Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Aandacht voor oudere homoseksueel en lesbienne

Specifieke aandacht voor oudere homoseksuelen en lesbiennes is relatief nieuw in de geschiedenis van het COC in Deventer. Is er in de beginjaren vanaf 1972 al specifiek aandacht voor vrouwen en jongeren; de oudere doelgroep moet tot de jaren ’90 wachten tot er een op hen gerichte doelgroep tot leven komt. Wel is er de zondagmiddaggroep in De Bokking en later in de ‘COC-soos’ aan de Assenstraat waar vooral oudere mannen zich thuis voelen.

Toch zijn er voor de jaren ’90 sporadisch activiteiten gericht op een minder jong publiek te vinden. Bij de openingsweek van het nieuwe pand aan de Assenstraat werd op zondag 22 januari 1984 het theaterstuk ‘Grenzen’ van spelersgroep De Roze Rimpel opgevoerd. Hierin stond het thema homoseksualiteit en ouder worden centraal: vier mannen en een vrouw vertelden elkaar wat ze hebben meegemaakt en hun belevenissen werden visueel gemaakt door flashbacks, dromen en fantasieën.

1984-01-22 Roze Rimpel Grenzen
Aankondiging Toneelvoorstelling ‘Grenzen’ op 22 januari 1984 uit Flipo nr.6 – januari 1984

Bij de opleving van de introductiegroep in 1990 werden ook nieuwe mensen in deze werkgroep actief. Daaronder was een aantal van hen van oudere leeftijd en zij haalden het probleem naar voren dat vooral ouderen zich niet erg thuis voelden bij het COC in Deventer. Besloten werd om alle COC-leden van boven de veertig uit te nodigen voor een brainstrom-avond op donderdag 19 februari 1992.

Anekdote: Brainstorm-avond ’40-plus’
Na enig aarzelen hebben we alweer zo’n 2 maanden geleden een avond belegd voor mensen van 40 jaar en ouder. Via de secretaris kreeg ieder COC-lid, dat daarvoor in aanmerking kwam, een uitnodiging waarin wij onze zorg mee-deelden omtrent het feit dat zo weinig mensen van boven de 40 jaar onze soos bezoeken. Bij Jan van Dijk, één van de initiatiefnemers tot deze avond, stond de telefoon 2 dagen roodgloeiend naar aanleiding van deze uitnodiging. Er waren enkele mensen die het speet dat ze deze avond verhinderd waren, mensen die kritiek hadden op de toon van de brief en enthousiaste reacties op de uitnodiging. Voorts spraken zij vaak over ‘alleen-zijn’ en ‘op zoek zijn naar warmte’.

(deel uit het verslag van de Brainstrom-avond ’40-plus’ op 19 februari 1992)

Deze avond werd bezocht door elf belangstellenden en bespreken werd vooral wat men miste binnen het toenmalige COC. Besloten werd om geen aparte avond open te gaan, maar om de donderdagavonden wat meer aan te passen aan de verlangens van een ouder publiek. Het volume van de muziek moest dan zo laag zijn dat een praatcafé mogelijk was. Om de officiële start van het ‘donderdagavond-praatcafé’ te vieren werd pater Ed Redeker benaderd om een thema-avond te organiseren. Op donderdag 7 mei werd een speciale thema-avond gehouden met de documentaire over het leven van Harvey Milk, de in 1978 vermoorde homo-activist in San Fransisco.

Vanaf 2002 organiseerde ‘homorelatie/contactburo’ Oud-Roze in het COC-café een sneldating-middag. Oud-Roze was een niet-commercieel relatiebureau dat zich richtte op oudere homo- en bimannen (40+). Het bureau werkte ook meer op afstand met een advertentie-systeem, waarbij deelnemers op anonieme wijze met elkaar in contact konden treden. De meer persoonlijke ontmoetingsmiddagen in het COC-gebouw in Deventer hanteerden het recept van sneldating; korte gesprekjes om elkaar enigszins af te tasten. Achteraf was er gelegenheid om meer met elkaar in contact te komen en adressen uit te wisselen. In totaal zijn drie van deze sneldate-middagen gehouden.

Anekdote: COC-soos voor 50+
Het COC-IJsselstreek wil in januari op de zondagmiddag starten met een seniorenmiddag. Gedacht wordt aan een “huiskamer”-café waar homoseksuele mannen en vrouwen vanaf ± 50 jaar elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.
Het COC wil een aparte 50+middagactiviteit omdat is gebleken dat de ouderen bij andere activiteiten veelal afwezig zijn. Enerzijds is dit omdat die activiteiten meer de jongeren aanspreken en niet aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen en veel activiteitenpas later op de avond zijn. Anderzijds zijn veel oudere senioren niet gewend zich als homoseksueel kenbaar te maken. Toch is uit onderzoek gebleken dat juist in deze leeftijdsgroep veel eenzaamheid is en dat zij over een kleiner sociaal vangnet beschikken. Als belangenvereniging is het de opdracht van het COC zich ook op deze groep te richten. De vereniging heeft een folder klaar om te peilen wat de behoeften van homoseksuele ouderen zijn.
De eerste 50+ soos is op zondag 30 januari 2005; wanneer vanwege de verbouwing het COC-gebouw gesloten is wordt deze middag elders gestart. Dit zal de drempel om deel te nemen voor een aantal ouderenzeker verlagen, zo verwacht men.

(uit nieuwsbrief ‘COC-compact’ – december 2004)

2005 zondagmiddagcafé mei copy 2011-12-18-Snertcafe
Poster Zondagmiddagen met Seniorensoos in mei 2005 – Poster van het Snertcafé van 18 december 2011

Van Seniorensoos naar Zondagmiddagsalon
De zogeheten ‘Seniorensoos’ werd gehouden vanaf januari 2005 op de laatste zondag van de maand en overleefde de tijdelijk verhuizing naar ’t Gulden Vat’ (vanwege de verbouwing van het COC-pand in 2005). In 2006 bleef deze laatste zondag gereserveerd voor de oudere bezoekers, maar werd de naam gewijzigd in ‘40±café’ om aan te geven dat iedereen van boven en onder de veertig welkom was. Vanaf 2007 ontstond de Zondagmiddagsalon; eerst een naam voor alle zondagmiddagen in COC-café Face It, maar vanaf 2008 de naam voor de derde zondagmiddag en gericht op een oudere doelgroep. Tot op heden organiseerde de ouderengroep (momenteel onder de officiële naam ‘50plusgroep COC Deventer’) op die derde zondagmiddag hun activiteiten, waarbij ook ruimte was voor optredens en muziekthema’s. Daarnaast waren er ook buiten het COC-café activiteiten, zoals wandelingen, lezingen en voorstellingen (vaak in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Deventer).

2012-02-14-roze-loper
Promotietour voor de Roze Loper door de 50plusgroep van COC Deventer in februari 2012

De Roze Loper
Het initiatief van de Roze Loper is afkomstig uit Nijmegen, waarbij in 2008 aan zes woonzorgcentra als aanmoedigingsprijs de Roze Loper werd uitgereikt. De mate van aandacht voor homoseksuele en lesbische ouderen in zorgcentra werd sindsdien meer vastgelegd in een zogeheten ‘Tolerantiescan’. Met dit instrument wil het Consortium Roze 50+ (waarin naast COC Nederland ook ANBO, Movisie en Vilans zitting hebben) de bewustwording prikkelen bij directie en medewerkers van zorgcentra omtrent de sociale acceptatie van ‘seksuele diversiteit’. Wanneer een woonzorgcentrum positief uit deze test komt dan wordt de ‘Roze Loper’ uitgereikt; een certificaat waarmee de instelling trots naar buiten kan treden.

De 50plusgroep van COC Deventer is al sinds 2010 bezig om ook binnen de regio van Deventer woonzorgcentra warm te maken voor het project van de Roze Loper en in het najaar van 2012 kon van deze nijvere acties de eerste vruchten worden geplukt. Op zondag 28 oktober 2012 werd aan ‘Herbergier De Ehze’ (een woonzorgcentrum nabij Almen) de Roze Loper worden uitgereikt. In de media werd hieraan veel aandacht besteed zodat dit ook positief werkt bij andere zorgcentra. Op woensdag 5 december kon ook binnen de Deventer stadsgrenzen de eerste Roze Loper worden begroet; woonzorgcentrum Humanitas ontving uit handen van wethouder Margriet de Jager het felbegeerde certificaat. Ook zorgcentra in Apeldoorn hebben inmiddels de Roze Loper in bezit.

2012-10-28-ehze 2012-10-28 eerste roze loper
Herbergier De Ehze bij Almen – Uitreiking van de eerste Roze Loper aan de directie van De Ehze op 28 oktober 2012

Anekdote: Eerste Roze Loper uitgereikt in Deventer
Zorginstelling Herbergier ‘De Ehze’ in Almen heeft zondag 28 oktober als eerste in de regio van COC Deventer de ‘Roze Loper’ uitgereikt gekregen. Henk Boelen en Martin Lijtsman Piernbaum, directie van ‘De Ehze’ ontvingen de Roze Loper uit handen van Manon Linschoten van het landelijk COC en Ralph Kleinbussink lid van de werkgroep 50+ van COC Deventer. De Roze Loper is een officieel certificaat dat is ontwikkeld door het Consortium Roze 50+ Nederland.
‘Hier zijn we erg blij mee! Dit hebben we niet alleen voor elkaar gekregen, maar met hulp en inzet van al ons personeel en vrijwilligers. Dit betekent dat we op de goede weg zijn,’ aldus Henk Boelen. Manon Linschoten, aanwezig namens het landelijk COC onderstreept het belang van dit certificaat. “In een huis met de Roze Loper voelt ieder mens, roze of niet roze, zich welkom! Het is geweldig dat dit ook mogelijk is in Almen, Gelderland.” Ralph Kleinbussink van COC Deventer vindt het een mooi moment de eerste Roze Loper in de regio te mogen uitreiken. “Daar wil ik wel wonen als ik oud ben. De sfeer en de persoonlijke benadering van de bewoners spraken me erg aan. Hier kan ik mezelf zijn en blijven”.

(publicatie op de website van Deventer Centraal op dinsdag 30 oktober 2012)

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 40 jaar COC in Deventer – De Vrijwilligers

Tags: ,

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Roze sportactiviteiten van Amazing Gays tot IJssel Dykes

Op zaterdag 30 juli 2011 werd een speciaal Tennistoernooi voor homo’s, lesbo’s én hetero’s georganiseerd met de naam ‘Deuce Unlimited’. De initiatiefnemers wilden graag op sportieve wijze het integratieproces bevorderen. Locatie van het toernooi was Drijver’s Tennis Club aan de Platvoetsdijk 2 te Deventer. Het werd een open toernooi waarbij iedereen van harte welkom was. Er werden uitsluitend dubbels gespeeld; damesdubbel, herendubbel of gemixt. Na afloop was er een gezellige barbecue waarbij het toernooi werd geëvalueerd. De mening was dat zowel de vaste mensen van de tennisvereniging als de diverse gasten vanuit COC Deventer erg tevreden waren over de sfeer van deze dag.

Het was niet de enige sportieve gebeurtenis in de veertig jaren van het COC in Deventer. Hier volgen wat sfeerbeschrijvingen van Amazing Gays tot IJssel Dykes.


Poster van de voetbalwedstrijd uit 1980 – Amazing Gays in 1981

Van 1980 tot 1990 werd op sportieve wijze het COC-seizoen afgesloten op een voetbalveldje bij ‘De Pessink’ in Epse. Een mannenteam genaamd ‘The Amazing Gays’ nam het op tegen een vrouwenteam getiteld ‘The Flying Lesbians’. De bedoeling was dat het een gemoedelijk wedstrijdje zou worden, maar soms brandde de strijd der seksen volledig los.

Anekdote: Amazing Gays verslaan Flying Lesbians
Zaterdag 2 juli was het dan weer zover. De jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen de Amazing Gays en de Flying Lesbians. Bijna dreigde de wedstrijd nog in het water te vallen. Omdat er maar 3 of 4 vrouwen haar hadden opgegeven. Maar gelukkig verschenen beide teams met een volledig elftal.
Na eert koffie (of voor sommigen op dit vroege uur pils) gedronken te hebben, gingen de spelers en speelsters zich omkleden en verscheen na 5 minuten voor de supporters een vreemd bontgekleurd groepje mensen die mij geenszins als voetballers voorkwamen.
De bij velen bekend Herman R. zou zeker de eerste prijs hebben gewonnen in een carnavalsstoet. Hij verscheen op het veld in roze T-shirt, afgeknipte spijkerbroek, witte tennissokken en basketbalschooenen met roze veters. Dit had volgens hem de volgende reden. Tijdens het spel zou hij verwarring zaaien door zich in zeer grote snelheid over het veld voort te bewegen zodat de Lesbians wiens ogen niet getraind waren alleen een gruwelijk gekleurde streep zagen waardoor ze zo van streek waren dat het deze keer niet makkelijk zou zijn ze te verslaan.
(dan volgt een verslag van de wedstrijd waarbij het mannenteam de meeste doelpunten maakte –red.-)
In de allerlaatste minuut werd Ellis gewond afgevoerd nadat ze hard in aanraking was gekomen met Gerrit. De eindstand was dus 9-3. Na twee jaar waren de Gays erin geslaagd weer kampioen te worden. De Lesbians verklaarden volgend jaar weer winnaar te worden. Goed, we zullen zien. Iedereen was het er toch over eens dat volgend jaar de traditie zeker voortgezet zou worden.

(deel uit het verslag van de wedstrijd op 2 juli 1983 door Bertus)


Flying Lesbians in 1981 – Poster van wedstrijd Deventer-Zwolle uit 1989

In 1989 werd de jaarlijkse wedstrijd voor de laatste keer gespeeld en deze keer kwam ook een team uit Zwolle om een balletje mee te trappen. Wat de exacte reden is dat er daarna geen jaarlijkse afsluitsportdag gehouden werd is niet bekend. Waarschijnlijk was de oude generatie vertrokken en werden er geen nieuwe actieve sportfanaten gevonden om het stokje over te nemen. In 1995 werd nog wel een poging ondernomen om een voetbalwedstrijd tussen Amazing Gays en Flying Lesbians te organiseren, maar bij gebrek aan deelnemers ook weer voortijdig afgelast.

Anekdote: Leukste voetbaltoernooi in de regio
Op zaterdag 1 juli aanstaande wordt er weer gevoetbald en voor deze keer organiseren we een toernooi samen met COC-afdeling Zwolle. We gaan er een sportieve en vooral vriendschappelijke dag van maken voor vrouwen en mannen. Je hoeft niet eens voetballen leuk te vinden om mee te doen, een sportieve en enthousiaste instelling is voldoende. Laat IJsselstreek niet in haar hempje staan en doe mee aan het leukste voetbaltoernooi in de regio! ’s Middags wordt er gespeeld op het veldje achter ‘De Pessink’ in Epse en ’s avonds is er een speciaal blessurebal.

(promotie-artikel in Flipo nr.7 – mei 1989)

Uitslagen jaarlijkse voetbalwedstrijd Amazing Gays tegen Flying Lesbians:
1980 Amazing Gays wonnen met 4-3
1981 Flying Lesbians wonnen met 5-0
1982 Flying Lesbians wonnen (geen exacte uitslag bekend)
1983 Amazing Gays wonnen met 9-3
(van 1984 tot 1989 zijn geen uitslaggegevens gevonden)

Er is begin jaren ’90 nog wel een poging ondernomen om binnen het COC in Deventer een ‘roze’ volleybalploeg uit de grond te stampen, aangezien dit ook bij andere afdelingen gelukt was. Maar ook dit initiatief strandde door gebrek aan belangstelling. Incidentele initiatieven werden voornamelijk door actieve vrouwen gedragen – over het algemeen lijkt het of groepssporten bij lesbische vrouwen populairder zijn dan bij homoseksuele mannen.


Amazing Gays in 1985 – Flying Lesbians in 1987

Anekdote: Een potje voetbal (Vrouwen Voetbaltoernooi in Utrecht op 24 september 1989)
Niets ontbrak op die bewuste 24e september. De zon was er, er was een fatsoenlijk belijnd veld, speelsters genoeg, er was een zak drop om de teamgeest te kreeëren en te behouden, enthousiasme was aanwezig en er was zowaar ook een bal! Het is dan ook volledig onbegrijpelijk dat wij niet, zoals thuis tegen onze mannelijk kollega’s en een gemengd team uit Zwolle tijdens de interland IJsselstreek-Zwolle, overtuigd eerste werden.
Onze taktische, met beleid spelende en af en toe doelloos in het veld ronddobberende actievelingen stegen ondanks één plaatsje in het klassement (vergeleken met het vorige toernooi in Utrecht). Maar eigenlijk maakte dit weinig verschil. Wat blijft er dan nog over als j geen kampioen op het veld wordt? Dan worden we kampioen in de kantine!

(verslag namens Gerrie, Jeannette, Margreet, Hilde, Sandra, Annet, Jul, Corien, Jannet, Jill en Cora uit Flipo nr.9 – december 1989)

In 2009 werd een nieuw initiatief gelanceerd om een sportgroep op te richten speciaal voor vrouwen. In eerste instantie werd deze donderdagavond aangeduid met ‘Lesbisch Sporten’, maar vanaf 2010 was de naam ‘IJssel Dykes’ geboren. Hoewel nog jong en onervaren ontving het team bij een voetbaltoernooi in Steenwijk haar eerste beker als ‘meest sportieve team’. Iedere donderdagavond staat een zaalbalsport centraal in gymzaal ‘De Duivengang’ en wordt er gespeeld tot 21.00 uur. Daarna zakt het team af naar het COC-café om gezellig na te borrelen.
De IJssel Dykes zijn ook buiten de gymzaal actief: tijdens de vakantieperiodes zijn er al schilderijen vervaardigd en was er een speciaal zomerprogramma in 2012. Ook deden ze mee aan het Euro-Song-Gala als Dykes International met het nummer ‘Viva la Diva’.

Anekdote: IJssel Dykes zegevieren tegen Zoefff
Afgelopen weekend was het weer zover, met negen dames toerden de IJssel Dykes richting Tuk voor het jaarlijkse voetbaltoernooi. Dit nieuwjaarstoernooi, waaraan zes regionale damesteams deelnamen, werd voor de derde keer georganiseerd door het bevriende team Zoeffff uit Zwolle. Al het oefenen in de afgelopen weken bracht resultaat; maar liefst tweemaal wonnen de dames tijdens het toernooi met 2-0 van Zoeffff. Dat leverde een mooie vijfde plaats op. In totaal speelden de Deventenaren maar liefst zes wedstrijden. De dames van Zoeffff lieten weten het goed te kunnen merken dat er afgelopen jaar goed door de IJsseldykes was getraind. “We zijn er nog steeds beduusd van dat we twee keer van jullie hebben verloren…. Maar misschien mogen we dit seizoen nog een keer revanche nemen bij jullie in Deventer?” aldus de aanvoerster. Komende maanden zal er daarom vast en zeker een vriendschappelijke derby worden gespeeld.

(geplaatst op 12 januari 2012 op de website van COC Deventer)


IJssel Dykes in de Gymzaal in 2011 – IJssel Dykes maken schilderijen buiten de Gymzaal in 2012

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 2012 Uitreiking van de Roze Loper

Tags: ,

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

De verkleedkist gaat open bij COC Deventer

Een fenomeen dat in al die jaren COC in Deventer niets aan kracht heeft ingeboet is de regelmatige duik in de verkleedkist. Travestie-avonden en Dragshows hebben altijd een belangrijk aandeel geleverd aan de programmering. Aan de jaarlijkse parodie-show rondom het Eurovisie Songfestival werd al een apart hoofdstuk gewijd in deze serie. Deze keer een overzicht van andere themafeesten, waarbij het COC-café soms een complete metamorfose onderging.


Poster Karnaval uit 1980 – Optreden Majoor Blijvoet in 1981 – Optreden Gé en Kees in 1983

In het COC-pand aan de Bokkingshang werden al regelmatig themafeesten gehouden, vaak aangeduid als Roze Feest waarbij speciale optredens konden plaatsvinden. Ook de actualiteit werkte vaak mee om een ludiek themafeest op te zetten. Toen Bisschop Gijsen zich eind jaren ’70 nogal negatief uitliet omtrent homoseksualiteit werd zijn beeltenis gebruikt om het Karnavalsfeest van 1980 aan te prijzen. In 1981 was er een optreden van ‘Majoor Blijvoet en de Zangbrigade’ tijdens het Bokkingspektakel, waarbij op satirische wijze het Leger Des Heils op de hak werd genomen. Tijdens het vijfde Bokkingspektakel van maart 1983 was er een parodie over hoe er naar de rolverdeling binnen een homo-relatie werd gekeken (‘Wie is nou het vrouwtje?’); daarbij was het hoogtepunt het strijdlied van Gé en Kees.

Anekdote: De strijd van Gé en Kees
Wij zijn Gé en Kees, we hebben ons helemaal aangepast
Ik ben het vrouwtje, jij ben het mannetje
Ach gut wat een gezeur, wat maakt het uit wat je nu wel bent
Wij zijn het mannetje, wij zijn het vrouwtje, geen geouwehoer

Wij zijn klaar voor de strijd, wij zullen ons niet meer laten slaan
We zullen moeten vechten voor onze rechten
Hé, jij vecht voor jezelf, kom voor je eigen gevoelens uit
De mensen moeten leren jou te accepteren als homoseksueel.

Stop nu dat geouwehoer, ’t maakt toch niet uit hoe je je gedraagt
Zeuren andere mensen, wat kan ons dat schelen.
Nee hoor, men krijgt mij niet klein, want ik ga toch mijn eigen gang.
Wij potten poten, niet bang voor idioten, weg met die terreur!

(liedtekst door Gé en Kees (Rudi en Jelle) uit Flipo nr.1 – april 1983)


Optreden tijdens Sodom and Soul in 1985 – Romeins Feest in 1985

Parodie-optredens werden voortgezet in het nieuwe pand aan de Assenstraat. In 1984 werden de series ‘Dallas’ en ‘Dynasty’ omgevormd tot ‘Dell’es’; de karakters Miss Delli, Sue Dellen en Dallaxis, Bobby en natuurlijk superschurk J.R. werden ten tonele gevoerd om alle soap-clichés te etaleren. Daarnaast werden regelmatig Drag Shows georganiseerd, waarbij men uitgenodigd werd om in travestie te verschijnen (wat altijd een favoriet gegeven was bij themafeesten). Ook warmere streken bleken in al die jaren een inspiratiebron, want veel activiteiten hadden een tropisch tintje.

Anekdote: Tropical Christmas (vrijdag 16 december 1988)
We hadden ons er heel wat van voorgesteld, maar toen we daadwerkelijk het COC binnentraden, overtrof datgene wat we zagen onze stoutste dromen. En wie had zich een voorstelling kunnen maken van wat er nog zou gaan gebeuren. Om te beginnen bij de deur. We werden binnengelaten door een heuse Kerstvrouw. Prachtig uitgedost in rood en wit. Eenmaal binnen viel onze blik direkt op de zeer feestelijke kerstboom. Ook kersttakken, bellen e.d. ontbraken niet. Om het geheel een tropisch tintje te geven, waren doeken gemaakt met daarop palmbomen, een missiekerkje en een heuse zonsondergang.

(gedeelte uit een verslag uit Club-Flipo nr. 6 – januari 1989)


Middeleeuws Feest tijdens de Hanzedagen in 1990 – Miss Felicia in 1995 – Gemaskerd Bal in 1996

Bij jubileumjaren werd vaak een speciale show opgevoerd, waarbij eigen mensen hun creativiteit aanboorden om een stukje theater op te voeren. Binnen de diverse Oktober- en Maartfestivals was er altijd wel een feestelijke afsluitavond gepland (ook hier weer vaak aangeduid als ’Roze Feest’). Vanaf 1995 werd ieder jaar het Eurovisie COC-festival gehouden; dit feest nam de rol van de parodie-avonden over. In 1997 en 1998 werd iedere keer dat er een vijfde vrijdag in de maand zat een themafeest georganiseerd. Het eerste feest in die reeks was een geslaagde Halloween-party en dat werd daarna nog jarenlang herhaald. Ook rondom Valentijnsdag werd vele jaren een speciale liefdesavond georganiseerd. Tijdens Wereld-Aidsdag 1 december werd ook regelmatig op ludieke wijze aandacht besteed, met o.a. optredens van de Soa-sisters namens de GGD.

Anekdote: Griezelkabinet (Halloweenparty 29 oktober 2004)
Net zoals vorig jaar was het COC-café als één groot Griezelkabinet ingericht. Via een omweg over het Kerkhof en door de Spookruimte kwamen bezoekers terecht in het Halloweencafé, waar het vampierteam hen in gepaste stijl ontving. Het was niet verplicht gesteld, maar veel bezoekers hadden toch iets griezeligs uit hun kledingkast gehaald om zich in te leven in het thema.

(verslag uit COC-compact november 2004)

De Programmagroep dat jarenlang voor theater-, muziek- en cabaretoptredens had gezorgd en ook garant stond voor diverse themafeesten werd in 2002 ontbonden wegens gebrek aan actieve vrijwilligers. Vanaf dat moment werden de feesten georganiseerd door de werkgroep Café. Ook anno 2012 is het nog steeds de werkgroep Café dat de speciale themafeesten organiseert. Vanzelfsprekend blijven mensen met creatieve ideeën van harte welkom om mee te helpen deze leuke avonden in het COC-pand tot stand te brengen. Hieronder is een overzicht weergegeven van diverse themafeesten die in de verschillende COC-panden hebben plaatsgevonden; wellicht dienen ze tot inspiratie.


Optreden Sia-sisters in 2002 – Diva-avond in 2003

Overzicht van 40 jaar themafeesten in het COC in Deventer:
(Schrijfwijze zoals in die tijd gebruikelijk was is aangehouden)
Zaterdag 16 februari 1980: Karnaval – Gekostumeerd bal
Vrijdag 24 april 1981: Majoor Blijvoet en de Zangbrigade (satire op het Leger Des Heils)
1984 (exacte datum niet bekend): Dell’es (parodie op de series Dallas en Dynasty)
Zaterdag 6 oktober 1984: Caribbean Night Affair (tropisch feest)
Zaterdag 15 december 1984: COC Drag Show in een jaren ’20 sfeer
Zaterdag 13 april 1985: Sodom and Soul (met optredens)
Zaterdag 5 oktober 1985: Caribbean Night Affair (tropisch feest)
Zaterdag 16 november 1985: Rock and Roll Special
Zaterdag 29 december 1985: COC Drag Show
Vrijdag 3 oktober 1986: Romeins Feest ‘Colloseum Homilae Romana’ (Jongerengroep)
Zaterdag 11 oktober 1986: Groot Bedoeïenenfeest
Vrijdag 27 februari 1987: Karnabal Masqué
Zaterdag 7 maart 1987: Zie daar 15 jaar! (show en amusement)
Zaterdag 10 oktober 1987: Hooray for Hollywood (Glitter glamour Gala avond)
Zaterdag 4 juni 1988: Flower Power (feest in Hippie-stijl)
Zaterdag 13 oktober 1988: Beach Party
Vrijdag 16 december 1988: Tropical Christmas (kerstfeest met tropische muziek)
Vrijdag 13 oktober 1989: Friday the 13th (Horror in the House-party)
Hanzedagen 1990: Middeleeuws weekend
Zaterdag 19 oktober 1990: Musical-festival (speciaal feest rondom musical-films)
Zaterdag 7 maart 1992: 20 jaar festival (diverse optredens)
Vrijdag 24 februari 1995: Caribbean Carnaval
Vrijdag 5 mei 1995: Bevrijdingsparty (vanwege ‘50 jaar bevrijding’)
Vrijdag 22 september 1995: Hollywood-party (Openingsfeest van de nieuwe jongerengroep)
Vrijdag 22 december 1995: Romantic Gala Christmas (‘Kerst zoals Kerst hoort te zijn’)
1996 (geen datum bekend): Bal Masqué
Woensdag 14 februari 1996: Valentijns-dag LOVE-quiz (jongerengroep)
Zondag 28 april 1996: Drag-Queen-Party
Vrijdag 14 februari 1997: Valentijnsavond
Vrijdag 31 oktober 1997: Halloween-party
Vrijdag 30 januari 1998: Pyjama-party
Vrijdag 29 mei 1998: Kinky-Barbie-Party
Vrijdag 13 november 1998: Griezelfeest (i.v.m. vrijdag de dertiende)
Vrijdag 7 mei 1999: Caribean Party met Salsamuziek
Zaterdag 15 december 1999: Summer-Night-Dity (Caribisch café met cocktailbar)
Zondag 13 februari 2000: Valentijn’s Voorspel (met echte postiljons d’amour)
Zaterdag 24 maart 2000: Gangsterparty met casino
Vrijdag 23 juni 2000: Space Party (COC als ruimteschip)
Zaterdag 30 september 2000: Saturday Night Fever (Discoparty met de film ‘Studio 54’)
Zaterdag 18 november 2000: Casinocafé (met diverse speeltafels)
Zaterdag 16 december 2000: Skihutparty met Glühwein (kleine bar als skihut ingericht)
Vrijdag 19 januari 2001: COC Rock ’n Roll-café
Vrijdag 1 juni 2001: Latijns-Amerikaanse Party (met cocktailbar ‘Maxima’)
Zaterdag 24 november 2001: Casinocafé (met diverse speeltafels)
Vrijdag 1 februari 2002: Grote Lex & Max Party (voorpret rondom hét Oranje huwelijk op 02-02-02)
Vrijdag 15 februari 2002: Valentijn’s Afterparty
Vrijdag 26 juli 2002: Tropische Cocktailbar
Vrijdag 20 juni 2003: Tropical Party (COC als strandtent met cocktailbar)
Zondag 11 februari 2003: Valentijn’s Voorspel
Vrijdag 3 oktober 2003: Animal Party (‘kom verkleed als je favoriete dier’)
Vrijdag 31 oktober 2003: Halloweenparty
Vrijdag 16 januari 2004: Viva la Diva (Dragqueen-party)
Vrijdag 13 februari 2004: Valentijns Voorspel
Zaterdag 21 februari 2004: Samba de Brasil (Braziliaans carnavalsfeest)
Donderdag 20 mei 2004: Middeleeuws Bal (vanwege festival ‘Op Den Berghe’)
Vrijdag 18 juni 2004: Paradijsvogels (Travestie-avond met spel ‘De Zwakste Nicht’)
Vrijdag 25 juni 2004: Beachparty
Vrijdag 29 oktober 2004: Halloweenparty
Zaterdag 29 oktober 2005: Halloween-Danceparty
Zaterdag 18 augustus 2006: Club Tropicana
Zaterdag 28 april 2007: Crown Jewelz (Drag Queen optredens)
Zaterdag 26 mei 2007: Las Vegas Party
Zaterdag 1 december 2007: First Aid(s) Party (dokters en zusters vanwege Wereld-Aidsdag)
Zaterdag 23 februari 2008: Snow-White-Party
Zaterdag 31 oktober 2009: Halloween-party
Zaterdag 31 juli 2010: Australian Night
Zaterdag 16 oktober 2010: Fout & Out Party (‘foute’ muziek en kleding)
Zaterdag 30 oktober 2010: Halloween Party (met optreden van de ‘Evil Queen’)
Zaterdag 26 februari 2011: Viva Mexico (Mexicaans feest met Mojito, Tequilla en Salsamuziek)
Zaterdag 25 juni 2011: Beachparty
Zaterdag 11 februari 2012: Viva Venezia (gemaskerd bal in Venetiaanse sferen)


Las Vegas Party in 2007 – Fout en Out Party in 2010

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 2011 Deuce Unlimited – Samen sportief

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Filmklub, Gay and Lesbian Filmfestivals, Videocafé’s en Film&Café

In 2009 kwam een nieuw initiatief tot stand tussen Openbare Bibliotheek, Antiquariaat Wijnhoven en COC Deventer: Film & Café. Op diverse vrijdagavonden werd in ‘De Kleine Keizerin’ (in de Bibliotheek) een roze film geprogrammeerd om daarna in COC-café Face It gezellig na te zitten. Het was echter niet voor de eerste keer dat een film, video of dvd op het COC-programma stond; hier volgt een overzicht van veertig jaar Filmfestivals en Videocafé’s.

Bokkingcinema
Regelmatig werden er al vanaf de beginjaren films en documentaires gedraaid bij het COC in De Bokking, waarbij gebruik werd gemaakt van een heuse projector. Van 1983 tot eind 1984 was er zelfs een speciale filmklub ‘Bokkingcinema’ waarbij in de wintermaanden cultureel verantwoorde films op de agenda werden geplaatst. Na de verhuizing naar de Assenstraat werd de naam gewijzigd in ‘COC-cinema’. Daarnaast stonden tijdens de diverse Bokkingspektakels ook altijd films op het programma.


Logo van de Filmklub ‘Bokking Cinema’ (1983-1984)

Films gedraaid door de filmklub ‘Bokkingcinema’ en ‘COC-cinema’:
woensdag 9 maart 1983: Camping (film van het Werktheater uit 1980)
woensdag 6 april 1983: Taxi Zum Klo (Westduitse film uit 1981)
vrijdag 9 september 1983: Afskedet (Het Afscheid – Zweedse film uit 1980)
woensdag 4 januari 1984: Pixote (Braziliaanse film uit 1981)
woensdag 1 februari 1984: Dementicare Venezia (Italiaanse film uit 1979)
vrijdag 8 maart 1984: Anguelos (Griekse film uit 1981)
donderdag 4 oktober 1984: Merry Christmas Mr. Lawrence (Britse film met o.a. David Bowie uit 1983)

Dankzij de opkomst van de video halverwege de jaren ’80 groeide het aanbod beschikbare films snel. Vooral de nieuwe jongerengroep vertoonde regelmatig een video op hun video-swingavonden (eerst kijken en dan dansen). Vanaf 1988 kon er maandelijks op de tweede vrijdag van de maand een aansprekende video bekeken worden bij het Video-café. Ook bij speciale gelegenheden, zoals bij de 4-mei herdenking en Wereld-Aidsdag, stond vaak een film of documentaire op het programma. Dankzij de samenwerking met het filmhuis aan de Roggestraat werd het mogelijk om in 1988 en in 1991 ook buiten het COC-pand roze filmevenementen te organiseren.


Posters voor filmavonden: Army of Lovers (1980) – The Shining (1985) – Videocafé (1988)

Van zondag 11 tot en met zaterdag 17 december 1988 werd voor de eerste keer een Gay and Lesbian filmfestival georganiseerd in het Filmhuis aan de Roggestraat. Helaas is behalve een poster geen verdere informatie gevonden over het programma en de vertoonde films. Drie jaar later kwam opnieuw in samenwerking met het Filmhuis een Gay and Lesbian Filmfestival tot stand en hierover is veel meer bekend.

Anekdote: Gay and Lesbian Filmfestival in Filmhuis Roggestraat (1991)
Er is al geruime tijd sprake van een op handen zijnde gebeurtenis die de belijdende gelijkgeaarde en de verstokte cinéfiel zal verenigen. Om nog maar te zwijgen van degene, die beide eigenschappen in zich vereenzelvigd weet: een heus ‘Gay and Lesbian Filmfestival’. In dit nationaal gebeuren zal ook Deventer zich niet onbetuigd laten, want het COC IJsselstreek zal met het Filmhuis Roggestraat een aantal homofilms vertonen. In de week van 13 tot en met 19 december zal het filmfestival plaatsvinden, maar het spreekt voor zich dat we daar in het volgende nummer op terugkomen als we over meer informatie beschikken.

(Vanuit de redactie – Flipo nr 15 september 1991)

In het hart van Flipo nr.16 van december 1991 was een special van dat Gay and Lesbian Filmfestival te vinden met een overzicht van de tien films die vertoond zouden worden. Voorzitter Geert Ploegh opende op vrijdag 13 december het festival en de openingsfilm was ‘Johanna d’Arc of Mongolia’; een Duitse film uit 1989 over een excentriek damesgezelschap dat reist met de Trans-Mongolië-Express en onderweg overvallen wordt door de amazones van prinses Ulun Iga.

Dit waren de overige films die in deze festivalweek vertoond werden:
Zaterdag 14 december: La Monya Alfarez (‘De Non die Luitenant werd’) – Spanje 1987
Zaterdag 14 december: Pink Narcissus (Cultfilm uit 1971 van Jim Bidgood) – nachtfilm
Zondag 15 december: Gli Occhiali d’Oro (De Gouden Bril) – Italië 1987
Maandag 16 december: Koekoekskinderen (Nederland 1991) – korte film
Maandag 16 december: Nocturne ( Britse film uit 1990)
Dinsdag 17 december: The Outsiders (Taiwanese film uit 1986)
Woensdag 18 december: Madame X, eine absolute Herrscherin (Duitse cultfilm uit 1977)
Donderdag 19 december: Tadzio (korte film uit 1991 van fotograaf Erwin Olaf)
Donderdag 19 december: Beyond Gravity (Nieuw-Zeelandse film uit 1988)


Poster voor het filmfestival (1988) – Voorkant van het Filmfestival-programmaboekje (1991) – Eerste film van ‘Film & Café (2009)

Van eind januari tot medio februari 1996 werd in Filmhuis De Keizer een Lesbisch filmfestival georganiseerd, waarbij vijf films met een lesbisch thema werden vertoond. Één van die films was ‘The Incredible True Adventures of Two Girls in Love’, een echte lesbische love-story. Ook in Luxor in Zutphen was deze film datzelfde jaar nog te bewonderen.
Opvallend is dat vanaf 2000 op de COC-agenda nauwelijks nog filmavonden zijn terug te vinden, met uitzondering van het programma na de 4-mei-herdenking. Het Filmhuis was inmiddels verhuist naar de Keizerstraat en beschikte over een extra zaal, waarbij ook regelmatig roze films werden vertoond. Ook het aanbod van thuiscinema nam eerst met de videoband en daarna met de DVD een grotere vlucht.

Toch bleek er behoefte aan een avondje gezamenlijk film kijken, want zoals eerder vermeld ontstond in 2009 het initiatief voor ‘Film & Café’. Vanaf vrijdag 30 oktober 2009 werden maandelijks in ieder geval twee roze films gedraaid in ‘De Kleine Keizerin’, het filmzaaltje in de Openbare Bibliotheek van Deventer. Op de eerste vrijdag van de maand stond een lesbische film geprogrammeerd en op de laatste vrijdag een film met een homoseksueel thema. De allereerste film voor mannen was de Duitse film ‘Sommersturm’, waarbij een jongen tijdens een sportkamp uit de kast komt. Een week later stond de eerste vrouwenfilm op het programma, getiteld ‘Butterfly’ waarbij een romance in Hongkong centraal stond. Iedereen was welkom op deze filmavonden en er werd geen entree geheven. Wel werd een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Bibliotheek. Het was een samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek, antiquariaat Jos Wijnhoven en COC Deventer.


Eerste logo van Film&Café (2009) – Speciale film tijdens de Kerst (2011) – Eerstvolgende vrouwenfilm (2012)

Inmiddels zijn er op de reguliere vrijdagavonden meer dan zeventig films gedraaid en daarnaast waren er ook speciale filmdagen. Vanaf oktober 2011 stonden in de wintermaanden ook op de derde zondagmiddag roze films op de agenda, meestal van een wat oudere datum, zodat van een klassieker gesproken kon worden. Met kerst 2011 was er een speciale roze kerstfilm geprogrammeerd en tijdens het jubileum van afgelopen jaar was in de maand april iedere vrijdag een film te bewonderen.
Momenteel is ‘Film & Café’ ondergebracht in de nieuwe werkgroep ‘Boek en Film’ waarbinnen afgelopen jaar geijverd is om in de Openbare Bibliotheek een speciale Roze Kast te plaatsen. Op zaterdag 22 september opende Ted van Lieshout deze kast en daardoor kan iedere bezoeker van de Bibliotheek kiezen uit de talrijke boeken en DVD’s (en dus een eigen persoonlijke Roze filmfestival organiseren).

In Filmhuis de Keizer is overigens deze winter iedere vrijdag (van 7-12-2012 tot en met 1-2-2013) een Gay of Lesbian topfilm te zien vanaf 21.45 uur. Dit filmfestival is onderdeel van het Q-Fest Winter ’12-’13 van distributeur Arti-film. Meer info via Filmhuis De Keizer.

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: Special: Themafeesten door de jaren heen

Tags: ,

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Een overzicht van 40 jaar beleidsmakers

Binnen een vereniging als COC Deventer zijn er altijd mensen nodig die de koers uitzetten en bepalen. Zonder hen zou het COC een speelbal in de golven zijn en daarom deze keer een special over veertig jaar bestuursleden – veertig jaar handen aan het roer op soms kalm en soms ( dat was vorige week te lezen ) roerig water.

1972-1980
In de jaren zeventig was het COC in Deventer grotendeels een werkgroep vanuit COC afdeling Arnhem. Mensen van de plaatselijke N.V.S.H. en vertegenwoordigers uit COC Arnhem zorgden samen met de eigen mensen van de ‘COC-werkgroep IJsselstedendriehoek’ voor het beleid van de eerste vijf jaren. Het zoeken naar een geschikt onderkomen voor de jonge werkgroep was in die beginjaren één van de belangrijkste taken voor het bestuur en ook het op peil houden van het aantal vrijwilligers bleef een hoofdpijndossier. Verschil in visie over integratie en homo-recreatie tussen de N.V.S.H. enerzijds en het COC anderzijds zorgde ervoor dat in 1977 het COC in Deventer een zelfstandige afdeling werd.
Daarna was het een beetje stuivertje wisselen qua bestuurstaken onderling tussen diverse personen. In de namenlijst van vele mannen komt er af en toe een vrouw voor. Aan één van hen, Emy Werkhoven, is al eerder een apart hoofdstuk in deze reeks besteed.


Koördinator van het bestuur in de jaren ’80 Teun Jansen – Het COC-bestuur in 1987: Gerrit Bruggink, Geert van Zinnen en Teun Jansen

1980-1990
Omdat in 1983 een nieuw COC-pand was aangekocht ontstond een bestuurlijk probleem. Koper en eigenaar van het nieuwe COC-pand aan de Assenstraat was ook penningmeester van de vereniging en dat gaf tegengestelde belangen. Voor de ledenvergadering van 11 oktober 1983 zou er dus een nieuwe penningmeester gekozen moeten worden, maar op die dinsdag was er nog niemand die zich hiervoor aangemeld had.

Anekdote: ‘Wie kan mij boekhouden leren?’
Dit was nog nooit voorgekomen in de annalen van de IJsselstreek: niemand die penningmeester of –es zou worden. En het was immers al gezegd dat we echt niet hoefden te verwachten dat iemand zich zou aanmelden. Tenslotte hadden we echt geen blik vrijwilligers op de plank.
Maar wat dan? Verantwoordelijkheid was een gevleugeld woord in de diskussie. En die wenste kennelijk niemand, ook niet dandat de funktie van een groot aantal belastingen was ontdaan. Immers, de oude penningmeester zou een deel van zijn klus, een groot deel, meenemen naar de werkgroep Beheer. Dat gedeelte van de klus, penningen van de sociëteit, hetgeen globaal inkopen voor de soos inhoud, hoefde nieuweling(e) niet meer voor zijn of haar rekening te nemen. Ik zag plots een vinger in de lucht en hoorde uit de hoek de vraag: “Wie kan mij boekhouden leren?” Vóór ik het goed en wel besefte bleek het onmogelijke gebeurd. Chris Breman wierp zich op als kandidaat voor de vakante funktie. Nu kon er gestemd worden.

(deel uit het verslag van de ledenvergadering van dinsdag 11 oktober 1983 door Bert Timmerman)

Het was in het begin van de jaren ’80 lastig om bestuursleden te vinden. De ‘koördinator’ zoals de voorzitter indertijd genoemd werd bleef redelijk standvastig in functie en ook de cursus boekhouden had zijn werk gedaan, maar secretarissen kwamen en gingen. Vanaf eind 1985 echter bleven bestuursleden wat langer zitten en kon er gesproken worden van een stabiel bestuur. Ook de rust om voorlopig geen ander pand te hoeven zoeken en de groei van activiteiten binnen de verschillende werkgroepen maakten dat het bestuur in de tweede helft van de tachtiger jaren geen hoofdpijndossiers kreeg te verduren.

Anekdote: Fakkeldragers
Waarom vinden zo weinig mensen het leuk om te besturen? Het moet toch juist heel leuk zijn om tot de fakkeldragers van de roemruchte afdeling IJsselstreek te behoren? Het grote probleem lijkt te zijn dat persoonlijke en bestuurlijke zaken nogal eens door elkaar gaan lopen, men raakt verstrikt in complexe emoties en brandende gevoelens. Allemaal mooie uitingen van het leven, maar de fakkel gaat uit door gebrek aan zuurstof.

(deel uit de vaste column van ene K.v.d.S. uit afdelingsblad Flipo nr.11 – maart 1985)


Kaderuitje met bestuur en actieve vrijwilligers in 1990 – Voorzitter Geert Ploegh (overleden in 2009) tijdens het 20-jarig bestaan in 1992

1990-2000
Na een lange onderbreking komen er vanaf 1990 eindelijk weer ‘ns vrouwen in het bestuur, veelal in de rol van algemeen bestuurslid om de activiteiten voor en zichtbaarheid van vrouwen te behartigen. In 1993 ontstaat een bestuurscrisis rondom de besloten vrouwenavond, waarbij de ad-interim voorzitter het veld ruimt ( hierover is vorige week uitvoerig bericht ). De voorzittersrol werd daarna door bestuursleden onderling vervuld; pas in 1998 koos de ledenvergadering weer een officiële voorzitter.

Na de grote tussentijdse verbouwing van het COC-pand in 1994, waar het toenmalige bestuur een behoorlijke kluif aan had, kwam een ware bloeiperiode op gang voor de vereniging. Het café werd goed bezocht en de werkgroepen floreerden. Ook het bestuur profiteerde hiervan. In 1995 waren er zelfs op een bepaald moment zeven bestuursleden; een unicum en een groot contrast met de situatie van zo’n tien jaar daarvoor. Door de groei van het bestuur en de gunstige wind kon het bestuur vanaf 1995 voor de eerste keer het jaarlijkse vrijwilligersuitje organiseren.

Anekdote: vrijwilligersavond
Het bestuur vindt het belangrijk regelmatig iets voor de vrijwilligers te organiseren, als dank voor de inzet in de werkgroepen. Op vrijdag 30 juni is er zo’n avond georganiseerd. Met een gesponsorde bus togen we met in totaal 57 (!) vrijwilligers naar de zeer zonnige uitspanning ‘De Witte Wieven’ in Zwiep. Na de pannekoeken was er een ‘witte-wieven-tocht’ in het donkere bos. Tijdens de wandeling is de legende van de witte wieven verteld. Al met al een bijzondere gezellige avond, als afsluiting van een bijzonder goed seizoen.

(deel uit het vaste rubriek ‘Van de Bestuurstafel’ door Jan Muntinga uit Flipo nr.27 – september 1995)


Vrijwilligersuitje naar de ‘Witte Wieven’ in 1995 – Ondertekening huurcontract door het bestuur in 2004

2000-2012
Na de millenniumwisseling stonden de zaken er weer anders voor. De bloeitijd van de jaren ’90 was voorbij en er moest iets gaan gebeuren. Tot 2005 was het zoeken naar een nieuw pand voor COC Deventer en tenslotte het verhuizen één van de belangrijkste zaken waar het bestuur zich mee bezig hield. Daarbij kwam ook dat COC Deventer sinds 2000 de status van afdeling voor vereniging had ingeruild (vanwege de landelijke federatievorming). Om het intern behapbaar te houden werd gezocht naar een nieuwe verenigingstructuur.

Anekdote: Clustervorming
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 16 december is met meerderheid van stemmen de nieuwe verenigingstructuur aanvaard. Dit betekent in de praktijk een uitgebreider bestuur en een andere rol voor de werkgroepenraad. Werkgroepen zullen vanaf 2004 meer in clusterverband gaan opereren en ieder cluster krijgt een specifiek bestuurslid die als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van dat cluster gezien kan worden.
Zo vallen de werkgroepen Vrouwen, Jongeren, Senioren, maar ook de Roze Wandelclub en de voormalige Programmagroep onder de nieuwe cluster Doelgroepen & Activiteiten. Onder de clusternaam Dienstverlening behoren de werkgroepen Voorlichting, Opvang-Introductie, Infotelefoon, Hiv & Aids en de Bibliotheek.
Naast de vaste bestuurstaken als Voorzitter en Penningmeester zijn er vanaf 2004 ook bestuursleden voor Cafézaken,, Publiciteit en Vrijwilligerszaken. Voor de clusters Doelgroepen& Activiteiten en Dienstverlening worden nog bestuursleden gezocht.

(uitleg over de nieuwe verenigingstructuur op de nieuwsbrief ‘Compact’ van januari 2004)

Deze nieuwe structuur heeft niet lang stand gehouden. Na de verbouwing in 2005 werd in oktober van dat jaar opnieuw een zevenkoppig bestuur gekozen (een evenaring van het record in 1995), maar dat bestuur struikelde een half jaar later over het doelgroepenbeleidsplan. Daardoor ontstond er in 2006 een grote bestuurscrisis ( hierover is in het deel van vorige week uitgebreid ingegaan ) en moest men dringend op zoek naar een nieuw bestuur. Sindsdien is het net gelukt om het aantal bestuursleden op een minimaal peil te houden om de belangrijkste taken te regelen. Anno 2012 blijven enthousiaste mensen die zich willen bezighouden met verantwoordelijkheid en verenigingsbeleid van harte welkom. Meer info over het huidige bestuur is hier te vinden.

40 jaar Bestuursleden van het COC in Deventer:
(Dit overzicht van bestuursleden is tot stand gekomen via het uitpluizen van vergaderstukken, jaarplannen en afdelingsbladen. Waarschijnlijk is de lijst het niet volledig, dus wanneer men wijzigingen of aanvullingen heeft dan is de samensteller van deze reeks graag op de hoogte.)

Voorzitters (tot 1990 ‘koördinator bestuur’ genoemd):
Ab Kranenburg (1972-1978)
Henny Krijnen (1978-1980)
Ab Kranenburg (1980-1982)
Herman Remmelenkamp (1982-1983 als mede-koördinator)
Teun Jansen (1982-1990)
Geert Ploegh (1990-1992)
Marc Jansen (ad interim 1992-1993)
Voorzittersfunctie onderling verdeeld (1993-1998)
Christiaan Dobma (1998-2005)
Steph Niessink (2005-2006)
Hilda Dun (2006-2009)
Charles Felix (2009-2012)
Katinka Groothuis (2012-

Penningmeesters:
Hans Jansen (1972-1974)
Theo Rijpstra (1974-1977)
Harry Prijs (1977-1983)
Rudi Meulenbrug (1982-1983 als mede-penningmeester)
Chris Breman (1983-1987)
Gerrit Bruggink (1987-1990; eerst ondersteunend penningmeester)
Ron Blok (1990-1992)
Michèle Jonkhout (1992-1993)
Gerard Potijk (1993-1995)
Ron Blok (1995-1999)
Wilma Martens (1999-2001)
Gijs Mulder (2001-2005)
Marcel Kronenberg (2005-2006)
Margot Rooker (2006-2008)
Bert van Gent (2008-2009)
Leidy Huysmans (2009-2011)
Ojon van Strijland (2011-

Secretarissen:
Leen Kool (1972-1975)
Chris Breman (1975-1977)
Ada Bloem (1975-1976)
Gert Beltman (1976-1977)
Henny Krijnen (1977-1978 en 1980-1981)
Catharinus Bouma (1978-1979)
Bert Timmerman (1979-1981)
Mannes Wiltink (1981-1983)
Herman Remmelenkamp (1983-1984 als 1e secretaris)
Bert Timmerman (1983-1984 als 2e secretaris)
Ruud Spijker (1984-1985)
Geert van Zinnen (1985-1990; eerst als waarnemend secretaris)
Marc Jansen (1990-1992)
Ralph Kleinbussink (1992-1993)
Ben Bakker (1993-1995)
Jan Muntinga (1995-1999)
Robin Rouwendal (1999-2001)
Sandra de Jong (2001-2003)
Theo Kip (2005-2009)
Julia Koeman (2009–2011)

Algemeen Bestuursleden:
Emy Werkhoven (1974-1976)
Anna Kwakernaak (1990-1992)
Tonny Schotman (1992-1994)
Mark Huising (1993-1995)
Lucien van Beurden (1995-1997)
Ria Deterd Oude Weme (1995-1997)
Jan Griffioen (1995-1996)
Michèle Jonkhout (1995-1998)
Margot Rooker (1997-1999)
Sandra de Jong (1996-1999)
Marlies Bierdrager (1998-2001)
Ton Driessen (2003-2006)
Gijsbert Stigter (2003-2005)
Marcel Kronenberg (2004-2005)
Geke Kloosterhof (2005-2006)
Ad Koerhuis (2005-2006)
Remco Strijkveen (2005-2006)
Tanja Honnef (2006-2008)
Katinka Groothuis (2010-2012)
Jacomine Veldhuis (2011-

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 2007-2008: Burgemeestersbattle & De-battle