De werkgroep 50Plus organiseert activiteiten en komt op voor de belangen van homoseksuele, lesbische en biseksuele senioren in Apeldoorn, Deventer, Lochem, Olst/Wijhe, Raalte, Voorst en Zutphen.

Zondagmiddagsalon

Iedere vierde vierde zondag van de maand de Zondagmiddagsalon georganiseerd. Locatie is De Fermerie (Muggeplein 9 te Deventer) van 16.00 tot 19.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom. De sfeer is ontspannen, met een lekker achtergrondmuziekje, en er zijn verschillende activiteiten zoals wandelen in de omgeving. Kijk voor het actuele programma in de agenda. Deze middag wordt georganiseerd door de 50Plusgroep van COC Deventer, maar iedereen is van harte welkom.

Roze Zorg

Oudere homomannen en lesbische vrouwen die zorgbehoevend worden willen zich op hun gemak kunnen voelen in een verzorgingshuis of een verpleeghuis.

De werkgroep 50Plus heeft daarom contact met zorginstellingen in de regio Deventer Apeldoorn Zutphen. Er zijn gesprekken gevoerd over dit onderwerp. Bij Humanitas en Ludgereus (Deventer) hebben we de afspraak dat er minimaal een keer per jaar een activiteit voor ‘roze senioren’ wordt georganiseerd. We hopen dat bij andere zorginstellingen ook voor elkaar te krijgen.

In Deventer heeft Ludgerus ‘(www.ludgerus.nl) de Roze Loper, een officieel KIWA-keurmerk, dat de gewenste zekerheid biedt aan roze senioren, die verblijven in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Voor informatie over de Roze Loper ga naar de website van Roze Zorg

Internet-enquête

In 2016 hebben diverse personen de internetenquête van de Werkgroep 50plus van COC Deventer ingevuld. De samenstellers hebben de rapportage op woensdag 11 oktober 2017 tijdens een speciale bijeenkomst gepresenteerd. Momenteel is de groep bezig om samen met gemeente en instanties vervolg aan de uitkomsten van dit rapport te geven. Hierbij als bijlage deze rapportage.

In onze regio beschikken inmiddels zes zorginstellingen over ‘De Roze Loper’, een officieel KIWA-keurmerk, dat de gewenste zekerheid biedt aan roze senioren, die verblijven in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

  • Apeldoorn: Avondzon, De Matenhof en De Veenkamp, woonzorginstellingen die onderdeel zijn van ‘De Goede Zorg’. Zie www.degoedezorg.nl

Zelf actief worden

Voel je je betrokken bij homoseksuele en lesbische senioren dan ben je van harte welkom in de werkgroep 50Plus.

Wil je een kennismakingsgesprek? Vul dan het contactformulier in.