vrijdag 20 juli 2018

Brink 16 te Deventer
Expositie van 20 juli t/m 2 september

Meld je hier aan als vrijwilliger

De Man; Mannelijk naakt in vele gedaanten
Samengesteld door Rob Smolders in opdracht van COC Deventer

In de komende zomer staat de man centraal in een gevarieerde expositie van beelden, schilderijen, tekeningen en foto’s. De samenstellers beogen daarmee belangstelling te wekken voor kunst waarin het mannelijk lichaam wordt getoond in verschillende rollen en ensceneringen. Als model, sportman, danser, heilige, held of hypocriet. Of gewoon als mens, jong, oud, poserend als zichzelf of een ander, op de vlucht, in opgewonden staat of in rust.

De man staat er niet goed op in de publieke opinie. Naakt wordt aantrekkelijk gevonden als het om vrouwen gaat, en mannen moeten zich daardoor niet van de kook laten brengen. Zij moeten de machtspositie die zij zich van oudsher hebben toegeëigend inleveren en hun handen thuishouden. Zij moeten hun plaats kennen. Maar wat is die plaats? Wie zijn zij achter hun masker van huisvader, zakenman, heetgebakerde hooligan of sukkelende bejaarde?

De expositie geeft ruimte aan kunstenaars – vrouwen en mannen – met oog voor hun mannelijke modellen. Een menselijke blik, soms ironisch, soms wreed. Maar altijd met het besef dat het een mens van vlees en bloed is die wordt geportretteerd en niet een object waarvoor een passend etiket moet worden gezocht. Om los te komen van het rollenspel dat in het sociale verkeer zo gewoon is geworden, zal de expositie de man tonen zonder huid, en de huid zonder de man. De man die bereid is zich te laten bekijken en de man die zijn lichaam opdringt. De man als martelaar en held, de man als circusartiest met onvermoede fysieke krachten en de man op leeftijd. De man die aandachtig zichzelf portretteert en de geobsedeerde die niet anders kan dan fallussen tekenen. En één vrouw die het waagt met een man van rol te wisselen.
Het motto van de tentoonstelling is: hoe je hem ook wenst te zien, hij mag gezien worden. De man.

Met deze tentoonstelling hoopt COC Deventer het denken in stereotypen te doorbreken, taboes tegen het licht te houden en daarmee de tolerantie voor wie we zijn en welke verlangens en behoeften we koesteren, te vergroten. Juist nu veel mensen zich terugtrekken in hun veronderstelde ‘eigenheid’, waarmee ze dikwijls ook militant stelling nemen tegen mensen met een andere culturele achtergrond of seksuele geaardheid, is het nodig te pleiten voor openheid en begrip. Kunst kan daarin een belangrijke rol spelen. Dikwijls werken beelden directer en indringender dan woorden. Het beeld overstijgt grenzen, het wordt gemakkelijk opgenomen, zelfs wanneer het niet wordt begrepen. Hoe paradoxaal het moge klinken, door nu eens eenzijdig de blik te richten op het beeld van de man wil COC Deventer aandacht vragen voor de diversiteit die de hele samenleving kenmerkt.
De expositie wordt niet samengesteld vanuit een specifieke LHBTI-achtergrond en richt zich op een veel bredere doelgroep dan de eigen achterban. Het is zinvoller dat mensen elkaar bij deze gelegenheid ontmoeten dan dat ieder zijn eigen manifestaties organiseert.

Meld je hier aan als vrijwilliger.

Rob Smolders is werkzaam als kunstcriticus, schrijver en tentoonstellingsmaker. Als directeur van Museum De Wieger in Deurne organiseerde hij in 1994 de tentoonstelling Het naakt in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw, in 1995 (met Regnerus Steensma) Jezus is boos. Het beeld van Christus in de hedendaagse kunst. Hij is auteur van tal van boeken en catalogusbijdragen. Sinds 2013 houdt hij de blog www.altijdvandaag.nl bij met recensies van tentoonstellingen en boeken en commentaar op de actualiteit in de kunstwereld.

Tags: , ,

zaterdag 14 juli 2018

Verborgen Tuinen van Bert Loman – Klarenbeekseweg 5a te Voorst
Vrijdag 13 en zaterdag 14 juli vanaf 19.00 uur

Speciaal voor COC-leden en hun vrienden opent Bert Loman zijn Verborgen Tuinen op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli. Naast diverse afwisselende planten zijn er ook objecten en bloemdecoraties te ontdekken. De entreeprijs is € 5,00. We hopen natuurlijk op mooi zomerweer, maar mochten de weersomstandigheden een bezoek niet mogelijk maken dan zal dat daags voorafgaand op deze website worden aangegeven.

De tuin is ongeveer 1500 m2 groot en is opgedeeld in een aantal kleinere tuinen. Deze tuinen zijn hoofdzakelijk met vaste planten beplant. De tuinen zijn door hun opzet en variatie afwisselend en spannend: er zijn veel leuke hoekjes en doorkijkjes gecreëerd.

U vindt de tuinen eenvoudig door in Voorst (aan de weg Apeldoorn – Zutphen) de blauwe bordjes te volgen. Parkeren is mogelijk aan de overkant van de Rijksstraatweg tegenover het pannenkoekenhuis. Let op: vanwege de aanleg en inrichting is de tuin helaas niet toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. De tuin is moeilijk toegankelijk voor mindervalide bezoekers.

Vooraf aanmelden voor deze avonden is niet nodig. Mocht je toch vragen hebben of meer informatie willen over de tuinen dan kun je een email sturen naar Bert Loman.

Men kan op eigen gelegenheid naar Voorst rijden, maar het is ook mogelijk om gezamenlijk naar de tuinen te fietsen vanuit Deventer. Start om 18.15 voor de Bolwerksmolen – Bolwerksweg 6 te Deventer. Via de fraaie weg langs de IJssel zullen we tegen 19.00 uur in Voorst arriveren.

Meer informatie is te vinden op de website van de Verborgen Tuinen van Bert Loman. Graag brengen we de Benefietavond onder de aandacht welke op donderdag 5 juli plaatsvindt in de Verborgen Tuinen. Op deze avond wordt aandacht gevraagd voor Abdul, een jonge Afghaan die in zijn land moet onderduiken omdat hij homoseksueel is en daarom ernstig wordt bedreigd. Meer info over deze avond is via deze link te vinden.

Tags:

vrijdag 13 juli 2018

Verborgen Tuinen van Bert Loman – Klarenbeekseweg 5a te Voorst
Vrijdag 13 en zaterdag 14 juli vanaf 19.00 uur

Speciaal voor COC-leden en hun vrienden opent Bert Loman zijn Verborgen Tuinen op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli. Naast diverse afwisselende planten zijn er ook objecten en bloemdecoraties te ontdekken. De entreeprijs is € 5,00. We hopen natuurlijk op mooi zomerweer, maar mochten de weersomstandigheden een bezoek niet mogelijk maken dan zal dat daags voorafgaand op deze website worden aangegeven.

De tuin is ongeveer 1500 m2 groot en is opgedeeld in een aantal kleinere tuinen. Deze tuinen zijn hoofdzakelijk met vaste planten beplant. De tuinen zijn door hun opzet en variatie afwisselend en spannend: er zijn veel leuke hoekjes en doorkijkjes gecreëerd.

U vindt de tuinen eenvoudig door in Voorst (aan de weg Apeldoorn – Zutphen) de blauwe bordjes te volgen. Parkeren is mogelijk aan de overkant van de Rijksstraatweg tegenover het pannenkoekenhuis. Let op: vanwege de aanleg en inrichting is de tuin helaas niet toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. De tuin is moeilijk toegankelijk voor mindervalide bezoekers.

Vooraf aanmelden voor deze avonden is niet nodig. Mocht je toch vragen hebben of meer informatie willen over de tuinen dan kun je een email sturen naar Bert Loman.

Men kan op eigen gelegenheid naar Voorst rijden, maar het is ook mogelijk om gezamenlijk naar de tuinen te fietsen vanuit Deventer. Start om 18.15 voor de Bolwerksmolen – Bolwerksweg 6 te Deventer. Via de fraaie weg langs de IJssel zullen we tegen 19.00 uur in Voorst arriveren.

Meer informatie is te vinden op de website van de Verborgen Tuinen van Bert Loman. Graag brengen we de Benefietavond onder de aandacht welke op donderdag 5 juli plaatsvindt in de Verborgen Tuinen. Op deze avond wordt aandacht gevraagd voor Abdul, een jonge Afghaan die in zijn land moet onderduiken omdat hij homoseksueel is en daarom ernstig wordt bedreigd. Meer info over deze avond is via deze link te vinden.

Tags: ,

Verborgen Tuinen van Bert Loman – Klarenbeekseweg 5a te Voorst
Vrijdag 13 en zaterdag 14 juli vanaf 19.00 uur

Speciaal voor COC-leden en hun vrienden opent Bert Loman zijn Verborgen Tuinen op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli. Naast diverse afwisselende planten zijn er ook objecten en bloemdecoraties te ontdekken. De entreeprijs is € 5,00. We hopen natuurlijk op mooi zomerweer, maar mochten de weersomstandigheden een bezoek niet mogelijk maken dan zal dat daags voorafgaand op deze website worden aangegeven.

De tuin is ongeveer 1500 m2 groot en is opgedeeld in een aantal kleinere tuinen. Deze tuinen zijn hoofdzakelijk met vaste planten beplant. De tuinen zijn door hun opzet en variatie afwisselend en spannend: er zijn veel leuke hoekjes en doorkijkjes gecreëerd.

U vindt de tuinen eenvoudig door in Voorst (aan de weg Apeldoorn – Zutphen) de blauwe bordjes te volgen. Parkeren is mogelijk aan de overkant van de Rijksstraatweg tegenover het pannenkoekenhuis. Let op: vanwege de aanleg en inrichting is de tuin helaas niet toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. De tuin is moeilijk toegankelijk voor mindervalide bezoekers.

Vooraf aanmelden voor deze avonden is niet nodig. Mocht je toch vragen hebben of meer informatie willen over de tuinen dan kun je een email sturen naar Bert Loman.

Men kan op eigen gelegenheid naar Voorst rijden, maar het is ook mogelijk om gezamenlijk naar de tuinen te fietsen vanuit Deventer. Start om 18.15 voor de Bolwerksmolen – Bolwerksweg 6 te Deventer. Via de fraaie weg langs de IJssel zullen we tegen 19.00 uur in Voorst arriveren.

Meer informatie is te vinden op de website van de Verborgen Tuinen van Bert Loman. Graag brengen we de Benefietavond onder de aandacht welke op donderdag 5 juli plaatsvindt in de Verborgen Tuinen. Op deze avond wordt aandacht gevraagd voor Abdul, een jonge Afghaan die in zijn land moet onderduiken omdat hij homoseksueel is en daarom ernstig wordt bedreigd. Meer info over deze avond is via deze link te vinden.

Tags:

zaterdag 23 juni 2018

Grote Kerkhof te Deventer
Zaterdag 23 juni van 10.00 tot 20.00 uur
Project van kunstenaar Martijn Engelbregt

Op zaterdag 23 juni vindt op het Grote Kerkhof het eerste deel plaats van kunstproject ‘Uit Je Hokje’. In deze eerste fase van het project wordt het Deventer publiek uitgenodigd om op het Grote Kerkhof rond te dwalen in een driedimensionaal doolhof dat gebouwd is van stemhokjes. Daar lopen zij dan letterlijk aan tegen vraagstukken over gender, seksualiteit en identiteit. Naar aanleiding hiervan zal later een videowerk worden gemaakt dat een prominente plek krijgt in de binnenstad van Deventer (de tweede fase).

Kunstenaar Martijn Engelbregt wil met dit project het gesprek over deze complexe thema’s in beweging brengen. Na het aannemen van een motie door de gemeenteraad van Deventer is een commissie gevormd waarin de gemeentelijke werkgroep Diversiteit en de gemeentelijke Adviesraad Kunst en Openbare Ruimte vertegenwoordigd zijn. Onder begeleiding van Kunstenlab is daarop een traject in gang gezet dat heeft geleid tot een kunstopdracht aan Martijn Engelbregt. De commissie wil graag aan de Raad terugkoppelen wat als motie in de Raad is gestart.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Kunstenlab: Koen Bril en/of Mieke Conijn.

Meer informatie over Kunstenlab is te vinden op deze website.

Tags: