Open en eerlijk vertelt auteur Jojanne van Aalst over haar eigen weg als lesbische vrouw in de kerk

Geschreven aan de hand van haar eigen ervaringen en research is het boek van Jojanne van Aalst over homoseksualiteit tot stand gekomen. Met behulp van dit boek hoopt zij dit controversiële onderwerp in de kerken meer bespreekbaar te maken. Op vrijdag 13 april is het nieuwe boek ‘Kom tot de vader, kom zoals je bent – Visie op homoseksualiteit in het licht van de Bijbel’ van Jojanne van Aalst verschenen bij Uitgeverij Boekscout.

Als God onvoorwaardelijke liefde (agapè) is, houdt Hij toch van mensen zoals ze zijn? De discussie rond homoseksualiteit in verhouding tot de kerk zal waarschijnlijk nooit een unaniem antwoord krijgen, maar deze diepgaande studie geeft mensen de handvatten om een eigen mening te vormen. Open en eerlijk beschrijft de auteur haar eigen weg en de hobbels die daarbij genomen moesten worden. Dit boek kan een bijdrage leveren om homoseksualiteit in de kerken meer bespreekbaar te maken om – wie weet – uiteindelijk de verschuiving van afwijzing naar acceptatie te bereiken. Pas dan mag liefde ongestraft bloeien…

Jojanne van Aalst (1954) schreef dit boek over homoseksualiteit onder meer op grond van persoonlijke ervaringen. Daarnaast deed ze research en las vele boeken. Waarom is dit onderwerp zo controversieel? Wat zegt de Bijbel? Dit boek is een weergave van die zoektocht. Voor de auteur, zelf christen én lesbisch, is het antwoord duidelijk zoals uit de titel blijkt. Het is haar wens dat ook anderen een antwoord zullen vinden. Dit boek kan daarbij behulpzaam zijn.B

Boekgegevens
Titel: Kom tot de vader, kom zoals je bent – Visie op homoseksualiteit in het licht van de Bijbel
Auteur: Jojanne van Aalst
Verschijningsdatum: 13-04-2018
Aantal pagina’s: 220
ISBN: 9789402244458
Geïllustreerd: nee
Verkoopprijs: € 20,50
Uitvoering Paperback

Het boek is te bestellen via de webshop van www.boekscout.nl, via www.bol.com en bij iedere boekwinkel in Nederland

Tags: ,

woensdag 18 april 2018

Leger des Heils – Rijkmanstraat 26 te Deventer
Bijeenkomst van 19.30 – 21.30 uur – Deelname gratis
Aanmelden is verplicht. Na aanmelding krijg je bevestiging per email.

Een open en informele avond om als christenen samen te denken over homoseksualiteit en de Bijbel

Op 18 april organiseert verscheurd.nl een gespreksavond over homosekusaliteit en geloof. De avond zal verschillende onderdelen hebben. Zo worden er tools aangereikt voor een open gesprek, worden er verschillende Bijbelse visies gedeeld en ook komen persoonlijke ervaringen aan bod. De avond is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel verplicht. Dit kan via de landelijke website van Verscheurd.

Wat?
Het gesprek over geloven en homoseksualiteit heeft vaak geleid tot verwijdering en onbegrip. De kerk lijkt verscheurd op dit onderwerp. Maar we moeten dit gesprek wel voeren. Omdat het voor sommige van onze medechristenen niet slechts een thema is, maar realiteit.

Hoe?
Verscheurd.nl wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan. Op een wijze die respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert en zonder vooroordelen en cliché’s.

Meer informatie over Verscheurd en haar diverse activiteiten is te vinden via de landelijke website van Verscheurd. Aanmelden via deze link.

Tags:

woensdag 31 mei 2017

Het Penninckshuis – Brink 89 te Deventer
Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Toegang € 5,00 (inclusief koffie/thee)
Let op: ingang via de poort aan de Spijkerboorsteeg!
Graag aanmelden voor deze lezing via deze link
Ook korte behandeling van het Oude Testament!

De Bijbel en Seksuele Diversiteit
Nieuwe Testament in ander perspectief

Vanwege het jubileum van COC Deventer zijn er twee bijzondere lezingen in het programma opgenomen, waarbij de Bijbel met een roze bril wordt bekeken. De avonden zijn op de woensdagen 24 en 31 mei van 20.00 tot 21.45 uur in het Penninckshuis, (Brink 89 te Deventer). De ingang voor deze avond is via de oude poort aan de Spijkerboorsteeg. De begeleiding is aan Sigrid Coenradie, predikante van het Penninckshuis, een vrijzinnige geloofsgemeenschap.

De avonden kunnen afzonderlijk worden gevolgd: 24 mei het Oude Testament en 31 mei het Nieuwe Testament. Deze workshops zijn een onderdeel van het in oktober 2015 gestarte project Vroom en Vrolijk, een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Deventer, COC Deventer en geloofsgemeenschap het Penninckshuis.

Queer, dat wil zeggen: tegendraads, de geuzennaam voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksulen en transgenders. Net zoals vrouwen binnen de feministische theologie en armen binnen de bevrijdingstheologie, kunnen LHBT-ers de bijbel lezen vanuit hun specifieke context. Dat levert verrassende inzichten op, die ook voor heteroseksuelen van belang zijn, het kan de dominantie en hierarchie in seksuele verhoudingen bloot leggen.

Als voorbeeld valt te denken aan het nieuwtestamentische beeld van de kerk als de bruid van christus. Dit beeld bevestigt het ideaal van het monogame, heteroseksuele huwelijk als enige vorm voor seksuele verlangens. Queer lezen van deze bijbelse metafoor stelt vragen, bijvoorbeeld bij de exclusieve mannelijkheid van christus. Door te wijzen op het feit dat de kerk een gemeenschap vormt van mensen die divers zijn in gender en seksualiteit wordt de hetero-normativiteit uitgedaagd.

Naast het queer lezen van bijbelteksten, wordt ook aan de orde gesteld de eigen positie van deelnemers, belangen en interesses. Door welke bril lezen we de bijbel? En wat levert een nieuwe blik ons op?

De toegang is € 5,00 (inclusief koffie en thee); de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Tags:

woensdag 24 mei 2017

Het Penninckshuis – Brink 89 te Deventer

Er zijn helaas te weinig aanmeldingen voor ‘Queer de Bijkbel Lezen’ op woensdag 24 mei zodat deze activiteit komt te vervallen. De personen die zich wel hebben aangemeld zijn hiervan op de hoogte gebracht.

De geplande lezing van volgende week woensdag 31 mei gaat bij voldoende aanmeldingen wel door.

Tags:

zondag 12 februari 2017

Grote of St.Michaëlskerk – Grote Markt 18 te Zwolle
Bijeenkomst vanaf 20.15 uur – Kosten € 5,00

Homoseksualiteit en geloof zijn nog vaak een ingewikkelde combinatie. Op zondag 12 februari gaan we daarover in gesprek tijdens een thema-avond georganiseerd door de Grote Kerk en COC Zwolle.

Homoseksualiteit en geloof. Toch best nog vaak een ingewikkelde combinatie. Misschien voor mensen in je omgeving of misschien ook wel voor jezelf. Hoe kun je er een weg in vinden die past en bij jou hoort? Vaak weet je wel wat andere mensen vinden, maar wat hoor je van binnen als het helemaal stil is…? Voor velen van ons een hele zoektocht die soms een leven lang duurt.

Onder leiding van stadspastor Mariska van Beusichem gaan we in gesprek. Iedereen die zich aangesproken voelt omtrent dit thema is van harte welkom.

Deze avond is een samenwerking van COC Zwolle en de Grote Kerk te Zwolle. De bijeenkomst vindt plaats in de consistorie van de Grote Kerk. We maken er met elkaar graag een bijzondere ontmoeting van!

Aanvang van de thema-avond op zondag 12 februari is 20.15 uur. Om de Grote Kerk te steunen en kosten te dekken wordt er een bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon. Je hoeft je vooraf niet aan te melden. Voor meer informatie kun je mailen naar info@coczwolle.nl.

COC Zwolle werkt met voorlichting, discussie en hulp aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het werkgebied omvat 23 gemeenten in Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe. COC Zwolle is lid van de landelijke organisatie COC Nederland.

Email via info@coczwolle.nl

Meer informatie over COC Zwolle en haar diverse activiteiten is te vinden via de website van COC Zwolle.

Tags: