1980 Het Bokkingspektakel

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Bonte avonden met voor iedereen wat wils

De activiteiten aan de Bokkingshang 19 beginnen vanaf 1979 voortvarend en het publiek weet dit te waarderen. De toestroom komt ook gang en daardoor lijken de dreigende financiële problemen die in 1978 nog de kop opstaken van de baan. Ook veranderde de sfeer langzamerhand. Doordat de nieuwe COC afdeling op eigen benen kon staan werd ook een eigen identiteit gevonden. Zo werden er in 1980 twee echte ‘flikkerfeesten’ gehouden onder de naam ‘Bokkingspektakel’. In het kielzog werden er films gedraaid, cabaretvoorstellingen gehouden en diverse feesten verzonnen.

Het programma van het eerste Bokkingspektakel
Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 april 1980 werd het eerste Bokkingspektakel georganiseerd vanwege de Homo Aktieweek ten bate van het nationale homomonument. Tijdens de hele aktieweek was in De Bokking een tentoonstelling te bezichtigen met het motto ‘250 jaar homovervolging’. Op donderdag 24 april verzorgde Drs. Rob Tielman een lezing over dit onderwerp.
Het was inderdaad een bont festival met voor elk wat wils. In de programmering stonden de film ‘Word is Out’, het vrouwencabaret ‘Miene Mut’ en het cabaret ‘Flikker, Pot en Tingeling’ van Deventer theatergezelschap ‘Water’.
Op dinsdag 22 april hield het COC open huis voor belangstellenden. Zaterdag 26 april werd het geheel afgesloten met een ‘Roze Feest!’, met een optreden van het ‘Valsche Nighten Coor’ en aansluitend disco.
Het homomonument stond in eerste instantie gepland ergens begin jaren tachtig, maar werd uiteindelijk pas op 5 september 1987 in Amsterdam onthuld.

Flikker Pot en Tingeling
Dit cabaret dreef in een anderhalf uur durend programma de spot met allerlei vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit, maar nam ook de eigen gefrustreerdheid die homoseksuelen af en toe hebben op de korrel. Verantwoordelijk was de Deventer theatergroep ‘Water’, welke bestond uit mensen die ook binnen COC IJsselstreek actief waren. De liedjes waren merendeels van de hand van Ab Kranenburg en werden begeleidt op gitaar door Gerda van der Horst. Andere deelnemers waren o.a. Yvonne Jongejan, Ralph Kleinbussink en Bert Timmerman.

Het Bokkingspektakel was onmiddellijk een groot succes en velen voelden zich daardoor meer en meer thuis in de Bokking, wat ook een enorme opleving betekende voor de andere activiteiten. In totaal zou er nog vier keer een Bokkingspektakel volgen tot de verhuizing naar de Assenstraat in 1983. Deze edities kenden ook een breed aanbod van cabaret, theater, films en optredens; ieder Bokkingspektakel eindigde op de laatste zaterdag traditioneel met een Roze Feest (programmering op onderstaande posters).

Ab Kranenburg en Yvonne Jongejan tijdens het Bokkingspektakel


Andere activiteiten begin jaren ’80
In 1980 en 1981 worden er zelfs voetbalwedstrijden georganiseerd tussen flikkers en potten; ‘The Amazing Gays’ tegen ‘The Flying Lesbians’ op een voetbalveldje bij ‘De Pessink’ in Epse als afsluiting van het seizoen. In 1980 wonnen de Amazing Gays met 4-3, maar in 1981 namen de Flying Lesbians revange door de mannen met 5-0 in te maken. Tot 1989 zou er nog regelmatig gevoetbald worden met zelfs toevoeging van teams vanuit COC Zwolle.
Opmerkelijk was ook de Roze Fietskaravaan. In het kader van 10 jaar COC IJsselstreek werd in het weekend van 7 en 8 mei een speciale fietstocht georganiseerd vanuit ‘De Bokking’. Doel van de eerste etappe was ‘De Schouw’ in Apeldoorn, waar een optreden van Sonica en Gré kon worden bijgewoond. Vervolgens na een overnachting in ‘De Schouw’ (wat wellicht niet ongezellig is verlopen) vertrok de karavaan verder langs de stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer om uiteindelijk weer in ‘De Bokking’ terecht te komen. Daar konden deelnemers bijkomen op het ‘Zadelpijnfeest’.

Andere activiteiten waren bijvoorbeeld een mini-filmfestival in Apeldoorn, waarin verschillende homofilms gedraaid worden; een zomerse nachtelijke (naakt-)zwempartij naar Bussloo en de gezelligheidssalon op de zondagmiddagen. Dergelijke activiteiten waren in de jaren zeventig ten tijde van de samenwerking met de NVSH niet mogelijk. Men achtte dergelijke activiteiten niet als bevorderlijk voor de integratie van homoseksuelen. Langzamerhand schuift de afdeling op naar een herwaardering van de eigen ‘flikker- en pottencultuur’.

Volgende week: 1983 en verder: Van Flipo tot COC-nieuwsbrief

Bij het samenstellen van deze wekelijkse rubriek wordt voor de geschiedschrijving van de eerste tien jaar vooral gebruik gemaakt van het ‘Homo Jubileum Boek’ dat Chris Breman in 1982 schreef. Onze dank gaat dan ook uit naar zijn nauwgezette beschrijving van het COC in die beginjaren.

Tags: