In het kader van het 45-jarig bestaan van COC Deventer e.o. in 2017 is een roze wandelroute opgezet met plekken waar LHBT’s in Deventer zichtbaar waren of waarover iets te vertellen valt. De wandeling is zelfstandig te lopen aan de hand van het speciale wandelboekje of met behulp van de digitale versie op deze website.

De wandelroute vanaf de Wilhelminafontein op de Brink (startpunt) wordt aangegeven met roze voetstapjes.

Wanneer er extra informatie is wordt dit aangegeven met een roze uitroepteken.

Klik hier voor het starten van de Roze Wandeling.

Plattegrond Roze Wandeling Deventer

Het boekje van de ´Roze Wandeling Deventer´ ligt ook bij het VVV Deventer (Brink 89) en bij de Roze Kast in de Bibliotheek (Brink 70 te Deventer). Tevens verkrijgbaar tijdens de komende activiteiten van COC Deventer.

Eenzaamheid kan op de loer liggen bij roze ouderen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat met name roze ouderen die in een afhankelijkheidssituatie zijn terecht gekomen, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, kampen met een isolement en terugkeren in de kast. In deze situatie kan het fijn zijn als er een regelmatig contact is met iemand uit de doelgroep. Een maatje, die weet van je situatie en met wie je af en toe iets kunt ondernemen of voor zo maar een gesprek bij een kopje koffie.

Wil je een maatje, neem dan contact met ons op via vriendendienst@cocdeventer.nl. Dan helpen wij zoeken.

Wil je maatje worden, meld je aan via hetzelfde adres vriendendienst@cocdeventer.nl!

Werkgroep 50plus COC Deventer

Tags: ,

Op de Algemene Vergadering van COC Nederland afgelopen zaterdag 26 november in Leiden is besloten het contributietarief te verhogen. In 2009 is er voor het laatst een aanpassing geweest. Er is lange tijd geen rekening gehouden met inflatie en toenemende kosten voor de verenigingen. Als er wel was geïndexeerd, dan was het gewone tarief uitgekomen op € 47,50. Nu is gekozen voor een beperkte stijging die uitkomt op 6%. Bedragen zijn afgerond op 0 of 50 cent.

Hieronder vinden jullie de nieuwe tarieven:

Gewoon tarief
€ 42,50 (oud tarief)
€ 45,00 (vanaf 2017)

Gereduceerd tarief/Jongerentarief
€ 25,00 (oud tarief)
€ 26,50 (vanaf 2017)

Eind december worden de facturen en ledenpassen verstuurd voor 2017.

Tags:

COC Deventer is een jaar geleden gestart met Cocktail, een maatjesproject waar LHBT-ers worden gekoppeld aan LHBT-asielzoekers in Deventer e.o. Inmiddels hebben we al gesprekken gevoerd met 30 asielzoekers en zijn er matches gerealiseerd.

Doel is om de asielzoeker uit zijn/haar isolement te halen en samen leuke dingen te ondernemen. Ook zijn er landelijk gezamenlijke bijeenkomsten waar ze andere LHBT-asielzoekers kunnen ontmoeten.

Lijkt je dit zinvol en leuk om te doen? Stuur een mail naar cocktail@cocdeventer.nl.

PS We zijn vooral op zoek naar jongere maatjes (meeste asielzoekers zijn tussen 18-30 jaar) en vrouwen die Frans spreken.

Meer informatie over Maatjesproject Cocktail is ook te vinden via de landelijke website van COC Nederland.

Tags: , ,

Voorlichtingssite voor Jongeren: COC in de Klas

Dit is een website van het COC Twente-Achterhoek. Daar is een groep actief van 30 voorlichters die jaarlijks zo’n 200 lessen geven op middelbare scholen en op het mbo. Het idee voor de site is ontstaan doordat lhbt-jongeren soms met vragen zitten die ze niet zo makkelijk tijdens de les kunnen stellen, omdat ze anders meteen uit de kast komen.

Over COCindeklas.nl

Het COC Twente-Achterhoek wil met COCindeklas.nl jongeren helpen die vragen hebben over hun seksuele of genderidentiteit. Vijf karakters, waaronder Thijs, spelen de hoofdrol. Ze leiden de bezoeker door de site aan de hand van hun eigen verhaal dat je op de homepage kunt lezen.

Wat vind je op COCindeklas.nl?

  • Vragen en antwoorden over seksuele en genderdiversiteit
  • Vragen over thema’s die jongeren bezig houden: ontdekken wie je bent, coming-out, geloof, transgenders, jongeren ontmoeten, pesten.
  • Filmpjes over bovengenoemde onderwerpen, met vooral persoonlijke verhalen. Tip: deze filmpjes zijn ook erg geschikt om in je eigen les te gebruiken.
  • Gerelateerde websites.  De informatie op deze site is bewust compact gehouden. De site bevat links naar websites waar jongeren terecht kunnen voor meer informatie. Bijvoorbeeld over wat de Koran of de Bijbel nou precies over lhbt zegt.
  • “Goed gesprek” –  Soms helpt het jongeren om met iemand te praten die ervaringsdeskundig is. Overal op de site kunnen jongeren vragen stellen en vragen om een afspraak. Het COC kan hun vragen per mail beantwoorden of direct met hen in gesprek gaan. Of doorverwijzen.

Meer informatie over deze Voorlichtingssite is te vinden via de website van COC in de Klas.

Tags: