1984 - 1991 Maart- en Oktoberfestivals

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Waardige opvolger van het Bokkingspektakel

In navolging van het populaire Bokkingspektakel werd ook in de nieuwe COC-locatie aan de Assenstraat de roep om een speciale activiteitenweek gehoord. Vanaf oktober 1984 werd hier gevolg aan gegeven onder de naam Oktoberfestival en de formule was eenvoudig. Op de eerste dag een forum met een actueel onderwerp, op de tweede dag een film, op de derde dag een optreden, op de vierde dag een spetterend themafeest en op de vijfde dag de populaire zondagavondshow. Het volgende jaar kreeg deze activiteitenweek een tegenhanger in het voorjaar rondom de datum van de oprichting: 8 maart. De naam van deze activiteitenweek in maart varieerde nogal: in 1985 was het de ‘COC-5-daagse’, in 1986 het ‘Blauwe Steen Spektakel’ en in 1987 simpelweg ‘15 jaar COC’. Vanaf 1988 werd het omgedoopt tot Maartfestival. Vanaf 1992 werden optreden meer verspreid over het hele jaar en was het gedaan met de halfjaarlijkse cultuurexplosies.


Eerste poster van het Oktoberfestival uit 1984; poster van de COC-5-daagse uit 1985; poster van het Blauwe-Steen-Spektakel uit 1986

Het forum stond vaak onder leiding van Bernard Duimel en had een actueel onderwerp. In oktober 1984 stond het wonen centraal; het was in die tijd populair om als groep samen te wonen en tijdens dit forum werden voor- en nadelen daarvan besproken. In maart 1985 was het al eerder in deze reeks besproken Aidsforum aan bod en in oktober 1985 werd het gemeentelijk homobeleid behandeld. Maart 1986 was de Wet Gelijke Behandeling onderwerp van discussie en in oktober van dat jaar ging het forum over de toekomst van het COC. Dat was het laatste forum binnen deze formule; meer aandacht ging uit naar optredens en themafeesten. Ook ging Bernard Duimel zich meer toeleggen op zijn werk voor de N.V. Bergkwartier en later de Stichting Oud Deventer.

Het film- en videoaanbod laat veel diversiteit zien (soms in samenwerking met filmhuis aan de Roggestraat). Documentaires als ‘Anguelos’ (over intolerantie en fascisme), ‘The Times of Harvey Milk’ (over de vermoorde homo-politicus in San Francisco) en ‘Ein Virus Kennt Kein Moral’ (over de Aids-problematiek). Ook stonden er verschillende speelfilms geprogrammeerd tijdens het ‘Videokafé’ op de vrijdagavond.

In het begin werd bij optredens vooral geput uit eigen bronnen, zoals het solo-optreden ‘Een Jongen Die Je Nooit Vergeet’ van de al vaker genoemde Ab Kranenbarg in maart 1985. Maar de organisatie achter de Maart- en Oktoberfestivals bleek erg actief in het binnenhalen van subsidies (bijvoorbeeld ‘Kleintje Cultuur’) zodat ook grotere en bijzondere optredens gecontracteerd konden worden. Regelmatig keerden populaire theateroptredens terug, zoals cabarettrio ‘Truus Gaat Uit Wandelen’, de Britse one-woman-show van Elkie Deadman, het Australische cabaretduo Fifi l’Amour & David de Most en flikkertheatergroep ‘De Mannen van Daarnet’. Ook muziek was in de programmering ruim vertegenwoordigd zoals stemvirtuoos Greetje Bijma, sopraan Astrid van Helden en een Brechtkoor o.l.v. Hans Glas. Natuurlijk nam vanaf 1989 het eigen COC-koor Cantate So-Do-Mi bij ieder festival één van de optredens voor hun rekening.


De poster van het Oktoberfestival uit 1989; de poster van het allerlaatste Oktoberfestival uit 1991

Jongeren en vrouwen organiseerden in deze activiteitenperiode vaak eigen themafeesten. Voor de jongeren was er in die jaren muziekgroep Colloseum Homilae Romana (oktober 1986), cabaretgroep ‘Homofonie’ uit Rotterdam (maart 1987) en een instuifavond voor nieuwe studenten (oktober 1987). De vrouwen konden zich bijvoorbeeld uitleven op het Salsafeest (oktober 1986), het Witte Heksen-feest (maart 1987) en bij het optreden van cabaretgroep ‘El Jarratel’ (oktober 1990).

Bij themafeesten die voor iedereen toegankelijk waren werd flink uitgepakt en vaak onderging het COC-pand een complete metamorfose. In de eerste jaren stond steevast in oktober de Caribbean Night Affair op de agenda; een feest met tropische verrassingen. Bijzonder waren ook de Roze Bedoeïenenfeest, Hooray for Hollywood en de jublileumshow ‘Ziedaar 15 jaar!’. Hieronder is een overzicht van de algemene themafeesten die tijdens alle Maart- en Oktoberfestivals zijn georganiseerd; wellicht biedt het inspiratie voor de toekomst.

Oktober 1984 – Caribbean Night Affair
Maart 1985 – Open Podium (‘Eigen mensen maken theater’)
Oktober 1985 – Caribbean Night Affair
Maart 1986 – Roze feest
Oktober 1986 – Roze Bedoeïenfeest
Maart 1987 – Ziedaar 15 jaar! (Showprogramma rondom 15 jaar COC Deventer)
Oktober 1987 – Hooray for Hollywood (met optreden van de Deventer ‘Marilyn Monroe’)
Maart 1988 – Roze Feest na optreden ‘Stephan Jung’
Oktober 1988 – Open Podium en Roze Feest
Maart 1989 – Roze Feest na optreden ‘Truus Gaat Uit Wandelen’
Oktober 1989 – Horror in the House
Maart 1990 – Roze Feest na het optreden van cantate ‘So-Do-Mi’
Oktober 1990 – Beach Party
Maart 1991 – Roze Feest na optreden Fifi l’Amour
Oktober 1991 – Musicals festival

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 1986 Reünie van actieve COC-vrouwen op 22 maart

Tags: