Veel belangstelling voor presentatie voorlichtingsfilm ‘Wie van de drie?’

Donderdag 20 januari 2011 is in het Luxor Theater in Deventer de voorlichtingsfilm “Wie van de drie?” op feestelijke wijze gepresenteerd. Onder ruime belangstelling van pers, docenten van diverse scholen uit de regio en andere genodigden, waaronder ook wethouder Jos Pierey van gemeente Deventer en enkele raadsleden, werd de film van regisseurs Jascha Jongeneel en Wouter Springer op het grote doek vertoond.

Na het welkomstwoord van Charles Felix was de eer aan speciale gast Chanine Drijver, vice voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), om samen met coördinator voorlichting Henny de Roos de film te presenteren. Zij gingen met het publiek in gesprek over de vooroordelen die leven rondom homoseksualiteit en vroegen een aantal scholieren wat zij dachten bij het zien van de beelden van de
verschillende hoofdrolspelers. In een korte reactie namens het LAKS liet Chanine weten het belangrijk te vinden dat er aandacht is voor het bespreekbaar maken van het thema homoseksualiteit in de klas. “Het is belangrijk dat scholieren zich veilig voelen op school, dat er een veilig klimaat wordt gecreëerd, en daar hoort bij dat je openlijk over homoseksualiteit met elkaar kunt spreken. Dat is ook de reden dat ik hier vandaag aanwezig ben.”
De komende maanden zal de film door de voorlichters van het COC actief aan de scholen in de regio worden aangeboden. Met een aantal scholen zijn er inmiddels concrete afspraken gemaakt voor het geven van voorlichting. In totaal kwamen zo’n tachtig mensen op de presentatie in het Luxor Theater af.

Tags: ,