1972 - Eerste locatie voor COC Deventer

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

‘Homofiel dansen’ op de hoek Brink/Menstraat

Al snel na de oprichting van de werkgroep Stedendriehoek werd een aantal plannen gerealiseerd. Op 8 april 1972 kreeg de werkgroep de beschikking over de ruimte achter het pand Brink 30. Dit was een pand aan de hoek Brink/Menstraat van waaruit indertijd sociaal-cultureel werk van de gemeente Deventer werd verricht en die later als het Vrouwencafé in gebruik was.
De naam voor deze eerste locatie wordt Club 30-2. In het begin kon alleen op de zaterdagavonden en later in het jaar ook op zondagavond het pand worden gebruikt. Ook gaat er elke 2e woensdag van de maand een praatgroep van start die de doelstellingen van het COC nader zal gaan uitwerken. Een nadeel is dat, na gebruik van het pand, alles moest worden opgeruimd en opgeborgen, omdat de ruimte door de week voor andere doeleinden gebruikt werd.

Anecdote: Sfeer in Club 30-2
‘Als je met mensen praat die aktief waren in die tijd valt altijd op hoe gezellig men het vond. De soos was heel primitief; elke avond werd tijdig alles opgeruimd. Maar het feest was dan nog niet over. Iedereen ging en bloc naar de Gildekelder, vaste prik. Daar werd ook gedanst, vaak tot grote verbazing van het publiek. Maar niemand dacht eraan om dat dansakties te noemen, zoals in andere (vooral studentenafdelingen) toentertijd wel gebruikelijk was.
Ik herinnerde me dat ik de eerste keer Club 30-2 binnen kwam. Overigens aan de hand van Ton Boom die later nog zoveel werk verzet heeft tijdens de verbouwing van de Bokking. Aan de deur stond als portier Theo Rijpstra, die iedereen er bij het uitgaan op wees dat er een melkbus stond om alle fooien in te storten voor de opbouw van de vereniging. Achter de bar stonden Wim Dwarshuis en Leen Kool.
En hoe kon het anders, achter de platendraaimachine zat Ab Kranenburg die ook toen al de sfeer er in moest houden. Regelmatig werden de aanwezigen opgeroepen zich naar het middelste betegelde gedeelte van het vertrek te begeven. Omdat daar gedanst kon worden. Homofiel uit in Deventer! Één grote gezellige familie, maar lang niet iedereen voelde zich daarin thuis.
(Uit ’10 jaar COC IJsselstreek’ Homojubileumboek door Chris Breman)

In de zomermaanden verhuist de bar-dancing tijdelijk naar het gebouw van de speeltuivereniging Wijk 16. Na de zomer verliep de start moeizaam. Via advertenties in diverse regionale media en het landelijk COC-blad Sec wordt iedereen opgeroepen om weer actief te worden. Door allerlei persoonlijke gevoelens vindt er een wisseling in het bestuur plaats. Voorzitter is nu Ab Kranenburg, terwijl Hans Jansen als penningmeester en Leen Kool als secretaris actief zijn. Hans Bleijerveld blijft contactpersoon vanuit ‘moederafdeling’ COC Arnhem.
Aan het einde van het eerste jaar blijkt er toch resultaat geboekt. Er is veel energie in het hele bar-dancing gebeuren gestoken en daarnaast kunnen drie werkgroepen van start gaan. Een werkgroep voorlichting, een werkgroep afdelingsaktiviteiten en een werkgroep sociëteit (in de betekenis van besloten gezelligheidsvereniging). Op 14 oktober wordt een open huis gehouden in de lezingenzaal van de bibliotheek.
En dan op de valreep van het nieuwe jaar doet zich de mogelijkheid voor een eigen pand te gaan huren, omdat één van de actieve leden een pand kan kopen op de Bokkingshang.

Volgende week: 1973 – Naar De Bokking

Bij het samenstellen van deze wekelijkse rubriek wordt voor de geschiedschrijving van de eerste tien jaar vooral gebruik gemaakt van het ‘Homo Jubileum Boek’ dat Chris Breman in 1982 schreef. Onze dank gaat dan ook uit naar zijn nauwgezette beschrijving van het COC in die beginjaren.

Tags: