1972 - 8 maart: Werkgroep Stedendriehoek opgericht

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Eerste stapje voor COC Deventer begint in wijkgebouw in Keizerslanden

Anekdote:
Op een koude winteravond begin januari 1972 belde een jongeman aan bij het contactadres van de N.V.S.H. afdeling Deventer met een brandende vraag op zijn lippen. Er werd opengedaan door een vriendelijke vrouw en hij werd in de kamer voorgesteld aan haar man en voorzien van koffie.
De afspraak was gemaakt naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst over homofilie in oktober 1971. Hierbij was het vuur opgestookt voor een idee dat de jongeman niet meer losgelaten had. ‘Ik vroeg me af of de N.V.S.H. hier in Deventer eigenlijk ook iets daadwerkelijk kan doen voor homofielen.’ De eerste reactie was dat homofielen altijd bij de N.V.S.H. terecht kunnen wanneer ze problemen hebben. ‘De jongeman vervolgde ‘Ik bedoel niet bij problemen. Niet alle homofielen hebben problemen. Ik bedoel meer iets van een groep of zo die in de maatschappij kan gaan werken aan een andere samenleving, toleranter tegenover homofielen, zodat homofielen geaccepteerd worden en geïntegreerd kunnen leven in onze samenleving’. Na even nadenken antwoordde de man, dat het een prachtidee was. Hij zou snel contact opnemen met het COC om te kijken of deze mee wilden werken.

Dit streven paste perfect in de plannen van het landelijk COC om meer afdelingen in het land op te richten en zo ontstond op die koude januari in 1972 een vuurtje dat langzaam doorsmeulde tot 8 maart 1972. De jongeman in kwestie heette Leen Kool en hij stond daarmee aan de wieg van COC Deventer. Onderstaande oproep was te lezen in het afdelingsblad van het landelijke COC: Sec (jaargang 1972, nr.3). Op deze oproep komen 25 personen af – waaronder ook een paar vrouwen (wordt speciaal vermeld in het overzicht over de eerste 10 jaar van COC IJsselstreek).

‘Werkgroep Deventer
In samenwerking met NVSH Deventer wil de werkgroep voorlichting Arnhem proberen te komen tot de oprichting van een werkgroep homofilie Deventer. De eerste bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 8 maart in de ‘Kartuut’, Landsherenplein te Deventer. Aanvang 20.30 u. Aanleiding tot dit initiatief was een gesprek in oktober 1971 tussen de plaatselijke NVSH en enige homofielen. In dit gesprek kwam de wens naar voren te proberen de homofielen van de regio Deventer bij elkaar te krijgen om te zien of er regelmatig kontakt mogelijk is.
In welke vorm dit kontakt moet verlopen zal onderwerp van gesprek zijn op 8 maart as. Het is daarom van belang dat er zoveel mogelijk belangstellenden komen. Ook in de plaatselijke pers zal door NVSH en COC bekendheid aan deze bijeenkomst gegeven worden. ‘

De bewuste avond wordt gehouden in wijkgebouw de Kartuut in Keizerslanden. Kartuut was in die tijd een (fameuze) jongerensociëteit en buurthuis, grenzend aan de plek waar nu een basketbalveldje ligt. Het wijkgebouw is in 1979 afgebroken, maar dat zal wel niets met de oprichting van het COC te maken hebben gehad. Op deze woensdag 8 maart wordt inderdaad besloten om een werkgroep Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen, Deventer) op te richten. Bovendien wordt gepeild waaraan bij de groep aanwezigen behoefte bestaat. Het blijkt dat het meest behoefte is aan een bar-dancing waar ‘homofiel gedanst kan worden’. Dat wordt voor de nieuwe werkgroep de eerste uitdaging.

Volgende keer: Eerste locatie voor COC Deventer

Bij het samenstellen van deze wekelijkse rubriek wordt voor de geschiedschrijving van de eerste tien jaar vooral gebruik gemaakt van het ‘Homo Jubileum Boek’ dat Chris Breman in 1982 schreef. Onze dank gaat dan ook uit naar zijn nauwgezette beschrijving van het COC in die beginjaren.

Tags: