Download hier het Jaarverslag 2020

Aan alle leden van COC Deventer e.o. en belangstellenden,

Door de beperkingen die gelden door COVID-19 was het helaas niet mogelijk om dit voorjaar een Algemene ledenvergadering (ALV) te houden en het jaarverslag 2020 laten goedkeuren. Een goedkeuring kan alleen plaats vinden tijdens een ALV. Wel kunnen we het Jaarverslag 2020 online zetten, zodat iedereen deze kan downloaden, lezen en er vragen over kan stellen.

Zodra het mogelijk is om  een ALV te organiseren, dan zullen we jullie daar nader over berichten. Dan zal ook het Jaarverslag 2020 worden behandeld en in stemming gebracht.

De vergaderstukken zijn via deze link te downloaden via deze webite. Wil je het Jaarverslag opvragen of heb je vragen over het jaarverslag, stuur dan een mail naar info@cocdeventer.nl

Met vriendelijke groet,

Ojon van Strijland (voorzitter)

Leidy Huijsmans (penningmeester)

Tags:

dinsdag 14 mei 2019

Het Penninckshuis (Brink 89 te Deventer)
Aanvang 20.00 uur (koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur

Tijdens deze Ledenvergadering van COC Deventer e.o. worden het jaarverslag en de jaarrekening van 2018 behandeld. Verder kunnen leden en belangstellenden meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; alleen leden van COC Deventer e.o. hebben stemrecht, dus denk aan de lidmaatschapskaart!

Om 20.00 uur begint de vergadering en duurt tot 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat na te discussiëren of gezellig ergens een drankje te nemen. Koffie en thee is gratis voorafgaand en tijdens de vergadering.

De vergaderstukken zijn vanaf 1 mei 2019 te downloaden via Jaarverslag 2018

Tags: ,

dinsdag 11 december 2018

Bibliotheek Centrum (Stromarkt 18 te Deventer) – aanvang 20.00 uur
Download de vergaderstukken vanaf 28 november via deze link

De jaarplannen voor 2019 worden besproken tijdens de Najaarsledenvergadering van COC Deventer. Ook de begroting komt aan bod en wordt er gestemd over de tweede termijn van penningmeester Leidy Huijsmans. Verder kunnen leden en belangstellenden meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; alleen leden van COC Deventer hebben stemrecht, dus denk aan de lidmaatschapskaart!

Om 20.00 uur begint de vergadering in de nieuwe Bibliotheek Centrum (Stromarkt 18 te Deventer) en duurt tot 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat na te discussiëren. Koffie en thee is gratis voorafgaand en tijdens de vergadering. Let wel dat de toegangsdeur van de bibliotheek sluit om 20.00 uur; zorg er dus voor om voor die tijd aanwezig te zijn!

We zullen de uitnodigingen digitaal verzenden. Mocht je deze op 28 november nog niet ontvangen hebben en ben je wel lid van COC Deventer e.o. dan beschikken we waarschijnlijk niet over een actueel mailadres. Dit kun je doorgeven via het landelijk COC.

De vergaderstukken zijn vanaf 28 november via deze link te downloaden. Ook kun je de stukken vanaf die datum opvragen via info@cocdeventer.nl.

Tags: ,

donderdag 24 mei 2018

De Vrijwilligers Centrale Deventer – Kleine Overstraat 75 te Deventer
Bijeenkomst van 19.00 tot 21.00 uur
Aanmelden is mogelijk via deze link

Deelsessie met COC Deventer
Op 24 mei a.s. biedt Bestuurders Centraal Deventer een interessante en leerzame deelsessie aan, waar Patricia Bolwerk (oprichtster en drijvende kracht bij Stichting Stop Pesten Nu) in gesprek gaat met COC Deventer. Tijdens de deelsessie zal COC Deventer vertellen over het maatjesproject waar ze mee bezig zijn en hun onderzoek naar de zorg. Lijkt het u ook leuk om hierover mee te praten of heeft u ook kennis vanuit uw vereniging die u graag wil delen? Aanmelden is mogelijk via deze link.

Tags: ,

dinsdag 6 juni 2017

Annie MG Schmidtzaal (Bibliotheek Centrum – Brink 70 te Deventer): 20.00 uur

Tijdens deze Ledenvergadering moeten de nieuwe statuten van N.V.I.H. COC Deventer en omstreken door de aanwezige leden worden bekrachtigd. Het concept van deze statuten is te downloaden via deze link naar het pdf-bestand.

De notulen van de Ledenvergadering van 15 november 2016 worden besproken tijdens de Voorjaarsledenvergadering van COC Deventer. Ook het Financieel Overzicht van 2016 komt aan bod. Verder kunnen leden en belangstellenden meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; alleen leden van COC Deventer hebben stemrecht, dus denk aan de lidmaatschapskaart!

Om 20.00 uur begint de vergadering (bibliotheek is geopend aan de hoofdingang) en duurt tot 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat na te discussiëren of gezellig een drankje te nemen. Koffie en thee is gratis voorafgaand en tijdens de vergadering.

Downloaden van de Notulen van 15-11-2016 via deze link naar het pdf-bestand.

Downloaden van het Financieel Verslag van 2016 via deze link naar het pdf-bestand.

Tags: ,