Jubileumspecial: 10 posters en hun verhaal

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Tien aansprekende activiteiten in beeld

In 40 jaar zijn er heel wat activiteiten geweest, waarvoor natuurlijk ook een poster of affiche werd gemaakt. Vanwege het jubileum een special met 10 aansprekende activiteiten, de bijbehorende poster(s) en wat achtergrondinformatie in chronologische volgorde. Deze en andere posters zijn tijdens de jubileumreceptie op 8 maart te bewonderen en ook op zondag 18 maart tijdens het zondagmiddagsalon.

1974: ‘Als U Niets Doet Gebeurt Er Niks’
Even tijdloos als aandoenlijk, deze oudste poster uit ons archief. Of de naam nu COC-IJsselstedendriehoek of COC Deventer is: een vereniging kan niet zonder enthousiaste vrijwilligers. Geheel terecht ging de Jos Brink-award vorig jaar naar alle COC-vrijwilligers. Bovendien geeft deze wervingsposter ook een mooi overzicht van de actieve werkgroepen destijds.

1980-1983: Het Bokkingspektakel
Volgende week meer aandacht voor dit populaire theater- en themafestival. Dit bonte festijn rondom de ‘homo-aktieweek’ betekende een enorme opleving en werd ook goed bezocht. In totaal werd vijf keer een Bokkingfestival georganiseerd (en nog een speciale avond onder de naam ‘Bokking Vaarwel’ bij het afscheid van het pand aan de Bokkingshang. Op de achtergrond van de rechterposter is overigens de voorkant van ‘De Bokking’ te herkennen (voor hen die deze periode nog mochten meemaken).

1982: ‘Roze Fietskaravaan’
In het kader van 10 jaar COC IJsselstreek werd in het weekend van 7 en 8 mei een speciale fietstocht georganiseerd vanuit ‘De Bokking’. Doel van de eerste etappe was ‘De Schouw’ in Apeldoorn, waar een optreden van Sonica en GrĂ© kon worden bijgewoond. Vervolgens na een overnachting in ‘De Schouw’ (wat wellicht niet ongezellig is verlopen) vertrok de karavaan verder langs de stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer om uiteindelijk weer in ‘De Bokking’ terecht te komen. Daar konden deelnemers bijkomen op het ‘Zadelpijnfeest’. Een fraaie knallende poster van een leuk initiatief.

1984-1991 Oktober-festival
In navolging van het populaire Bokkingspektakel, waarbij veel activiteiten in een korte periode stonden geprogrammeerd, werd vanaf 1984 het ‘Oktoberfestival’ georganiseerd. Meestal in de tweede week van oktober, maar soms ook verspreid over de hele maand, konden bezoekers kiezen uit diverse optredens en thema-avonden. Het laatste Oktoberfestival was in 1991; daarna werden optredens meer verspreid over het hele jaar. In maart werd ook een feestweek georganiseerd, maar met verschillende namen. Pas vanaf 1988 werd de naam ‘Maartfestival’ gebruikt als tegenhanger van de feestweek in oktober.

1985: ‘Omgaan met je Lesbies-zijn’
Er zijn in de voorbije veertig jaar heel wat thema-avonden georganiseerd, zoals Homoseksualiteit & Huwelijk, Homoseksualiteit & Ouderschap en Homoseksualiteit & Religie. Deze poster uit 1985 laat zien dat het ook voor lesbische vrouwen mogelijk was om hun ‘lesbies-zijn’ een goede plek te geven aan de hand van rollenspel en discussie. Op een andere thema-avond in 1985 werd zelfs creatief omgegaan met ‘Lesbiese erotiek’.

1987: Forumavond over Potenrammerij
Het probleem van po(t)tenrammers is helaas ook al die veertig jaren actueel gebleven. In 1987 werd hieraan zelfs een forumavond gewijd, met niet geringe sprekers. Onder leiding van Bernard Duimel gingen burgemeester Waal van Deventer, officier van justitie de Haan, advocaat Zanden en adjudant Wiesenberg diep in op het thema ‘Hoe veilig is Deventer voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen’.

1987: COC-Kongres in Deventer
Op de locatie aan de Nieuwe Markt, waar in de toekomst filmtheater ‘Bouwkunde/De Keizer’ wordt gerealiseerd, werd in december 1987 het Landelijk COC-congres gehouden. Uniek was de ontvangst van alle congresleden op het stadhuis door de wethouder. Zaterdag 12 december was er ook een groot feest in de Deventer Schouwburg (toen nog aan het Grote Kerkhof). COC Deventer sloot op die manier hun 15-jarig jubileum succesvol af. Het affiche om vrijwilligers te werven en een replica van de uiteindelijk poster zijn hieronder weergegeven.

1995-heden: 40 jaar Songfestival
Het Eurovisie Songfestival is bij homo’s altijd al populair geweest, dus is het verwonderlijk dat het nog tot 1995 duurde vooraleer er iets leuks mee gedaan werd. Wellicht was de uitschakeling van Nederland, vanwege het slechte resultaat van Willeke Alberti in 1994, wel de aansporing. Drie enthousiastelingen staken de koppen bij elkaar om een ludieke avond te bouwen rondom 40 jaar Songfestivalgeschiedenis. De parodie werd hierbij niet geschuwd en dat bleek een gouden greep. Het publiek was dermate enthousiast over dit festival, dat er nog vele vervolgen kwamen en vanaf 2006 onder de naam Euro-Song-Gala. Dit jaar vindt op zaterdag 19 mei de 15e editie van het festival plaats in de Openbare Bibliotheek van Deventer.

1999: Nationaal COC-songfestival
Vanaf 1995 kende COC Deventer het populaire parodiefestival op de vooravond van het Eurovisie Songfestival. In 1997 ging de winnaar door naar het serieuze Nationaal COC-songfestival in Arnhem, maar kon daar geen deuk in een pakje boter slaan. In 1998 werd daarom een echte voorronde gehouden, waar na een zeer spannende finale Danny Ribbink met ‘Hij bekeek me’ als de afvaardiging vanuit COC Deventer werd uitgeroepen. Een gouden greep want Danny won in 1998 de finale in opnieuw Arnhem, zodat Deventer de organisatie in 1999 op zich mocht nemen. Schouwburg ‘De Leeuwenbrug’ werd afgehuurd en Albert Verlinde nam bereidwillig de presentatie op zich. Burgemeester van Lidth de Jeude opende in vermomming met de ‘Eurovisietune’ het festival. COC Nijmegen won uiteindelijk dankzij het trio ‘Hoogspanning’ en het nummer ‘Realiteit’.

2007 en 2008: Burgemeester-battle en De-battle
Omdat de populaire (en voor COC Deventer niet onbelangrijke) burgemeester James van Lidth de Jeude aankondigde afscheid te nemen als burgervader van de Hanzestad leek het een aantal mensen uitdagend om daar op passende wijze aandacht aan te besteden. Dit resulteerde in de ‘Burgemeesters-battle’ op 8 juni 2007: een avond waarbij de drie burgemeesters van de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen elkaar betwisten aan de hand van diverse stellingen. De toon was speels, hoewel de aangeroerde thema’s best wel pittig waren.
Het succes van deze avond zorgde een jaar later voor een vervolg met alle vertegenwoordigers van de politieke partijen in Deventer in de zogenaamde ‘De-battle’ op 18 april 2008.

En de Roze Zaterdagen dan…?
Hoewel beide succesvol en voor COC Deventer zeker topdagen zijn de Roze Zaterdagen in 1997 en 2003 strikt genomen geen COC-activiteiten geweest (er werden namelijk aparte stichtingen opgericht om het geheel juridisch en financieel zuiver te houden) en horen in dit overzicht dan ook niet thuis. In de historische overzichten zullen ze natuurlijk wel aan bod komen.

Meer zien? Op onze fotopagina (via het blok ‘Nieuws’ op de homepagina) zijn heel veel posters te vinden verdeeld over verschillende tijdvakken van de beginjaren tot heden.

Volgende week: 1980-1983 Het Bokkingspektakel

Tags: