Vrouw uit de kast is het netwerk voor vrouwen met lesbische en biseksuele gevoelens in een heterorelatie én voor vrouwen die om andere redenen worstelen met hun geaardheid. 

De drijvende kracht achter Vrouw uit de kast is Diana Arkeveld. Op haar 20werd zij verliefd op Anna, een prachtige vrouw. Niet snel daarna trouwde Diana met een man. In haar tweede heterohuwelijken kwam ze er achter dat zij, op deze manier, nooit echt gelukkig kon worden. Het inspirerende verhaal van Diana is hier te lezen. Ze schrijft over haar twaalf jaar in de kast, haar coming out en de periode hierna. Vrouw uit de kast is een veilige plek waar vrouwen gratis de blogs kunnen lezen en steun en herkenning kunnen vinden.

Vrouw uit de kast coacht vrouwen met lesbische of biseksuele gevoelens in een heterorelatie. Ze coacht vrouwen die ineens verliefd worden op een vrouw, vrouwen die zijn gaan twijfelen over hun geaardheid (ben ik hetero, biseksueel of lesbisch) en vrouwen die op een andere manier worstelen met hun geaardheid.

De coaching is gericht op het bieden van een luisterend oor (dit kan ook anoniem), het duidelijk krijgen van de denkbeelden en patronen en (praktische) ondersteuning tijdens het proces. Door het in kaart brengen van de denkbeelden en patronen ontdekken vrouwen waarom ze zo lang in de kast hebben gezeten of nog zitten. Door hiermee aan de slag te gaan ontdekken de vrouwen wie zij nu precies zijn en hoe zij hun leven (verder) willen indelen. Ze kunnen na de begeleiding met liefde en met minder oordeel naar zichzelf en hun gedachten en verlangens kijken.

Diana wordt geregeld als spreker geboekt. Zij geeft lezingen waarin haar verhaal is gekoppeld aan de thema’s onafhankelijkheid, (ver)oordelen, anders zijn, vertrouwen en je hart durven volgen.

Ook zorgt zij voor bewustwording bij zorgprofessionals zoals huisartsen, psychologen, praktijkondersteuner en coaches door het geven van verdiepingslessen omtrent coming out in een heterorelatie.

Deventer (diverse locaties) vanaf 19.30 uur
Bijeenkomst vanaf september op eerste dinsdag van de maand

De Kringen is een organisatie waar homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (vanaf 16 jaar) elkaar op een gemoedelijke manier kunnen ontmoeten. Wij zijn een vrouwenkring in Deventer. Ben je lesbisch of weet je dit nog niet helemaal zeker? Ken je geen andere roze vrouwen en wil je deze op een laagdrempelige manier ontmoeten? Ben je net verhuisd naar een omgeving waar je nog niemand kent? Wil jij je kennissen- en vriendenkring uitbreiden? Dan is onze kring misschien iets voor jou!

Wij zijn een groep van zes vrouwen rond de leeftijd van 50 en 60 jaar en zien uit naar versterking. Wij komen eens per maand telkens op de eerste dinsdag bij elkaar bij één van ons thuis. Soms bereiden we een thema voor, soms ondernemen we iets, soms zitten we gewoon gezellig te kletsen. We bbq’en, spelen spelletjes, maken muziek, appen via onze groepsapp en spreken ook buiten de kringavond met elkaar af. Alles kan niets hoeft. 

Aanmelden en meer informatie bij Caro via deventervrouwenkring@gmx.com.

Meer informatie over De Kringen en haar diverse activiteiten is te vinden via de landelijke website van De Kringen.

Na de succesvolle edities in 2017 en 2018 is er op zaterdag 2 november aanstaande opnieuw de ‘Human Library Apeldoorn’ in CODA Centrale Bibliotheek. Hiervoor zijn wij op zoek naar ‘levende boeken’: mensen die in het dagelijks leven vaak te maken hebben met vooroordelen. Zij voeren korte gesprekjes met bezoekers. Het doel is om dialoog op te zetten tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden tegenkomen. En daarmee ook vooroordelen tegen te gaan. Zo kun je een gesprek aangaan met ‘boeken’ zoals ‘transgender’, ‘moslim’ en ‘gehandicapt’.

Hier een filmpje van eerdere edities: https://youtu.be/mmkskRs_ewo en op de website www.thehumanlibrary.nl foto’s van verschillende edities.

Heb je interesse?
Heb jij een verhaal? Heb jij te maken met vooroordelen? Ben jij een boek? Meld je dan aan bij ons, via mail of telefoon. We begrijpen dat het misschien niet makkelijk is om zomaar een ‘levend boek’ te zijn. Daarom komen we graag persoonlijk in contact. Het is erg belangrijk voor ons dat iedereen zich veilig voelt. We praten graag over de verwachtingen en over hoe het precies werkt. Natuurlijk beantwoorden we ook graag alle mogelijke vragen.

