Expositie in Brink 16 (6 april t/m 25 juni)

Pablo Rueda Lara (1945-1993) was een Spaanse keramiek-kunstenaar die tijdens het Franco-regima naar Nederland is gevlucht (1969) omdat zijn leven en werk in Spanje hem onmogelijk werd gemaakt vanwege zijn geaardheid. Nu is er een expositie van zijn werk in Deventer te zien.

Keramist Pablo Rueda Lara (1945-1993) werd geboren in het Spaanse dorpje Castillo de Locubín in Andalusië. In 1969 vertrok hij naar Nederland. Hij studeerde Monumentale Vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. In de slechts 17 jaar dat Pablo als kunstenaar heeft kunnen werken, heeft hij naar schatting tussen de 500 en 600 werken gemaakt. Deze zijn verspreid over diverse musea, galeries en privéverzamelaars in Nederland, Ierland en Spanje. De tentoonstelling Pablo! in Deventer is de eerste keer dat zoveel van zijn werken bijeen zijn gebracht.

Zijn jeugd op het platteland
Pablo’s werk vormt volgens eigen zeggen een weerslag van zijn leven. Hij groeide op in een afgelegen dorp op het Spaanse platteland. Al op zijn 8e vertrouwde Pablo’s vader hem de geitenkudde toe. Dit gaf Pablo veel ruimte en vrijheid om te dromen. Maar het platteland betekende voor Pablo ook isolement en eenzaamheid. Op zijn 12e werd Pablo verliefd op een jongen uit het dorp en schreef hem een brief. De jongen liet de brief aan alle dorpsgenoten lezen en ging er mee naar de Guardia Civil om aangifte te doen.

Wanhopig
Homoseksualiteit was in die jaren, onder dictator Franco, strafbaar. De Guardia Civil kwam verhaal halen bij Pablo’s vader. Pablo kreeg een half jaar huisarrest. Daarna bracht hij nog een jaar op het seminarium door, maar daar werd hij afgestuurd. Wanhopig ging hij naar de grote stad om een baantje te zoeken. In 1969 verliet Pablo Spanje. Hij had een uitnodiging van Nederlanders gekregen om op vakantie te komen. Hij is voor de rest van zijn leven in Nederland blijven wonen.

De expositie loopt tot en met zondag 25 juni (zie www.kunstaanz.nl).

Tags:

Eenzaamheid kan op de loer liggen bij roze ouderen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat met name roze ouderen die in een afhankelijkheidssituatie zijn terecht gekomen, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, kampen met een isolement en terugkeren in de kast. In deze situatie kan het fijn zijn als er een regelmatig contact is met iemand uit de doelgroep. Een maatje, die weet van je situatie en met wie je af en toe iets kunt ondernemen of voor zo maar een gesprek bij een kopje koffie.

Wil je een maatje, neem dan contact met ons op via vriendendienst@cocdeventer.nl. Dan helpen wij zoeken.

Wil je maatje worden, meld je aan via hetzelfde adres vriendendienst@cocdeventer.nl!

Werkgroep 50plus COC Deventer

Tags: ,

Op de Algemene Vergadering van COC Nederland afgelopen zaterdag 26 november in Leiden is besloten het contributietarief te verhogen. In 2009 is er voor het laatst een aanpassing geweest. Er is lange tijd geen rekening gehouden met inflatie en toenemende kosten voor de verenigingen. Als er wel was geïndexeerd, dan was het gewone tarief uitgekomen op € 47,50. Nu is gekozen voor een beperkte stijging die uitkomt op 6%. Bedragen zijn afgerond op 0 of 50 cent.

Hieronder vinden jullie de nieuwe tarieven:

Gewoon tarief
€ 42,50 (oud tarief)
€ 45,00 (vanaf 2017)

Gereduceerd tarief/Jongerentarief
€ 25,00 (oud tarief)
€ 26,50 (vanaf 2017)

Eind december worden de facturen en ledenpassen verstuurd voor 2017.

Tags:

COC Deventer is een jaar geleden gestart met Cocktail, een maatjesproject waar LHBT-ers worden gekoppeld aan LHBT-asielzoekers in Deventer e.o. Inmiddels hebben we al gesprekken gevoerd met 30 asielzoekers en zijn er matches gerealiseerd.

Doel is om de asielzoeker uit zijn/haar isolement te halen en samen leuke dingen te ondernemen. Ook zijn er landelijk gezamenlijke bijeenkomsten waar ze andere LHBT-asielzoekers kunnen ontmoeten.

Lijkt je dit zinvol en leuk om te doen? Stuur een mail naar cocktail@cocdeventer.nl.

PS We zijn vooral op zoek naar jongere maatjes (meeste asielzoekers zijn tussen 18-30 jaar) en vrouwen die Frans spreken.

Meer informatie over Maatjesproject Cocktail is ook te vinden via de landelijke website van COC Nederland.

Tags: , ,

Voorlichtingssite voor Jongeren: COC in de Klas

Dit is een website van het COC Twente-Achterhoek. Daar is een groep actief van 30 voorlichters die jaarlijks zo’n 200 lessen geven op middelbare scholen en op het mbo. Het idee voor de site is ontstaan doordat lhbt-jongeren soms met vragen zitten die ze niet zo makkelijk tijdens de les kunnen stellen, omdat ze anders meteen uit de kast komen.

Over COCindeklas.nl

Het COC Twente-Achterhoek wil met COCindeklas.nl jongeren helpen die vragen hebben over hun seksuele of genderidentiteit. Vijf karakters, waaronder Thijs, spelen de hoofdrol. Ze leiden de bezoeker door de site aan de hand van hun eigen verhaal dat je op de homepage kunt lezen.

Wat vind je op COCindeklas.nl?

  • Vragen en antwoorden over seksuele en genderdiversiteit
  • Vragen over thema’s die jongeren bezig houden: ontdekken wie je bent, coming-out, geloof, transgenders, jongeren ontmoeten, pesten.
  • Filmpjes over bovengenoemde onderwerpen, met vooral persoonlijke verhalen. Tip: deze filmpjes zijn ook erg geschikt om in je eigen les te gebruiken.
  • Gerelateerde websites.  De informatie op deze site is bewust compact gehouden. De site bevat links naar websites waar jongeren terecht kunnen voor meer informatie. Bijvoorbeeld over wat de Koran of de Bijbel nou precies over lhbt zegt.
  • “Goed gesprek” –  Soms helpt het jongeren om met iemand te praten die ervaringsdeskundig is. Overal op de site kunnen jongeren vragen stellen en vragen om een afspraak. Het COC kan hun vragen per mail beantwoorden of direct met hen in gesprek gaan. Of doorverwijzen.

Meer informatie over deze Voorlichtingssite is te vinden via de website van COC in de Klas.

Tags: