1990 Introductiegroep biedt informatie en een luisterend oor

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Homo-Hulptelefoon, Coming-Out-praatgroepen en opvanggesprekken

Al vanaf het prille begin van de werkgroep en de latere afdeling en vereniging COC in Deventer lag een belangrijk accent op het ontvangen van nieuwe mensen en dan vooral degene die nog ‘in de kast zaten’. Dit zogenaamde ‘opvang- en introductiewerk’ werd in de loop der jaren verschillend aangepakt en vaak door buitenstaanders met enige scepsis bekeken. Veelgelezen kritiek is dat vaak de indruk werd gewekt dat ‘nieuwelingen’ onder het mom van introductie het ‘bed werden ingepraat’. In 1990 is er een groep die dat introductiewerk professioneler wil aanpakken.

1988 en 1989: Homo-introductieweekenden
Samen met COC Zwolle organiseert COC Deventer van 22 tot en met 24 april 1988 een ‘homo-introduktieweekend’ voor jongens en mannen in Hattem. Dit blijkt erg succesvol, want ook in 1989 wordt door de afdelingen samen weer een ‘homo-introduktie-weekend’ georganiseeerd. Deze keer van 14 tot en met 16 april in Heino en bij dit weekend waren ook meiden en vrouwen welkom. Vanuit COC Deventer werd de organisatie vooral gedaan vanuit jongerengroep ‘De Gompies’ en ook het introduceren van nieuwe jongens en meiden vond vooral tijdens jongerenavonden plaats. Doordat de basis van die jongerengroep echter eind tachtiger jaren steeds dunner werd en in 1989 helemaal wegviel, dreigde het introductiewerk ook te verdwijnen. Een groep van zes mensen besloot om de koppen bij elkaar te steken om weer een daadkrachtige introductiewerkgroep te vormen.

1990: Werkgroep Introduktie en Opvang gaat van start
‘De Werkgroepenraad is verheugd dat na afwezigheid van ruim een jaar er weer een Werkgroep Introduktie en Opvang van start is gegaan. De komende tijd zullen enkele leden een training volgen voor het hoe en wat omtrent opvang van nieuwe homoseksuele mannen en vrouwen binnen de afdeling. Opvanggesprekken en de instelling van de Hulptelefoon zullen vooralsnog prioriteit hebben. Introduktie is een belangrijke schakel tussen nieuwe mensen die bij het COC terecht komen en de vereniging. Voor veel mensen is de introduktie het “visitekaartje” van de afdeling; als mensen gedegen en serieus worden benaderd door introduktieleden, dan zullen zij wellicht eerder genegen zijn bij de afdeling en haar aktiviteiten betrokken te raken.’

(Korte mededeling in Flipo nr.10 – maart 1990)

De groep ging enthousiast en voortvarend van start. Na de training werd een ‘introduktieplan’ gemaakt: een rooster werd samengesteld waarbij tijdens alle openingsdagen van de COC-soos (zoals het café toen nog genoemd werd) in ieder geval iemand van de werkgroep Introduktie en Opvang aanwezig was. De Homo-hulptelefoon (later homo-infotelefoon genoemd) werd ingesteld, zodat op iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in het kantoortje boven het COC-café iemand van de werkgroep aanwezig was om telefonische informatie te bieden. Een overzicht van alle instanties, die relevant konden zijn bij dergelijke gesprekken (oftewel een Sociale Kaart) werd bijgewerkt en ook werden ‘derden’ benaderd die eventueel bij lastige gesprekken als ‘hulplijn’ konden worden ingezet.

Anekdote: Een avondje Homo-telefoon
‘Laatst raakte ik op woensdagavond in het COC verzeild. Geen baravond en opmerkelijk rustig. Koud ook trouwens. Op het kantoor zit John met een kop koffie en een boek. Het is de avond van de homo-infotelefoon. Van 20.00 tot 22.30 uur is het COC ’s woensdags telefonisch bereikbaar voor informatie en een luisterend oor. Ik was benieuwd naar het verloop van zo’n avond en had afgesproken er een keer bij te komen zitten. [-]
Van de vele vrijwilligers die het COC rijk is zijn de acht medewerkers van de homo-infotelefoon wel de minst opvallende. In tegenstelling tot de medewerkers van de café-avonden werken zij achter de schermen. Geestelijk voorbereid op een mogelijk zwaar gesprek, maar ook op de mogelijkheid van een avond zonder één telefoontje.’

(Deel uit een verslag door Marga Sanderink – Flipo nr. 42 – 1999)

Omtrent het echte introduceren van nieuwe bezoekers werden gedragsregels opgesteld om kritiek uit het verleden over dubieuze opvangpraktijken te voorkomen; zo moest altijd afgesproken worden op neutraal terrein (dus niet bij iemand thuis) en echt zware ‘coming-out-gesprekken’ werden door twee personen verricht en dan zoveel mogelijk op maat van de persoon die het gesprek had aangevraagd (vrouw, man, jong, oud, achtergrondsituatie, etc.).

In de jaren negentig vonden in het kielzog van die introductiewerkgroep ook meer activiteiten plaats. Praatgroepen en gespreksavonden werden met enige regelmaat georganiseerd; soms in serie (jongerenpraatgroep in 1990, coming-out-praatgroep in 1992 en 1993), dan weer met een thema (bijv. ouders van homoseksuele kinderen in 1991). Geprobeerd werd ook om jaarlijks een ‘Nieuwe-Leden-Avond’ te organiseren om in een leuke sfeer de nieuwste COC-leden beter te leren kennen. Omdat veel aandacht ging naar jongeren werd in 1992 de subgroep 40+ in het leven geroepen; op donderdagavond ging het accent vooral naar die doelgroep (eerder open, rustige muziek, gemoedelijke sfeer). Op initiatief van de werkgroep Introoductie werden ook diverse Open Dagen georganiseerd, weliswaar ondersteund door alle andere werkgroepen van het COC in Deventer.

Opnieuw bleek het lastig al die ontwikkelingen voortdurend op peil te houden met voldoende menskracht. Van alle initiatieven bleek de homo-infotelefoon nog de langste adem te hebben, al is deze ook in 2001 verplaatst naar de donderdagavond (met de nieuwe naam COC-infotelefoon) en is het vaste telefoontoestel in 2004 vervangen door een mobieltje, zodat mensen gewoon thuis de telefoon konden beantwoorden. Sinds COC Deventer vanaf 2002 ook op internet te vinden was werden steeds meer introductievragen via de mail gesteld (als men de info al niet op de site had kunnen vinden). Een echte introductiewerkgroep is momenteel niet meer actief. Aanvragen die binnenkomen worden zoveel mogelijk naar de diverse doelgroepen doorgespeeld.

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 1991 Het Deventer samenlevingsregister

Tags: