Stadhuis Deventer Publiekshal – Grote Kerkhof 1
Exposite van 19 november 2018 tot en met 4 januari 2019
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur (donderdag tot 20.00 uur)

Peter Kooij, Saskia Offerman, Geo Oplaat en Kim Wiggers zijn de winnaars van het Kunstcongres met perspectief regio Oost dat op 15 oktober 2018 in Museum MORE plaatsvond. Zij exposeren een selectie van hun werken in de publiekshal van Stadhuis Deventer.

De expositie werd geopend op maandag 19 november. De werken zijn te bewonderen tot en met 4 januari 2019.

Binnen de expositie is ook werk te zien van de Zutphense kunstenaar Peter Kooij met als belangrijk thema ‘de naakte man’. Dit haalde het nieuws omdat bij de opening bleek dat een schilderij van een naakte man, gezien van de voorzijde, was geweigerd en pas na gesprek met B&W een paar dagen later alsnog is opgehangen. Meer informatie hierover is te vinden via de website van De Stentor.

Momenteel heeft COC Deventer geen activiteiten speciaal voor jongeren en dat is jammer, want het is een belangrijke doelgroep. Wel is er een kleine groep jongeren van rond de 20 jaar die graag iets zou willen opstarten in Deventer en omgeving en het bestuur is blij met dit initiatief. Men is op zoek naar mensen die het bestuur en de jongeren zouden willen helpen om dit alles te kunnen realiseren.

Voor meer informatie of aanmelding kan men zich melden via info@cocdeventer.nl of bellen naar de COC infotelefoon: 06 18 75 46 84.

Kelderbar Vrijmetselaarsloge – Rijkmanstraat 10 te Deventer
Vrijdag 9 november – Aanvang 20.00 uur
Speciaal voor homo- en bi-mannen vanaf 18 jaar
Kelder is via lift ook bereikbaar voor minder-validen!!

Op vrijdag 14 december is er weer een Mannenavond Men Meet Men. Locatie is de Kelderbar van de Vrijmetselaarsloge aan de Rijkmanstraat 10 te Deventer. Deze avond is gericht op homo- en bimannen vanaf 18 jaar en de kelder is met een lift toegankelijk voor minder-validen.

Op vrijdag 14 december 2018 is er dus weer een bijeenkomst van Men’s Club Men Meet Men. In de kelderbar mogen onze eigen mensen de bar beheren, dus dat zijn vertrouwde gezichten. Ook wordt er gezorgd voor hapjes en lekkere muziek. Gelegenheid om bij te praten met oude bekenden of nieuwe gezichten te leren kennen. Via de zij-ingang kan men naar binnen van 20.00 tot 24.00 uur.
Net zoals voorheen zorgt de organisatie voor een gezellige en gemoedelijke avond, dus kom en beleef het mee!! De entree is voor iedereen € 2,00.

Volgende Men Meet Men is op vrijdag 11 januari 2019 in Kelderbar Vrijmetselaarsloge (Rijkmanstraat 10 – 7411 GB Deventer) vanaf 20.00 uur.

Tags: , ,

Hierbij nodigt het bestuur van COC Deventer je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 11 december 2018 van 20.00 – 22.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.
De vergadering wordt gehouden in de nieuwe openbare bibliotheek, Stromarkt 18 in Deventer.

Let wel! De deur van de bibliotheek sluit om 20.00 uur. Zorg er voor op tijd binnen te zijn! Zowel COC-leden als niet-leden zijn welkom; alleen COC-leden hebben stemrecht (dus vergeet je ledenpas niet!)

Met vriendelijke groet,
Rob Philip
Leidy Huijsmans

Download de vergaderstukken via deze link.

Agenda ALV 11 december 2018

  1. Opening, instelling kiescommissie, vaststelling agenda
20.00 uur
  1. Mededelingen van het bestuur
20.10 uur
  1. Terugkoppeling ALV 8 mei 2018
20.20 uur
  1. Jaarplan 2019 – diverse werkgroepen
20.30 uur
            – Toelichting, opmerkingen/vragen
  1. Herverkiezing Penningmeester Leidy Huijsmans
20.55 uur
  1. Pauze
21.00 uur
  1. Uitslag verkiezing penningmeester
21.30 uur
  1. Begroting 2019, stemming
21.35 uur
            – Toelichting door penningmeester, instellen kascommissie, opmerkingen/vragen
  1. Rondvraag
21.45 uur
  1. Sluiting
22.00 uur

 
Toelichting op de agenda en verdere vergaderstukken kun je hier downloaden. Ook kun je de stukken opvragen via info@cocdeventer.nl.

Na de succesvol verlopen optredens van het tweede theaterstuk ‘Dit Gaat Mij Aan’ van Vrouwen Van Bet is er volop energie om te gaan werken aan een derde productie. Theatergezelschap Vrouwen van Bet zoekt dus weer vrouwen uit Deventer en omgeving die willen meespelen in dit nieuwe theaterstuk, dat waarschijnlijk eind 2019 zal worden opgevoerd.

Ben jij een vrouw die zin heeft om haar medewerking te verlenen aan het opstarten van en het meespelen in deze derde productie van Vrouwen Van Bet? Geef je dan op via kathenkaw@hotmail.com.

Tags: ,