1996 Nieuw leven voor de COC-bibliotheek

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Van de heropening van de Bibliotheek in het COC tot de Roze Kasten in de Bieb

De bibliotheek ‘De Vriendschap’ was begin jaren ’90 een langzame dood gestorven. Een oproep in Flipo nr.20 (december 1992) van Christiaan Dobma, die de sleutels van de bibliotheekkast had overgenomen, om als vrienden over de toekomst van de bibliotheek van gedachten te wisselen kon dit proces niet stoppen. In 1994 moesten de kasten vanwege de tussentijdse verbouwing ook nog eens plaats maken voor de schuifwand en verdwenen de boeken voor een periode in kartonnen dozen.

Een groep enthousiaste mensen vond dat deze situatie niet blijvend mocht zijn. De collectie boeken moest weer een prominente plaats krijgen binnen het verbouwde COC-pand. Begin 1996 waren in Flipo nr.29 allerlei bibliotheekgeruchten te lezen, waarbij lezers de conclusie konden trekken dat er hard gewerkt werd aan het aanschaffen van nieuwe boekenkasten en het opschonen van de bestaande collectie. Samen met werkgroep café werden de voormalige vrouwenruimte en huiskamer (het gedeelte waar nu café Face It in is gevestigd aan de Brinkzijde) getransformeerd tot een sfeervolle bar- en leesruimte, waar de nieuwe boeken- en tijdschriftenkasten volledig tot hun recht kwamen.


Het logo van de COC-bibliotheek uit 1996 en de nieuwe bibliotheek in café ‘Le BaroC’, hier tijdens Pitty’s Picknickfeestje op 16 oktober 2003

Op donderdag 19 september ging deze nieuwe caféruimte onder de naam ‘Le BaroC’ van start en konden bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwe kasten bewonderen. De openingstijden voor de nieuwe COC-bibliotheek (met invoering van een nieuw logo) waren op donderdagavond van 21.00 tot 23.00 uur en op zaterdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Ook legde de nieuwe bibliotheekgroep zich toe op boekbesprekingen in afdelingsblad Flipo en op de lokale radiozender Deventer FM. Daarnaast wilde men ook regelmatig literaire activiteiten aanbieden.

Anekdote:
Er zijn inmiddels twee maanden verstreken na de feestelijke opning van onze bibliotheek. Het prachtig verbouwde en stijlvol ingerichte café ‘Le BaroC’ verschaft ons, naast zéér geslaagde donderdagavonden en zaterdagmiddagen, de perfecte entourage om ons homoboeken en –tijdschriftenbestand onder de aandacht te brengen. We zijn dan ook blij dat er ruimschoots gebruik van wordt gemaakt.

(deel uit een verslag van Els Klunder uit Flipo nr.31 – december 1996)

Vanaf 1997 werd door de nieuwe en inmiddels verstrekte werkgroep (naast de vier vrouwen die het initiatief hadden genomen waren ook mannelijke ‘biepmiepen’ actief geworden) de eerste van deze literaire bijeenkomsten georganiseerd, meestal in maart rondom de boekenweek. Op vrijdag 28 maart kon als gast schrijver Willem Melchior worden begroet. Als auteur van het recent verschenen roman ‘Kasper Valentijn’ (en daarnaast de eerder gepubliceerde verhalenbundel ‘De roeping van het vlees’) wist hij een geïnteresseerd publiek te boeien met zijn thematiek rond wellust en doodsverlangen. Twee maanden later volgt in de herdenkingsmaand mei een literaire avond met Hugo van Win rondom zijn boek ‘Een Jood in Nazi-Berlijn’, waarbij de schrijver gedreven en meeslepend verteld over zijn ervaringen als joodse jongeman in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog. In de jaren daarna werden diverse schrijvers en schrijfsters in het COC-pand (of elders) verwelkomt.


Literaire avond met Willem Melchior op 28 maart 1997 – Literaire avond met Oscar van den Boogaard op 18 maart 2003

Overzicht van de literaire activiteiten waarbij eventueel schrijvers en schrijfsters waren uitgenodigd:
Vrijdag 28 maart 1997: Willem Melchior
Vrijdag 16 mei 1997: Hugo van Win
Vrijdag 15 maart 2002: Marjan Berk
Vrijdag 18 maart 2003: Oscar van den Boogaard
Zondag 19 oktober 2003: Pitty’s Picknick Feestje met Esther Bremer en Anja de Crom
Vrijdag 19 maart 2004: Pauline Slot
Zondag 21 maart 2005: Frédérique Spigt (vanwege de COC-verbouwing in Theatercafé Bouwkunde)
Vrijdag 17 maart 2006: Karin Giphart
Zaterdag september 2006: Voorleesmiddag vanwege 10-jarig bestaan COC-bibliotheek
Vrijdag 16 maart 2007: Gerbrand Bakker
Zondag 16 april 2007: Anja de Crom (Start van het internet-vervolgverhaal ’77 dagen’)
Zondag 20 januari 2008: Voorleesmiddag ‘Warme Verhalen bij het Haardvuur’
Vrijdag 14 maart 2008: Floortje Zwigtman
Donderdag 16 oktober 2008: Openingsfeest Nederland Leest ‘Twee Vrouwen’ (i.s.m. Openbare Bibliotheek Deventer)
Zondag 9 november 2008: Discussiemiddag n.a.v. het boek ‘Twee Vrouwen’ (actie Nederland Leest)
Vrijdag 5 juni 2009: Minke Douwesz
Zondag februari 2012: Verteller Ben Hartemink over ‘Brokeback Mountain’ (i.s.m. Werkgroep 50+ en Openbare Bibliotheek Deventer)
Woensdag 21 maart 2012: opnieuw Floortje Zwigtman (i.s.m. Openbare Bibliotheek Deventer)

Eveneens in 1997 start in afdelingsblad Flipo een feuilleton onder het motto ‘Iedereen kan schrijven’. Twee bijna identieke verhaallijnen werden opgestart: een mannen- en een vrouwenvariant, waarbij in het eerste deel alleen de hij- en zijvorm verschillend was (en de naam van de hoofdpersoon). Het was de bedoeling dat deze verhaallijnen door enerzijds vrouwen en anderszijds mannen werd voortgezet. Na vier edities Flipo (van nr.33 tot en met nr.36) eindigde het vrouwen-feuilleton bij een waarzegster op de kermis, terwijl de mannen-variant inmiddels Star-Trek-achtige proporties had aangenomen.
In april 2007 werd door schrijfster Anja de Crom voor de COC-website opnieuw een vervolgverhaal opgezet, getiteld ’77 dagen’, waaraan in ieder geval 19 hoofdstukken werden toegevoegd.


Literaire avond met Pauline Slot op 19 maart 2004

Literaire avond met Gerbrand Bakker op 16 maart 2007 – Poster van de Literaire avond met Floortje Zwigtman op 21 maart 2012

Het boekenbestand groeide inmiddels gestaag door. Regelmatig werd in Flipo een lijst van nieuw aangeschafte boeken gepubliceerd. Ook in het radioprogramma ‘De Roze Golf’ van Radio Oost schonk men aandacht aan een boekbespreking door iemand van de bibliotheek-werkgroep (totdat initiatiefnemer van de Roze Golf Eddy Holthuis begin 1999 plotseling overleed). Ook het aantal ‘biepmiepen’ bleef de eerste tien jaar redelijk constant; eerst onder de gedreven leiding van coördinator Els Klunder; een functie welke later net zo enthousiast werd overgenomen door Marga Sanderink. In de overgang van het oude naar het nieuwe pand in 2005 was ook in het verbouwingsplan weer een duidelijke ruimte ingenomen door de nieuwe bibliotheek, inclusief leestafel.

Vanaf 2009 echter leek de rek eruit. Het aantal ‘biepmiepen’ liep terug waardoor de donderdagavond vanaf oktober 2009 moest worden opgeofferd. Ook de animo onder de lezers en leners liet een terugloop zien; het leek alsof de behoefte voor een eigen COC-bibliotheek er niet meer was. Begin 2011 werd dan ook besloten om de werkgroep op te heffen en aansluiting te zoeken bij de Openbare Bibliotheek aan de Brink 70, waar inmiddels goede contacten mee waren opgebouwd.

In 2011 werd de nieuwe werkgroep ‘Film en Boek’ in het leven geroepen om de filmavonden en de literaire activiteiten onder één noemer samen te brengen. Naast het starten van een leesgroep werd begin 2012 het project ‘Roze Kasten’ geïnitieerd. Hierbij kunnen bezoekers van de Openbare Bibliotheek alle gerelateerde boeken en –films met een homo-lesbo-bi-transgender thema gemakkelijk in een speciale kast vinden. Op zaterdag 22 september 2012 werden de kasten door schrijver Ted van Lieshout geopend en dus officieel in gebruik genomen. Nu kunnen alle inwoners van Deventer gemakkelijk roze boeken en DVD’s vinden.


Poster van de lezing van Ted van Lieshout en de opening van de Roze Kasten op 22 september 2012

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 1997 COC Deventer vijfentwintig jaar

Tags: ,