Ben jij trans of non-binair en heb jij het idee dat dit jouw studie en/of carrière heeft beïnvloed, dan horen we graag van je! Universiteit Maastricht is opzoek naar transgender en non-binaire jongeren tussen 18 en 24 jaar.  We zouden graag horen over de ideeën die jij hebt over je ambities, studie(keuze) en carrièrevorming, en hoe het transgender zijn hier een invloed op heeft gehad. We doen dit onderzoek om zo meer inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken in professionele omgevingen en om mogelijk de begeleiding van transjongeren op dit gebied te verbeteren.

Het onderzoek vindt plaats in de vorm van een ongeveer 1 uur durend interview wat plaatsvindt op een gemakkelijke plek, naar jouw keuze. Deelname is volledig vrijwillig en alle gegevens zullen met uiterste zorg anoniem verwerkt worden.

Wil je graag deelnemen of heb je vragen je vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met Dr. Sarah Stutterheim via onderstaand email adres.

We hopen van je te horen!

Mail: s.stutterheim@maastrichtuniversity.nl

Vrouw uit de kast is het netwerk voor vrouwen met lesbische en biseksuele gevoelens in een heterorelatie én voor vrouwen die om andere redenen worstelen met hun geaardheid. 

De drijvende kracht achter Vrouw uit de kast is Diana Arkeveld. Op haar 20werd zij verliefd op Anna, een prachtige vrouw. Niet snel daarna trouwde Diana met een man. In haar tweede heterohuwelijken kwam ze er achter dat zij, op deze manier, nooit echt gelukkig kon worden. Het inspirerende verhaal van Diana is hier te lezen. Ze schrijft over haar twaalf jaar in de kast, haar coming out en de periode hierna. Vrouw uit de kast is een veilige plek waar vrouwen gratis de blogs kunnen lezen en steun en herkenning kunnen vinden.

Vrouw uit de kast coacht vrouwen met lesbische of biseksuele gevoelens in een heterorelatie. Ze coacht vrouwen die ineens verliefd worden op een vrouw, vrouwen die zijn gaan twijfelen over hun geaardheid (ben ik hetero, biseksueel of lesbisch) en vrouwen die op een andere manier worstelen met hun geaardheid.

De coaching is gericht op het bieden van een luisterend oor (dit kan ook anoniem), het duidelijk krijgen van de denkbeelden en patronen en (praktische) ondersteuning tijdens het proces. Door het in kaart brengen van de denkbeelden en patronen ontdekken vrouwen waarom ze zo lang in de kast hebben gezeten of nog zitten. Door hiermee aan de slag te gaan ontdekken de vrouwen wie zij nu precies zijn en hoe zij hun leven (verder) willen indelen. Ze kunnen na de begeleiding met liefde en met minder oordeel naar zichzelf en hun gedachten en verlangens kijken.

Diana wordt geregeld als spreker geboekt. Zij geeft lezingen waarin haar verhaal is gekoppeld aan de thema’s onafhankelijkheid, (ver)oordelen, anders zijn, vertrouwen en je hart durven volgen.

Ook zorgt zij voor bewustwording bij zorgprofessionals zoals huisartsen, psychologen, praktijkondersteuner en coaches door het geven van verdiepingslessen omtrent coming out in een heterorelatie.

In de jaren ’80 was het traditie om binnen COC Deventer e.o. (toen nog IJsselstreek) het activiteitenjaar af te sluiten met een jaarlijks partijtje voetbal tussen de vrouwen en de mannen. Het leek de IJssel Dykes wel een leuk idee om in 2019 deze traditie binnen hun Zomerprogramma nieuw leven in te blazen. Nadat er bij de overige werkgroepen flink was geronseld bleken er op de avond zelf inderdaad voldoende personen die de sportieve handschoen wel wilden opnemen.

Op donderdagavond 1 augustus verzamelden zo’n twintig fanatieke en kleurrijke voetbalspelers en een schare enthousiaste supporters in het Rijsterborgherpark waar de wedstrijden gespeeld werden. Naast het team van de IJssel Dykes zelf was er een COC-mannenteam (vanuit Men Meet Men) en een team van Cocktail (Asielzoekers en hun maatjes). Een bont gezelschap dat zich warm maakte voor een sportieve strijd om de eer.

Telefoon-contactBinnen de gelederen van de IJssel Dykes en het Cocktail-team kon men tijdens het spel ware voetbaltalenten ontdekken. Het COC-mannenteam bleek minder geroutineerd, maar wel net zo enthousiast. Uiteindelijk werd de competitie met penalty’s beslist in het nipte voordeel van de IJssel Dykes, maar de grote winnaar was het initiatief van deze voetbalavond zelf. De aanwezige spelers en supporters genoten van de onderlinge sfeer en saamhorigheid. Het zou niet verbazen wanneer de oude traditie niet terug in de kast gaat en er in 2020 weer een gezamenlijke COC-voetbalmatch te beleven valt. Genoeg tijd voor het mannenteam om flink te gaan oefenen dus!

Telefoon-contactLees meer over andere sportieve activiteiten uit het verleden van COC in Deventer.

Dit voorjaar hield werkgroep 50plus van COC Deventer een onderzoek onder de doelgroep met als titel ‘Stadsbreed (Deventer) activiteiten voor ‘Roze’ Senioren’. Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten.

Het onderzoek werd door 27 mensen ingevuld, waarvan twee personen niet alle vragen beantwoorden. De maandelijke 50plus-ontmoetingsmiddag bij de Fermerie is bij ruim 92 % van de deelnemers bekend en wordt ook door hen bezocht.

De meeste deelnemers aan het onderzoek zou best vaker een dergelijke ontmoetingsgelegenheid willen bezoeken, ook op andere locaties. Daarvan zou 12 % een wekelijkse ontmoeting willen; 28 % een twee-wekelijke bijeenkomst en 32 % wil graag een maandelijkse activiteit. De overige 28 % heeft geen behoefte aan een extra ontmoetingsmiddag.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 66 jaar, waarbij de ingevulde leeftijd varieert van 52 tot 86 jaar. Ruim een kwart van hen heeft aangegeven om eventueel als vrijwilliger actief de extra activiteiten te willen ondersteunen.

In september zal, na overleg met gemeente, de werkgroep 50plus verder gaan met de uitkomsten van dit onderzoek.

In verband met de nieuwe wet op de Privacy is onze verzendlijst voor de wekelijkse nieuwsbrief opgeschoond. Mocht je vergeten zijn om je voor deze nieuwe lijst aan te melden, maar je wilt toch onze digitale nieuwsbrief blijven ontvangen dan kun je dit alsnog via onderstaand invulformulier aangeven. Ook nieuwe abonnee’s kunnen zich gratis aanmelden op de wekelijkse nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte van de berichtgevingen van COC Deventer en het Roze Uitgaansnieuws vanuit de regio.

velden met een sterretje zijn verplicht

naam*

e-mailadres*

JA, ik wil graag de Nieuwsbrief van COC Deventer e.o. ontvangen
NEE, ik wil de Nieuwsbrief van COC Deventer e.o. niet ontvangen

eventuele opmerkingen

Tags: