dinsdag 11 december 2018

Locatie volgt – aanvang 20.00 uur
Download de vergaderstukken vanaf 25 november via deze link

De jaarplannen voor 2019 worden besproken tijdens de Najaarsledenvergadering van COC Deventer. Ook de begroting komt aan bod en wordt er gestemd over de tweede termijn van penningmeester Leidy Huijsmans. Verder kunnen leden en belangstellenden meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; alleen leden van COC Deventer hebben stemrecht, dus denk aan de lidmaatschapskaart!

Om 20.00 uur begint de vergadering (locatie volgt) en duurt tot 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat na te discussiëren. Koffie en thee is gratis voorafgaand en tijdens de vergadering.

We zullen de uitnodigingen digitaal verzenden. Mocht je deze op 25 november nog niet ontvangen hebben en ben je wel lid van COC Deventer e.o. dan beschikken we waarschijnlijk niet over een actueel mailadres. Dit kun je doorgeven via kun je via het landelijk COC.

De vergaderstukken zijn vanaf 25 november via deze link te downloaden. Ook kun je de stukken vanaf die datum opvragen via info@cocdeventer.nl.

Tags: ,

dinsdag 8 mei 2018

Bibliotheek Centrum (Brink 70 te Deventer)
Aanvang 20.00 uur (koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur
Jaarverslag 2017

Tijdens deze Ledenvergadering van COC Deventer e.o. worden het jaarverslag en de jaarrekening van 2017 behandeld. Verder kunnen leden en belangstellenden meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; alleen leden van COC Deventer e.o. hebben stemrecht, dus denk aan de lidmaatschapskaart!

Om 20.00 uur begint de vergadering (in de bibliotheek in de ruimte vlak bij de hoofdingang) en duurt tot 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat na te discussiëren of gezellig een drankje te nemen. Koffie en thee is gratis voorafgaand en tijdens de vergadering.

De vergaderstukken zijn te downloaden via deze link naar het pdf-bestand.

Tags: ,

dinsdag 6 juni 2017

Annie MG Schmidtzaal (Bibliotheek Centrum – Brink 70 te Deventer): 20.00 uur

Tijdens deze Ledenvergadering moeten de nieuwe statuten van N.V.I.H. COC Deventer en omstreken door de aanwezige leden worden bekrachtigd. Het concept van deze statuten is te downloaden via deze link naar het pdf-bestand.

De notulen van de Ledenvergadering van 15 november 2016 worden besproken tijdens de Voorjaarsledenvergadering van COC Deventer. Ook het Financieel Overzicht van 2016 komt aan bod. Verder kunnen leden en belangstellenden meepraten over het beleid van de vereniging voor de toekomst. Let wel; alleen leden van COC Deventer hebben stemrecht, dus denk aan de lidmaatschapskaart!

Om 20.00 uur begint de vergadering (bibliotheek is geopend aan de hoofdingang) en duurt tot 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat na te discussiëren of gezellig een drankje te nemen. Koffie en thee is gratis voorafgaand en tijdens de vergadering.

Downloaden van de Notulen van 15-11-2016 via deze link naar het pdf-bestand.

Downloaden van het Financieel Verslag van 2016 via deze link naar het pdf-bestand.

Tags: ,

Op de Algemene Vergadering van COC Nederland afgelopen zaterdag 26 november in Leiden is besloten het contributietarief te verhogen. In 2009 is er voor het laatst een aanpassing geweest. Er is lange tijd geen rekening gehouden met inflatie en toenemende kosten voor de verenigingen. Als er wel was geïndexeerd, dan was het gewone tarief uitgekomen op € 47,50. Nu is gekozen voor een beperkte stijging die uitkomt op 6%. Bedragen zijn afgerond op 0 of 50 cent.

Hieronder vinden jullie de nieuwe tarieven:

Gewoon tarief
€ 42,50 (oud tarief)
€ 45,00 (vanaf 2017)

Gereduceerd tarief/Jongerentarief
€ 25,00 (oud tarief)
€ 26,50 (vanaf 2017)

Eind december worden de facturen en ledenpassen verstuurd voor 2017.

Tags:

zaterdag 7 november 2015

Bibliotheek Centrum, Brink 70 in Deventer: 14.30 uur
Toegang: € 7,50 – Leden Bibliotheek € 5,00 (inclusief koffie/thee)
Speciale actie: gratis toegang voor COC-leden!!!

Rop Janze speelt zijn nieuwe Nederland Leest voorstelling rondom de zeer korte verhalen van A.L. Snijders.

Nederland Leest viert in november 2015 haar 10de editie met het (Zeer) Korte verhaal (ZKV’S). Dit jaar stelt de schrijver A.L. Snijders een bundel samen met (zeer) korte verhalen van diverse schrijvers waaronder Nescio, Remco Campert en Willem Elsschot. Per provincie wordt deze bundel aangepast. Naast informatie en leuke wetenswaardigheden over de auteurs en de samensteller, brengt Rop liedjes, gedichten, interactie, komische anekdotes en natuurlijk een aantal (zeer) korte verhalen.

In deze voorstelling ook hoogtepunten uit programma’s die Rop maakte over boeken die in voorgaande jaren in de schijnwerpers van Nederland Leest stonden. Waaronder “De donkere kamer” van W.F. Hermans, “Oeroeg” van Hella Haasse, “De grote zaal”van Jacoba van Velde, “Insectenboek” van Godfried Bomans en “Twee vrouwen” van Harry Mulisch. Ook legt Rop verbanden tussen de auteurs. Wat vond Maarten ’t Hart van Godfried Bomans? Was Bomans zo collegiaal voor Haasse?
Bovendien laat Rop zijn publiek kennis maken met publicaties van deze schrijvers die onbekend zijn bij het grote publiek, zoals de poëzie van Harry Mulisch, de cabaretteksten van Hella Haasse voor Wim Sonneveld en de kindergedichten van W.F. Hermans.

Aanmelden kan via info@obdeventer.nl.

‘Korte Verhalen’ wordt tijdens de campagneperiode van 1 t/m 30 november door de openbare bibliotheken gratis aan hun leden verstrekt. Extra bijzonder dit jubileumjaar: in elke provincie verschijnt een aparte editie van de bundel, aangevuld met mooie korte verhalen uit uw regio!

2015-11-07 flyer-nl-zkv-pag-1-small

Tags: ,