Iedere donderdagavond van 9 juli t/m 13 augustus

Diverse locaties en aanvangstijden

Traditioneel organiseren de IJssel Dykes in de zomermaanden weer een afwisselend en sportief programma voor vrouwen. Er is voor gezorgd dat alle activiteiten voldoen aan de geldende coronamaatregelen. Op het menu staan:

23 juli: Wandeling

30 juli: Badminton

6 augustus: Klootschieten

13 augustus: Afsluiting (BBQ & Borrel)

Klik op de naam van de activiteit voor meer informatie over locatie, aanvangstijd en aanmelding. Deelnamekosten per activiteit bedragen € 3,00 en kunnen bij de locatie aan de organisatie worden voldaan. Aanmelden is verplicht via ijsseldykes@cocdeventer.nl

Tim van Erp is freelance journalist en werkt momenteel aan een artikel over ‘homogenezing’ voor een bekend Nederlands maandblad.

Voor het desbetreffende artikel is hij op zoek naar mensen (m/v/x) die in behandeling zijn geweest bij een ‘homogenezer’ en die zich comfortabel voelen om hun verhaal te delen. Uiteraard ziet hij erop toe dat die persoonlijke verhalen met zorg en respect worden opgeschreven.

Hij hoopt dat jullie hem kunnen helpen bij zijn zoektocht, bijvoorbeeld door deze oproep binnen jullie netwerk te delen. Tim streeft ernaar een zo divers mogelijk stuk te schrijven waarin bijvoorbeeld niet alleen mannen aan het woord komen, noch alleen mensen uit de christelijke gemeenschap.

Hij neemt graag contact met u voor eventuele toelichtingen en vragen. Bij voorbaat dank.

Tim van Erp (Freelance journalist en tekstschrijver)

Telefoon: 06-51087165 – E-mail: timvanerp@hotmail.com


“Stichting Meer dan Gewenst organiseert in plaats van een Speeddate nu een Online-Date voor wensouders die co-ouderschap willen uit Amsterdam en omgeving, en de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant, Limburg en ook België.

Boek een ticket (uiterlijk vrijdag 26 juni) en je ontvangt dan een mail met de link naar het webformulier. Vervolgens kun meedoen door een oproeptekst in te vullen in dit web-formulier. Deze oproep-tekst wordt naar de andere wensouders gestuurd die co-ouderschap willen in jouw regio (en die meedoen met deze Online-Date). En jij krijgt zelf dus ook oproepteksten van alle anderen uit jouw regio gemaild. Je kunt dan zelf kiezen met wie je contact op gaat nemen, en anderen gaan jou mailen.

De Online-Date die we nu organiseren is voor wensouders die co-ouderschap willen en wonen in de regio Amsterdam, en de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant, Limburg en ook België. Kijk hier voor nadere informatie.
De inschrijving sluit vrijdag 26 juni.

De Vrije Universtiteit van Amsterdam doet onderzoek naar de prevalentie en de gevolgen van offline én online anti-homogeweld in Nederland. Het onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen in welke mate er in 2019 sprake is geweest van anti-homogeweld in Nederland. Uw deelname is hierbij essentieel en wordt zeer gewaardeerd. In dit onderzoek is anti-homogeweld gedefinieerd als: “geweld of discriminatie jegens homoseksuelen en lesbiennes, waarbij de seksuele voorkeur van het slachtoffer de aanleiding is van het geweld”. 

De vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten om in te vullen. Belangrijk om te weten is dat u deze vragenlijst alleen kunt invullen als u:

– Homoseksueel of lesbienne bent

– In 2019 minimaal 10 van de 12 maanden in Nederland bent geweest

– Met enige regelmaat gebruik maakt van Facebook

De vragenlijst is te vinden via deze link. Namens de onderzoeker bedankt voor de medewerking.

Lancering podcastserie over LHBTI-zijn en geloof

Op woensdag 17 juni hebben de LCC Plus Projecten, projecten voor de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring, een nieuwe podcastserie gelanceerd over LHBTI-zijn en geloof: aan het eind van de Regenboog! In deze podcastserie neemt Sanna de Boer, projectmanager bij de LCC Plus Projecten, de luisteraars mee in de wereld van LHBTI-zijn en geloof, langs de verhalen van LHBTI’ers en hun strijd en zoektocht met henzelf en de kerk. Elke 2 weken op woensdag verschijnt er een nieuwe podcast met nieuwe gasten of nieuwe onderwerpen.

Aan het eind van de Regenboog
Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn ook de LCC Plus Projecten op zoek naar nieuwe manieren om LHBTI-zijn en geloof binnen kerken bespreekbaar te maken. Sanna de Boer: “Nu we in andere tijden leven, ligt ook voor LCC+ de focus op andere gebieden. We zijn bijvoorbeeld minder bezig met fysieke ontmoetingen en richten ons meer op het ontwikkelen van digitale ontmoetingsplaatsen. Een perfect medium hiervoor is de podcast. Met een groot scala aan onderwerpen en genoeg mensen die hun verhaal willen delen hopen we veel kerken en geloofsgemeenschappen te kunnen bereiken.” Met deze podcastserie neemt De Boer, zelf een heteroseksuele vrouw die betrokken is bij het werk van christelijke LHBTI-organisaties, luisteraars mee in de diverse wereld van christelijke LHBTI’ers.

Strijd en zoektocht

Aan het eind van de Regenboog richt zich in eerste instantie op christelijke LHBTI’ers en betrokkenen, maar hoopt ook een bredere groep aan te spreken. De Boer vult aan: “Naast christelijke LHBTI’ers en betrokkenen richt de podcast zich ook op christenen die nog niet te maken hebben gehad met het onderwerp LHBTI-zijn en geloof, of op niet-christenen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. We willen met deze podcast iedereen de mogelijkheid bieden om alle kanten te zien van dit diverse en ingewikkelde onderwerp binnen het christelijk spectrum. Maar bovenal, om mensen de gelegenheid te geven om hun eigen strijd en zoektocht te delen ter inspiratie voor anderen, zowel binnen als buiten de kerk”, aldus de Boer.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBTI-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring. De organisaties voeren in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer informatie: www.lccprojecten.nl


LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender persoon.