1985 Opening van COC-bibliotheek ‘De Vriendschap’

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

De eerste Roze Boekenkast van Deventer opent haar deuren

In het najaar van 1984 was een eerste oproep te lezen in Flipo nr.9 om een bibliotheek op te zetten in het nieuwe pand aan de Assenstraat. De bedoeling was om de basisverzameling van zo’n veertig boeken uit te breiden met gedoneerde boeken (fictie, non-fictie, onderzoeken, tijdschriften, etc.) vanuit de COC-leden. Wanneer de collectie uit meer dan honderd boeken zou bestaan kon de COC-bibliotheek van start gaan. Na maanden van voorbereiding was dat moment aangebroken op zaterdag 8 juni 1985. Daarvoor had men al een preview kunnen nemen tijdens de ‘Open Dag’ op 6 maart 1985.

Op deze bewuste zaterdagmiddag 8 juni vond de officiële opening plaats om drie uur. De openingshandeling werd verricht door Paul Snijders, die binnen COC-IJsselstreek en daarbuiten bekend stond vanwege zijn werkzaamheden in de homo-historische letteren. ’s Avonds werden de feestelijkheden voortgezet met een heus ‘Boekenbal’, waarbij o.a. Cees van der Pluijm (Genootschap van Tegennatuurlijke Letteren) een voordracht gaf. De boeken waren te vinden in een ‘roze kast’ op de locatie waar vanaf 1994 de schuifdeur tussen de twee COC-panden zou komen en die vanaf 2005 weer een dichte muur vormt bij de garderobe (muur tussen COC-café en pannenkoekenhuis ‘Ot & Sien’). De naam van de bibliotheek werd ‘De Vriendschap’ en was een verwijzing naar de dichtregel ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’ van Jacob Israël de Haan (deze regel siert ook het homomonument in Amsterdam).


De advertentie van de nieuwe bibliotheek uit 1986

De eerste collectie werd onderverdeeld in drie verschillende categorieën; ten eerste de romans (literatuur), ten tweede COC-werk (informatie en onderzoeken) en tenslotte overig. Vooral onder deze laatste rubriek staan opvallende titels als ‘Homo Holocaust’, ‘Homofielen uit Suriname’ en ‘Liederenbundel der Homophiele Mensch’. Steeds werd door schenkingen en aankopen het boekenbestand uitgebreider; het honderdvijftigste boek kon in april 1986 verwelkomd worden en het tweehonderdste exemplaar eveneens nog datzelfde jaar. Daardoor kon het bestand ook in meer rubrieken worden verdeeld, zodat men gemakkelijker per onderwerp kon zoeken. Ook kende vanaf 1986 de bibliotheek een vaste openingstijd op de zaterdagmiddag van twee tot vijf en dat had weer een opleving van de hele zaterdagmiddag tot gevolg.

In 1994 werd het gehele COC-pand grondig verbouwd en dat hield in dat ook de COC-bibliotheek naar de andere ruimte (daar waar nu het huidige COC-café Face It is gevestigd) moest verhuizen. Degenen die zich jarenlang hadden ingezet voor de bibliotheek ‘oude stijl’ waren verhuisd, niet meer actief of op andere fronten juist zo actief dat de boeken spinrag begonnen te vergaren. Er moest dus iets gaan gebeuren. In nummer 29 van de Flipo uit maart 1996 staan de eerste geruchten van een opleving van de COC-bibliotheek te lezen en men levert geen half werk. In de zomer van 1996 wordt het oude boekenbestand opgeschoond en nieuwe kasten aangeschaft; dat alles maakte deel uit van de herinrichting van de multifunctionele ruimte naast het toenmalige COC-café (wat anno 2012 dus het hele COC-café Face It is). Op donderdag 19 september 1996 opent deze nieuwe bibliotheek voor de eerste keer haar deuren en liefhebbers konden zowel op donderdagavond (van negen tot elf) en op zaterdagmiddag (van drie tot vijf) rondsnuffelen en ook boeken lenen. Meer over deze bibliotheek en de literaire activiteiten in een latere aflevering van het historisch overzicht van ’40 jaar COC Deventer’.


De advertentie van de bibliotheek uit 1991 en het logo van de nieuwe bibliotheek vanaf 1996

Volgende week: Special: Van Eurovisie COC-festival tot Euro-Song-Gala

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Tags: