De Fermerie – Muggeplein 9 te Deventer
ZondagMiddagSalon vanaf 16.00 uur met DJ-Bert
Indische maaltijd vanaf 19.00 uur (vooraf aanmelden)

Zondag 25 maart 2018 is het vanaf 16.00 uur weer ZondagMiddagSalon dit keer met de mogelijkheid na afloop met elkaar te eten! Dit (Indisch) tweegangen menu kost € 12,50 per persoon. Degene die mee wil eten moet zich wel van tevoren opgeven via deze link. Je kunt hierbij ook eventuele dieetwensen vermelden (bijv. vegetarisch, geen vlees/vis).

Verder zal DJ-Bert tijdens de salon op verzoek singletjes gaan draaien, dus zoek je favoriete schijfjes uit de dozen met vinyl. Gezellig bijkletsen met oude bekenden of nieuwe gezichten leren kennen in een gemoedelijke sfeer. Deze middag wordt georganiseerd door de 50Plusgroep van COC Deventer, maar iedereen is van harte welkom. De Salon start om 16.00 uur en gaat door tot 19.00 uur! Daarna gaan de mensen die zich opgegeven hebben aan tafel voor de maaltijd.

Alle mensen die houden van een gemoedelijke sfeer en een gezellig praatje zonder harde muziek zijn van harte welkom!

Let op! De volgende ZondagMiddagSalon is op zondag 22 april 2018 in De Fermerie vanaf 16.00 uur!

COC Deventer heeft sinds een aantal jaren de werkgroep Cocktail, een maatjesproject waar LHBT-ers worden gekoppeld aan LHBT-asielzoekers in Deventer e.o. Inmiddels zijn er al zo’n dertig asielzoekers aan een maatje gekoppeld.

Doel is om de asielzoeker uit zijn/haar isolement te halen en samen leuke dingen te ondernemen. Ook zijn er landelijk gezamenlijke bijeenkomsten waar ze andere LHBT-asielzoekers kunnen ontmoeten.

Maar er zijn nog steeds nieuwe maatjes nodig. Lijkt je dit zinvol en leuk om te doen? Stuur een mail naar cocktail@cocdeventer.nl.

PS We zijn vooral op zoek naar jongere maatjes (meeste asielzoekers zijn tussen 18-30 jaar) en vrouwen die Frans spreken.

Meer informatie over Maatjesproject Cocktail is ook te vinden via de landelijke website van COC Nederland.

Tags: , ,

Leger des Heils – Rijkmanstraat 26 te Deventer
Bijeenkomst van 19.30 – 21.30 uur – Deelname gratis
Aanmelden is verplicht. Na aanmelding krijg je bevestiging per email.

Een open en informele avond om als christenen samen te denken over homoseksualiteit en de Bijbel

Op 18 april organiseert verscheurd.nl een gespreksavond over homosekusaliteit en geloof. De avond zal verschillende onderdelen hebben. Zo worden er tools aangereikt voor een open gesprek, worden er verschillende Bijbelse visies gedeeld en ook komen persoonlijke ervaringen aan bod. De avond is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel verplicht. Dit kan via de landelijke website van Verscheurd.

Wat?
Het gesprek over geloven en homoseksualiteit heeft vaak geleid tot verwijdering en onbegrip. De kerk lijkt verscheurd op dit onderwerp. Maar we moeten dit gesprek wel voeren. Omdat het voor sommige van onze medechristenen niet slechts een thema is, maar realiteit.

Hoe?
Verscheurd.nl wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan. Op een wijze die respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert en zonder vooroordelen en cliché’s.

Meer informatie over Verscheurd en haar diverse activiteiten is te vinden via de landelijke website van Verscheurd. Aanmelden via deze link.

Tags:

Woensdag 7 maart tekende het merendeel van de politieke partijen in de Deventer Gemeenteraad het Roze Stembusakkoord. Daarnaast werd in de loop van de avond met een ruime raadsmeerderheid ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Deventer Divers’; een voorstel ter versterking van het lokale diversiteitsbeleid en het anti-discriminatiebeleid dat door Rob de Geest, Ömer Melikoğlu en Yildirim Çtn is opgesteld in het afgelopen jaar. Volgens de bedenkers ‘Omdat we er hard aan moeten blijven werken dat iedereen zich in Deventer thuis moet voelen en respectvol en gelijk behandeld wordt’.

Roze Stembusakkoord Deventer

Alle inwoners van Deventer horen zich prettig en veilig te voelen in onze gemeente. Deventer is één van de regenboogsteden van Nederland. Als regenbooggemeente zeggen wij dat we ons blijvend richten op de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.

De regenbooggelden houden dit jaar op te bestaan. De ondertekenaars van dit document vinden het belangrijk dat de bovengenoemde ambities en de doelstellingen ook in de komende bestuursperiode behouden blijven. Voor Deventer zijn de belangrijkste punten:

  • Jongeren moeten zich vrij en veilig voelen om lief te hebben wie zij willen
  • De gemeente stelt zich als taak om de veiligheid te bevorderen, discriminatie aan te pakken en de aangiftebereidheid te vergroten
  • Kwetsbare groepen, zoals ouderen en nieuwkomers, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

De ondertekenaars spreken af zich de komende raadsperiode in te blijven zetten voor het verduurzamen en herwaarderen van de regenboogdoelen. De ondertekenaars geven aan landelijk te pleiten voor het behoud van regenbooggelden en anders deze gelden voor eigen rekening te nemen, gekoppeld aan een plan met meetbare doelen.

Tags:

Openbare Bibliotheek Amsterdam – Oosterdokskade 143 (3e verdieping)
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur – Gratis toegang

De roerige geschiedenis van hartstocht tussen vrouwen in de literatuur uit de twintigste eeuw
Te zien vanaf 23 maart t/m 12 juni 2018 | Opening: 22 maart 2018

IHLIA opent op 22 maart 2018 de expositie De schaamte voorbij: lesbische zinnen tentoongesteld. De schaamte voorbij toont de roerige geschiedenis van hartstocht tussen vrouwen in de literatuur uit de twintigste eeuw. Deze geschiedenis begint rond 1900 met onbeantwoord verlangen, waarna vanaf de jaren zestig seksualiteit tussen vrouwen commercieel wordt geëxploiteerd in pornografische pockets en zogenaamde voorlichtingsboekjes voor mannen.

De schaamte voorbij: lesbische zinnen tentoongesteld sluit aan bij de tentoonstelling Porno op papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen in Museum Meermanno in Den Haag. Te bezichtigen vanaf 22 maart (18+).

Tegelijk met deze exposities verschijnt bij Uitgeverij Van Oorschot het overzichtswerk Onder de toonbank. Pornografie en Erotica in de Nederlanden met daarin opgenomen: Onbeantwoord, geëxploiteerd, gevierd: lesbische liefde in de twintigste eeuw door IHLIA-medewerker Connie van Gils en Weinig windt zo op tot lust en veroordeling. Homo-erotiek en –pornografie in Nederland van nul tot nu door Theo van Os.

Email via info@ihlia.nl

Meer informatie over IHLIA en haar diverse activiteiten is te vinden via de landelijke website van IHLIA.