Radioprogramma Roze Golf duikt gedurende de periode van de avondklok in het archief om speciale uitzending uit de mottenballen te halen. Dit kan helpen om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Hier is een overzicht van onderwerpen uit onze regio (klik op de link om naar de betreffende website te gaan):

Homocafé Tower in Deventer gaat dicht (1986)

De bladen van de COC’s in Overijssel (1986)

Je bent anders en je woont in een dorpje (1988)

Oprichting van het Deventer Homokoor (1988)

Het vijfde COC Songfestival vanuit Deventer (1999)

Meer uitzendingen uit het archief zijn via deze link te vinden.

Het COC lanceerde op vrijdagavond 5 februari Rainbowvote.NU, de kieswijzer voor de regenbooggemeenschap. COC-voorzitter Astrid Oosenbrug gaf het startschot tijdens COC’s Regenboog Verkiezingsdebat in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Op de website vinden kiezers standpunten van partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Ook ziet men hoe partijen de afgelopen tijd stemden over LHBTI-kwesties en zijn er profielen van ‘regenboogkandidaten’.

Geweld
Op de site zien belangstellenden bijvoorbeeld hoe politieke partijen denken over de aanpak van discriminerend geweld. Partijen geven aan of ze vinden dat de onderwijsvrijheid moet worden ingeperkt zodat iedereen op school zichzelf kan zijn, of het LHBTI-asielbeleid ruimhartiger moet en of er een meerouderschapswet moet komen.

Ook staan op Rainbowvote.NU standpunten over zaken als transitieverlof voor transgender personen, de mogelijkheid voor jongeren onder de 16 jaar om hun officiële  geslachtsregistratie te wijzigen en een verbod op onnodige operaties zonder toestemming van intersekse kinderen.

Regenboogkandidaten
Op de website presenteren ook bijna zeventig mensen zich als regenboogkandidaat. Deze kandidaten voor het Kamerlidmaatschap identificeren zich als een lesbisch, homoseksueel, bi+, transgender of intersekse persoon en/of willen zich bijzonder inzetten voor de regenbooggemeenschap.

Stemgedrag
Tenslotte zien kiezers op Rainbowvote.NU hoe partijen de afgelopen jaren stemden over kwesties als de aanpak van discriminerend geweld, verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet en veiligheid op school.

Op de website staan standpunten van VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Code Oranje, Bij1, Lijst Henk Krol, Volt en Splinter (Van Kooten-Arissen).
PVV, ChristenUnie, SGP, Denk, Forum voor Democratie en JA21 zijn wel uitgenodigd om mee te doen, maar hebben (nog) geen antwoorden ingestuurd. Alle partijen met minstens 1 zetel in de Kamer en/of in recente opiniepeilingen zijn uitgenodigd om mee te doen.

Rainbowvote.NU is bedoeld voor iedereen die LHBTI-kwesties wil laten meewegen bij hun keuze in het stemhokje op 17 maart. Of dat nou is omdat men zelf tot de regenbooggemeeschap behoort, solidair is met de beweging of belang hecht aan een diverse en inclusieve samenleving. Voor een groot deel van de regenbooggemeenschap spelen LHBTI-kwesties een rol bij het uitbrengen van hun stem.

Het COC werkt rondom de verkiezingen o.a. samen met TNN,NNIDBi+ Nederland en mediapartner OUTtv.

Bekijk het boekje met alle foto’s en verhalen

QUEER! Overijssel en Noord- en Oost Gelderland

QUEER! Overijssel en Noord- en Oost Gelderland laat de prachtige portretten en indringende interviews zien van onder andere Hung, Charlie, Arian en Burchak.

Op verschillende plaatsen in het land ontwikkelden we de foto-expositie genaamd QUEER! Deze expositie bestaat uit foto’s en persoonlijke verhalen van mensen uit de betreffende regio. Je kunt er kracht, tips of advies uit halen. Vanwege de Covid19-maatregelen is de geplande expositie in Zutphen en Deventer uitgesteld, maar het boekje bij de expositie is wel digitaal te bekijken.

We hebben de portretten en verhalen gebundeld in boekjes. Op deze pagina’s kun je de boekjes met verhalen van onder meer Bernard, Dilara, Lesley, Charlie en Burchak terugvinden. We vroegen hen hoe zij omgaan met de eenzame en depressieve momenten in hun leven en ook wat hun boodschap of tip is voor jou.

Bekijk het boekje met alle foto’s en verhalen

Deze column door Jaap Broersma verscheen eerder in Contact – editie Zutphen/Warnsveld in week 48 (25 november 2020)

De Andere Stad

‘Het is moeilijker om gay te zijn dan zwart, want dat laatste hoef je in in ieder geval niet uit te leggen aan je ouders.’ Het is een grap van de activist James Baldwin, die beide was. Zijn strijd was in het puriteinse Amerika van een halve eeuw geleden. Hoe lastig is dat eigenlijk in Zutphen, anno nu?

Ik praat er over met Douwe. Hij is coördinator van Jong & Out van het COC regio Deventer. Dat is een community voor iedereen tot en met achttien jaar, ongeacht zijn of haar seksuele oriëntatie of gender-identiteit.

“Het is altijd lastig om uit de kast te komen. Als puber ben je onzeker. Wat vinden vrienden er van? Hoe reageren mijn ouders? Jong & Out steunt jongeren in hun emancipatieproces en biedt een platform om deze onderwerpen met elkaar te delen.”

“We zouden hier graag een LHBTI+avond organiseren. zodat je zaken kunt bespreken op een plek waar je je veilig voelt. We hebben iets dergelijks wel eens gehad in een café, maar dat is doodgebloed.”

Zutphen is mooi, maar rustig, vindt Douwe. “Een echte gay-community bestaat hier niet. We zijn niet georganiseerd en hebben geen eigen kroegen of bijeenkomsten. Er zijn plekken waar ik me prima thuis voel, zoals Schatjes of Pico. Maar soms ga ik toch liever naar andere steden.”

Een advies voor jongeren die zitten met hun geaardheid of identiteit? “Zoek het op, ga naar instanties, het COC, het is je eigen keuze om te bepalen hoe je dat moet doen. Het gaat altijd om jou, als het om je coming out gaat. En bezoek ons eens op onze site: www.jongenout.nl “.

Bekijk hier het oorspronkelijke artikel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van COC Deventer e.o. , welke via ZOOM gehouden werd op woensdag 2 december, zijn de jaarplannen en de begroting voor 2021 behandeld. Omdat in 2020 veel activiteiten vanwege de Covid19-maatregelen geen doorgang konden vinden zijn veel van die activiteiten naar 2021 doorgeschoven. Met kleine aanpassingen, op verzoek van de Ledenvergadering, is de herziene versie van het Jaarplan 2021 nu te downloaden.

Ook werd tijdens de vergadering Leidy Huysmans opnieuw voor een termijn van twee jaren verkozen tot penningmeester van COC Deventer e.o.