Meldpunt Discriminatie Deventer

Het Meldpunt Discriminatie Deventer (MDD) is hèt aanspreekpunt voor discriminatie in Deventer. Het is gevestigd in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, 7411 EP Deventer. Bewoners van de stad kunnen met alle vormen van discriminatie die zij in Deventer signaleren of ondervinden bij het Meldpunt terecht. Vrijwilligers van het Meldpunt bemannen het wekelijkse inloopspreekuur, bekijken de mail en luisteren de telefoon af. Het Meldpunt fungeert als ‘frontoffice’, een eerste aanspreekpunt.

Voor de behandeling en de verwerking van klachten wordt een professionele medewerker van Artikel 1 Overijssel ingeschakeld (‘backoffice’).

Het Meldpunt wordt ondersteund door een gemeentelijke werkgroep antidiscriminatie. Hierin zijn vertegenwoordigd:

  • Gemeente Deventer
  • Politie IJsselland
  • Artikel 1 Overijssel
  • COC Deventer
  • Amnesty Deventer
  • Etty Hillesum Centrum

Melden kan op drie manieren:

  1. Telefonisch; spreek uw boodschap in op nummer: 06-53302462.
  2. Mondeling; iedere zaterdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur op het inloopspreekuur van het Meldpunt Discriminatie Deventer (Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3).
  3. Via e-mail; stuur via onderstaande link een e-mail.
Tags: ,