plaats kan vinden bij een niet meetbaar virus. De Hiv Vereniging brengt met de n=n campagne deze conclusie onder de aandacht bij het algemene publiek. In de aanloop naar de Wereld Aids Conferentie in juli 2018 te Amsterdam zal de vereniging deze kennis over hiv anno nu uitdragen zodat het stigma rondom de chronische aandoening verdwijnt en het gesprek over hiv in het dagelijks leven en binnen relaties makkelijker wordt.

Eind 2016 zijn er in Nederland 20.264 mensen met hiv gekoppeld aan de zorg. Hiervan gebruiken 18.599 mensen hiv-remmers. 95% van hen onderdrukt het virus waardoor het onmeetbaar is en niet kan worden overgedragen aan hun partner.

~~~

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!


 
Bron: gaysite.nl

Een meerderheid van 61,6 procent van de Australiërs wil dat het huwelijk niet een exclusief recht blijft voor heteroparen. De Australiërs stemden de afgelopen weken per post in een referendum dus voor de openstelling van het huwelijk voor paren van het zelfde geslacht. Hoewel de uitslag niet bindend is, beloofde de Australische premier Malcolm Turnbul, nog dit jaar een wetsvoorstel hierover in te dienen in het parlement. “We moeten de stem van het volk respecteren. We hebben hen om hun mening gevraagd en ze hebben het ons gegeven. Het resultaat is ondubbelzinnig, het is overweldigend. Ze stemden voor eerlijkheid, voor toewijding en ja… voor liefde,” aldus de premier in een eerste reactie. Meer dan driekwart van de kiesgerechtigde Australiërs bracht zijn stem uit. 38,4 procent stemde tegen.

Het is onduidelijk wanneer de eerste trouwlustige homoparen elkaar officieel het jawoord kunnen geven maar de LHBT-gemeenschap hoopt nog dit jaar naar het stadhuis te kunnen. Voorstanders van het homohuwelijk gingen, toen de uitslag van het referendum live bekend werd gemaakt, massaal naar een park in Sydney om daar feest te vieren.

Volgens diverse media in Australië heeft het referendum de afgelopen maanden voor een toename van het aantal haatmisdrijven geleid. Bedrijven én particulieren die openlijk het ‘ja-kamp’ steunden werden bedreigd maar ook politici die voor de openstelling van het huwelijk zijn werden fel bekritiseerd. De Australische kerk liet weten dat het ruim een miljoen dollar heeft geïnvesteerd in de nee-campagne. “Het huwelijk dient een exclusieve verbintenis te blijven voor één man en één vrouw zoals de Bijbel dit voorschrijft,” aldus aartsbisschop Glenn Davies onlangs. De komende weken zal het land op dit punt nog niet verenigd zijn zo is de algemene opinie. Maar veel politici laten in de media weten dat iedereen binnenkort zal inzien dat handhaving van de wet uit 2004, waarin het huwelijk wordt gedefinieerd als een verbond tussen man en vrouw, op de lange termijn niet houdbaar en niet wenselijk was.

~~~

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!