1975 - Vooruitgang in Het Jaar van de Vrouw

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Meeliften op de emancipatiegolf voor vrouwen

Zo begint het jaar 1975 voor COC Deventer toch weer met een sprankje hoop. Het jaar is uitgeroepen tot Jaar van de Vrouw en het is de bedoeling dat daar veel aandacht aan geschonken wordt. Heeft immers de onderdrukking van vrouwen en de onderdrukking van homo’s niet dezelfde patriarchale oorzaak. In verloopt de emancipatie van vrouwen en van homo’s niet langs soortgelijke wegen?

De werkgroep Voorlichting zal in 1975 dus speciale aandacht besteden aan vrouwengroepen. Een erg groot succes werd dat niet. Van alle aangeschreven groepen reageren er maar weinig. Wel worden er goede contacten gelegd met de M.V.M. (Man-Vrouw-Maatschappij) waarmee samen een demonstratiedag van de Kabel Omroep Deventer wordt bijgewoond. Naar aanleiding van vragen tijdens de thema-avond over de Gemeenteraadsverkiezingen in 1974, wordt een Onderwijsproject gestart. Samen met de M.V.M en de NVSH worden mensen opgeleid om voorlichtingslessen tijdens maatschappijleer op scholen te gaan geven. Deze lessen beginnen in september 1976.

Ook de vrouwengroep komt in 1975 goed op gang (met uitzondering van een vrouwenpraatgroep, die al in mei van dat jaar stopt). Ook de vrouwenavonden gaan gewoon door. Eind 1975 worden er plannen uitgewerkt voor een werkgroep Huwelijk en Homofilie (Orpheus) en deze wordt opgericht in januari 1976. Gespreksavonden en huiskamerbijeenkomsten worden in de gehele stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) georganiseerd.
Ondanks een blijvend tekort aan kaderleden wordt het jaar 1975 positief afgesloten. De werkgroepenraad heeft zijn vorm gekregen en functioneert goed. Ook de ‘werkwinkelavonden’ beginnen in de tweede helft van het jaar eindelijk te lopen, nadat aanvankelijk bijna niemand kwam. Ook vergaderingen vinden op die avond plaats en zo ontstaat er weer enige activiteit. Een hoopvol idee voor 1976.

Homorecreatie
Er bestaat in die tijd ook behoorlijk wat weerstand tegen ‘homorecreatie’ en er gaan zelfs stemmen op om de Bokking te sluiten. Homorecreatie, zo zegt men, past niet in het beleid van een vereniging, die integratie in de naam voert. Dit is strijdig met een afzonderlijke recreatie van homo’s. In een reactie wordt het beeld gesuggereerd van ‘een bar-dancing, waar de leden zich in een zwoel sfeertje, opgezweept door dansmuziek, laten vollopen met drank.’
Deze discussie wordt in die tijd ook landelijk gevoerd.

Anecdote:
Er blijkt in die tijd nogal wat discussie te zijn over de tweeslachtige houding van het COC. Leen Kool (eerste secretaris van COC Deventer) schrijft daarover: ‘Aan de ene kant wil het COC een aktiegroep zijn, maar aan de andere kant durft het daar niet de konsekwenties uit te trekken: praktisch alle 6000 leden (landelijk) zullen dan opzeggen.’
De hele discussie binnen het COC over wat ontspanning of recreatie wordt genoemd gaat trouwens nog jaren duren. Pas op het Landelijk Congres van 1979 wordt door Paul Sneijders van de afdeling Twente een amendement ingediend, waarin recreatie en ‘soosaktiviteiten’ (in die tijd gebruikelijke benaming voor café-activiteiten) als bevorderlijk voor het werk van het COC volledig erkend worden. Het Landelijk Bestuur neemt dit amendement over en daarmee is dan eindelijk de discussie over recreatie in het COC afgesloten.

Volgende week: 1976 – NVSH en COC groeien uit elkaar

Bij het samenstellen van deze wekelijkse rubriek wordt voor de geschiedschrijving van de eerste tien jaar vooral gebruik gemaakt van het ‘Homo Jubileum Boek’ dat Chris Breman in 1982 schreef. Onze dank gaat dan ook uit naar zijn nauwgezette beschrijving van het COC in die beginjaren.

Tags: