“Wat maakt jou gelukkig? Enkele premaster studenten Algemene Sociale Wetenschappen, onderzoeken factoren die jongeren gelukkiger maken. Daarom doen zj onderzoek naar het welzijn van jongeren van 18-25 jaar. Ze zijn in het bijzonder geïnteresseerd in het welzijn van jongeren die tot een seksuele of gender minderheid behoren. Help hen en vul de enquête in aan de hand van deze link.

Opzet van het onderzoek
Aan de hand van verschillende vragenlijsten zullen ze de gevoelens van jongeren onderzoeken. Kies onderaan voor ‘ik ga akkoord’ om deel te nemen aan deze vragenlijst. Het invullen neemt ongeveer 30 minuten in beslag, dus zorg dat je met een lekker kop thee/koffie of frisdrank klaarzit 🙂 Wanneer je niet akkoord gaat, kom je direct bij het einde van de vragenlijst.

Vertrouwelijkheid van gegevens
Alle antwoorden blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. De onderzoeksgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming en alleen in anonieme gecodeerde vorm.

Vrijwilligheid
Als je toestemming hebt gegeven voor deelname aan het onderzoek maar tijdens het onderzoek besluit je medewerking te staken, zal dat op geen enkele wijze gevolg voor je hebben. Tevens kun je je medewerking te allen tijde staken zonder opgave van redenen. In dat geval zullen ze je gegevens uit hun bestanden verwijderen.

Nadere inlichtingen
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers en studenten van de Universiteit van Utrecht. Mocht je vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, neem dan contact op met de hoofdonderzoeker: Florien Cramwinckel, Jeugdstudies, Universiteit Utrecht. Mocht je behoefte hebben aan contact met een onafhankelijke onderzoeker dan kun je contact opnemen met Jenneke van Ditzhuijzen, Jeugdstudies, Universiteit Utrecht.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij het onderzoeksteam via dit mailadres: info.asw.onderzoek@gmail.com.

Tags:

Meestal heeft praatgroep De Kringen een wachtlijst, maar nu is er een plaats vrij. Het betreft de Mannengroep voor homo- en biseksuele mannen vanaf 16 jaar. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten wordt aan de hand van thema’s in De Kringen over van alles gepraat; onderwerpen die direct of indirect met homo- of biseksualiteit te maken hebben. Verder kan een kring veel gezellige activiteiten ondernemen.

Belangstelling? Stuur dan een mailtje naar deventerkringen@hotmail.com!

Meer informatie over De Kringen en haar diverse activiteiten is te vinden via de landelijke website van De Kringen.

COC Deventer heeft sinds een aantal jaren de werkgroep Cocktail, een maatjesproject waar LHBT-ers worden gekoppeld aan LHBT-asielzoekers in Deventer e.o. Inmiddels zijn er al zo’n dertig asielzoekers aan een maatje gekoppeld.

Doel is om de asielzoeker uit zijn/haar isolement te halen en samen leuke dingen te ondernemen. Ook zijn er landelijk gezamenlijke bijeenkomsten waar ze andere LHBT-asielzoekers kunnen ontmoeten.

Maar er zijn nog steeds nieuwe maatjes nodig. Lijkt je dit zinvol en leuk om te doen? Stuur een mail naar cocktail@cocdeventer.nl.

PS We zijn vooral op zoek naar jongere maatjes (meeste asielzoekers zijn tussen 18-30 jaar) en vrouwen die Frans spreken.

Meer informatie over Maatjesproject Cocktail is ook te vinden via de landelijke website van COC Nederland.

Tags: , ,

Woensdag 7 maart tekende het merendeel van de politieke partijen in de Deventer Gemeenteraad het Roze Stembusakkoord. Daarnaast werd in de loop van de avond met een ruime raadsmeerderheid ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Deventer Divers’; een voorstel ter versterking van het lokale diversiteitsbeleid en het anti-discriminatiebeleid dat door Rob de Geest, Ömer Melikoğlu en Yildirim Çtn is opgesteld in het afgelopen jaar. Volgens de bedenkers ‘Omdat we er hard aan moeten blijven werken dat iedereen zich in Deventer thuis moet voelen en respectvol en gelijk behandeld wordt’.

Roze Stembusakkoord Deventer

Alle inwoners van Deventer horen zich prettig en veilig te voelen in onze gemeente. Deventer is één van de regenboogsteden van Nederland. Als regenbooggemeente zeggen wij dat we ons blijvend richten op de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.

De regenbooggelden houden dit jaar op te bestaan. De ondertekenaars van dit document vinden het belangrijk dat de bovengenoemde ambities en de doelstellingen ook in de komende bestuursperiode behouden blijven. Voor Deventer zijn de belangrijkste punten:

  • Jongeren moeten zich vrij en veilig voelen om lief te hebben wie zij willen
  • De gemeente stelt zich als taak om de veiligheid te bevorderen, discriminatie aan te pakken en de aangiftebereidheid te vergroten
  • Kwetsbare groepen, zoals ouderen en nieuwkomers, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

De ondertekenaars spreken af zich de komende raadsperiode in te blijven zetten voor het verduurzamen en herwaarderen van de regenboogdoelen. De ondertekenaars geven aan landelijk te pleiten voor het behoud van regenbooggelden en anders deze gelden voor eigen rekening te nemen, gekoppeld aan een plan met meetbare doelen.

Tags:

Openbare Bibliotheek Amsterdam – Oosterdokskade 143 (3e verdieping)
Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur – Gratis toegang

De roerige geschiedenis van hartstocht tussen vrouwen in de literatuur uit de twintigste eeuw
Te zien vanaf 23 maart t/m 12 juni 2018 | Opening: 22 maart 2018

IHLIA opent op 22 maart 2018 de expositie De schaamte voorbij: lesbische zinnen tentoongesteld. De schaamte voorbij toont de roerige geschiedenis van hartstocht tussen vrouwen in de literatuur uit de twintigste eeuw. Deze geschiedenis begint rond 1900 met onbeantwoord verlangen, waarna vanaf de jaren zestig seksualiteit tussen vrouwen commercieel wordt geëxploiteerd in pornografische pockets en zogenaamde voorlichtingsboekjes voor mannen.

De schaamte voorbij: lesbische zinnen tentoongesteld sluit aan bij de tentoonstelling Porno op papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen in Museum Meermanno in Den Haag. Te bezichtigen vanaf 22 maart (18+).

Tegelijk met deze exposities verschijnt bij Uitgeverij Van Oorschot het overzichtswerk Onder de toonbank. Pornografie en Erotica in de Nederlanden met daarin opgenomen: Onbeantwoord, geëxploiteerd, gevierd: lesbische liefde in de twintigste eeuw door IHLIA-medewerker Connie van Gils en Weinig windt zo op tot lust en veroordeling. Homo-erotiek en –pornografie in Nederland van nul tot nu door Theo van Os.

Email via info@ihlia.nl

Meer informatie over IHLIA en haar diverse activiteiten is te vinden via de landelijke website van IHLIA.