Naast het gericht zoeken naar boeken zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die op deze dag mensen willen begeleiden. Misschien is dit iets voor jou of ken je mensen die hieraan mee willen werken. We zijn ook nadrukkelijk op zoek naar jonge vrijwilligers (vanaf 16 jaar).
Interesse? Meld je aan via europa@coda-apeldoorn.nl
 
Wat is de Human Library?
Levende boeken zijn mensen die in het dagelijks leven veel te maken hebben met vooroordelen. Denk aan mensen met een afwijkende achtergrond of overtuiging. Human Library wil een link maken tussen mensen die vaak gebukt gaan onder vooroordelen en mensen die verder willen kijken dan hun vooroordelen. De Human Library begon in 2000 in Denemarken en vindt nu wereldwijd plaats.  

Met de Human Library worden bestaande denkbeelden uitgedaagd en mogelijk gebroken. Dit alles op een informele, respectvolle manier en met humor. Daarbij biedt de Human Library een platform om ervaringen en denkwijzen te delen tussen mensen die elkaar anders wellicht niet hadden ontmoet. Om alle vrijwilligers en boeken goed voor te bereiden, vindt er ten eerste een intake gesprek plaats, per telefoon of in het echt, en ten tweede een voorbereidingsbijeenkomst met alle boeken en vrijwilligers, om elkaar te leren kennen en samen voor te bereiden.

Van de Boeken en vrijwilligers verwachten wij de volgende aanwezigheid:

Donderdag 24 oktober 19:00 – 21:00 uur @ CODA: Voorbereidingsbijeenkomst
Zaterdag 2 november 11:00 – 16:00 uur @ CODA Centrale Bibliotheek

Meer info via CODA Centrale Bibliotheek; lees ook het verslag van Human Library 2018

In de jaren ’80 was het traditie om binnen COC Deventer e.o. (toen nog IJsselstreek) het activiteitenjaar af te sluiten met een jaarlijks partijtje voetbal tussen de vrouwen en de mannen. Het leek de IJssel Dykes wel een leuk idee om in 2019 deze traditie binnen hun Zomerprogramma nieuw leven in te blazen. Nadat er bij de overige werkgroepen flink was geronseld bleken er op de avond zelf inderdaad voldoende personen die de sportieve handschoen wel wilden opnemen.

Op donderdagavond 1 augustus verzamelden zo’n twintig fanatieke en kleurrijke voetbalspelers en een schare enthousiaste supporters in het Rijsterborgherpark waar de wedstrijden gespeeld werden. Naast het team van de IJssel Dykes zelf was er een COC-mannenteam (vanuit Men Meet Men) en een team van Cocktail (Asielzoekers en hun maatjes). Een bont gezelschap dat zich warm maakte voor een sportieve strijd om de eer.

Telefoon-contactBinnen de gelederen van de IJssel Dykes en het Cocktail-team kon men tijdens het spel ware voetbaltalenten ontdekken. Het COC-mannenteam bleek minder geroutineerd, maar wel net zo enthousiast. Uiteindelijk werd de competitie met penalty’s beslist in het nipte voordeel van de IJssel Dykes, maar de grote winnaar was het initiatief van deze voetbalavond zelf. De aanwezige spelers en supporters genoten van de onderlinge sfeer en saamhorigheid. Het zou niet verbazen wanneer de oude traditie niet terug in de kast gaat en er in 2020 weer een gezamenlijke COC-voetbalmatch te beleven valt. Genoeg tijd voor het mannenteam om flink te gaan oefenen dus!

Telefoon-contactLees meer over andere sportieve activiteiten uit het verleden van COC in Deventer.

Dit voorjaar hield werkgroep 50plus van COC Deventer een onderzoek onder de doelgroep met als titel ‘Stadsbreed (Deventer) activiteiten voor ‘Roze’ Senioren’. Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten.

Het onderzoek werd door 27 mensen ingevuld, waarvan twee personen niet alle vragen beantwoorden. De maandelijke 50plus-ontmoetingsmiddag bij de Fermerie is bij ruim 92 % van de deelnemers bekend en wordt ook door hen bezocht.

De meeste deelnemers aan het onderzoek zou best vaker een dergelijke ontmoetingsgelegenheid willen bezoeken, ook op andere locaties. Daarvan zou 12 % een wekelijkse ontmoeting willen; 28 % een twee-wekelijke bijeenkomst en 32 % wil graag een maandelijkse activiteit. De overige 28 % heeft geen behoefte aan een extra ontmoetingsmiddag.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 66 jaar, waarbij de ingevulde leeftijd varieert van 52 tot 86 jaar. Ruim een kwart van hen heeft aangegeven om eventueel als vrijwilliger actief de extra activiteiten te willen ondersteunen.

In september zal, na overleg met gemeente, de werkgroep 50plus verder gaan met de uitkomsten van dit onderzoek.