1976 - NVSH en COC groeien uit elkaar

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Volle discussie rondom integratie en homo-recreatie

In 1976 vliegen de vonken er af. COC Deventer is nog steeds een kerngroep van de afdeling Arnhem, maar de discussie over de essentie van een kerngroep is in volle gang. Enkele vertegenwoordigers van die kerngroep uit Deventer gaan met andere kerngroepen uit het land (die in eenzelfde situatie zitten) naar Den Haag om daar de zaken op een rijtje te zetten. Het blijkt dat al het werk in een kerngroep gewoon dubbel verricht moet worden (een onhoudbare situatie) en de gedachte ontstaat om de afdelingsstatus aan te vragen.

In die tijd ontstaan er in Nederland ook andere groepen homo’s, buiten het COC. Een belangrijk voorbeeld daarvan is Roze Flikker Fraktie uit Nijmegen. Zij brengen binnnen homo-Nederland een denkproces op gang over homoseksualiteit en flikker-zijn en dit drukt ook zijn stempel op de mensen van de kerngroep IJsselstedendriehoek. Zo wordt het scheldwoord ‘flikker’ geadopteerd, maar nu als erenaam. Ook wordt niet langer ontkend dat homo’s een eigen cultuur hebben en dat maakt heel wat discussie rond een bar-dancing overbodig. De bar-dancing mag blijven bestaan, maar met een geheel andere motivatie.

Ab Kranenburg achter de draaitafel in 'De Bokking'

Er is over die bar-dancing aan de Bokking wel het nodige aan het rommelen. De NVSH en het COC verschillen daarover duidelijk van mening. De stichting die de bar-dancing exploiteert functioneert moeizaam en het is lastig om de weekend-avonden te bezetten. Ook is er verschil in visie over de opzet van de bar-dancing. Ieder die er bij betrokken is schrijft een discussienota die in maart 1976 met alle betrokken partijen besproken wordt. Gemakkelijk verlopen die gesprekken niet, maar met hulp van een buitenstaander, die de vergadering leidt, komt er aardig wat duidelijkheid.

‘Veel van de verschillen in opvattingen ontstonden toch uit het feit dat hetero’s, die toch het merendeel van de NVSH vormen, de homo’s niet begrijpen. Het hinken op twee gedachten (de homobeweging als actiegroep voor integratie en de subcultuur voor homorecreatie) is niet duidelijk te krijgen. Integratie werd in die tijd vertaald met aanpassen aan de maatschappij, terwijl het nu meer als het kunnen beleven van een eigen cultuur binnen die maatschappij gezien wordt.’

In juni komt het landelijk bestuur van COC Nederland naar Deventer om te praten over het afdeling worden. Op een speciale kaderbijeenkomst in september wordt definitief besloten om de afdelingsstatus aan te vragen op het komende najaarscongres.

Dat congres wordt toch al een klapper, want deze zal op 27 november 1976 in Deventer worden gehouden (wat heel wat voorbereiding betekent voor de jonge kerngroep). Met opvallende pijlen wordt vanuit het station de weg aangegeven naar het congresgebouw, welke gevonden was in ‘Studio 5’ (in het gebouw St Jozef, dat heeft gestaan aan de Binnensingel ongeveer op de plaats waar nu de Sijzenbaan begint). Op het congres wordt ook een congreskrant uitgegeven met allerlei informatie over Deventer en het congres. Persberichten gaan uit naar de regionale pers en dat resulteert in veel media-aandacht. Het congres is voor Deventer van groot belang, want het besluit wordt genomen om de kerngroep IJsselstedendriehoek te promoveren tot COC afdeling IJsselstreek. En hoewel de echte oprichtingsvergadering pas in 1977 zal plaatsvinden is er voor de betrokkenen het gevoel dat de stap naar volwassenheid is genomen. De opmars is niet te stuiten, want vanuit Deventer ontstaat rond de jaarwisseling van 1977 een eerste gespreksgroep in Zwolle.

De andere werkgroepen draaien redelijk. Er ontstaan huiskamergroepen in Zutphen (maar liefs twee) en Apeldoorn. Ook de vrouwen hebben hun draai gevonden; de vrouwenavonden krijgen steeds meer toeloop en er zijn plannen om thema-avonden te houden.
Het onderwijsproject heeft aan het einde van het jaar al 50 lesuren gegeven en er zijn meer verzoeken om voorlichting. Dit betekent wel een probleem, omdat daarvoor nog te weinig vrijwilligers actief zijn. Tenslotte begint in 1976 een geheel nieuwe werkgroep: Publiciteit. Deze bereidt een folder voor met allerlei informatie over de toekomstige afdeling IJsselstreek.

Volgende week: 1977 – Oprichtingsvergadering COC afdeling IJsselstreek

Bij het samenstellen van deze wekelijkse rubriek wordt voor de geschiedschrijving van de eerste tien jaar vooral gebruik gemaakt van het ‘Homo Jubileum Boek’ dat Chris Breman in 1982 schreef. Onze dank gaat dan ook uit naar zijn nauwgezette beschrijving van het COC in die beginjaren.

Tags: