1997 COC Deventer bestaat vijfentwintig jaar

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Maart-Jubileumfestival en eerste Roze Zaterdag in Deventer

Het COC in Deventer zou op 8 maart 1997 precies vijfentwintig jaar actief zijn in de Hanzestad. Door een groepje enthousiastelingen was in juli 1996 al het idee opgevat om vanwege dit jubileum de Roze Zaterdag in 1997 in Deventer te laten plaatsvinden en binnen het COC zelf was een speciale jubileumcommissie in het leven geroepen om in de maand Maart een feestelijk programma neer te zetten.


Logo van het 25-jarige COC-Jubileumfestival

De bedoeling was om alle werkgroepen te stimuleren om zelf een activiteit rond dat jubileum te laten organiseren, eventueel met steun van die speciale commissie. De bibliotheek hield een literaire avond, de vrouwengroep organiseerde een groots feest en afdelingsblad Flipo verscheen met een speciale editie. Daarnaast werden ook buiten het eigen COC-pand speciale activiteiten georganiseerd. Zo waren in het Filmhuis diverse roze films te bekijken en vond er in het Stadskantoor een de landelijke foto-expositie plaats over 50 jaar COC Nederland. In buurthuis ‘De Fermerie’ werd bovendien nog een roze Stijldansmiddag gehouden, waarop ook vele dansparen afkwamen.

Het jubileum viel mooi op zaterdag 8 maart, zodat velen op de speciale receptie konden komen. Ab Kranenbarg en Tinie Dudink haalden verhalen op over de eerste jaren van de jonge COC afdeling in Deventer. Wethouder Bugter sprak lovende woorden over het jubilerende COC en haar betekenis voor de stad Deventer. Hij gaf ook aan trots te zijn dat het COC dat jaar de Roze Zaterdag ging organiseren; een uitspraak wat nogal gevoelig lag omdat de Roze zaterdag door een aparte stichting gerealiseerd werd (en juist niet door het COC) en het bovendien op dat moment financieel nog niet helemaal zeker was of het festijn door kon gaan. Maar verder mocht dat de pret niet drukken, want er was die zaterdagavond 8 maart een gigantisch spetterend jubileumfeest met een optreden van de groep Mai Tai, zodat het dak van het COC-pand er helemaal afging.


De groep Mai Tai; populair in de jaren ’80 en ’90 – Poster van de Roze Zaterdag 1997

Op vrijdag 28 maart organiseerde de werkgroep bibliotheek haar eerste literaire avond, waarvoor schrijver Willem Melchior was uitgenodigd. Hij vertelde over zijn recent verschenen boek ‘Kasper Valentijn’ en werd door interviewer Herbert Schepers en het publiek nader ondervraagd over zijn schrijverschap. Aan het begin van deze avond werd overigens nog even stilgestaan bij het overlijden van Benno Premsela, wiens verdiensten voor de emancipatie van homoseksuelen in het algemeen en zijn bijdrage in het bijzonder aan de realisatie van de aanstaande Roze Zaterdag in Deventer niet onbenoemd bleven.
Zaterdag 29 maart was ook nog de maandelijkse vrouwenavond, dat extra groots gevierd werd dankzij het 25 jaar bestaan, dus de jubileummaand kon feestelijk worden afgesloten.

Over de twee Roze Zaterdagen die zich in Deventer hebben afgespeeld is in juni al een speciaal artikel in deze reeks geschreven (na te lezen via deze link). Wat die eerste Deventer Roze Zaterdag in 1997 vooral interessant maakte in het oogpunt van de geschiedenis van deze jaarlijkse manifestatie is de voorbereiding. Organisaties van voorafgaande Roze Zaterdagen in 1993, 1994 en 1995 bleven met hoge schulden zitten, zodat er bijna geen stad in Nederland voor voelde om een Roze Zaterdag te organiseren. Omdat Haarlem in 1996 het wel aandurfde en de afloop niet voor een financieel debacle zorgde togen de initiatiefnemers van de Roze Zaterdag 1997 eerst maar naar de hoofdstad van Noord-Holland. Het advies om alleen het daggedeelte van de Roze Zaterdag op zich te nemen (ontvangst, parade, info-markt en manifestatie) en de feesten door anderen te laten organiseren werd ter harte genomen. Zelfs die beperking maakte het nog knap lastig om het gehele programma financieel rond te breien en pas in mei 1997 was de organisatie financieel rond: de Roze Zaterdag in Deventer met het thema ‘Anders Samen’ kon definitief doorgaan.


Regen tijdens de parade door de Deventer binnenstad – De toren van de Lebuïnuskerk met roze linten

Ondanks de weersomstandigheden op zaterdag 28 juni 1997 (regen tijdens de parade en zon bij de manifestatie) was het een geweldig festijn en één van de drukst bezochte weekenden van COC IJsselstreek. Ondanks dat men door de tussenliggende verbouwingen beschikte over twee café-gedeeltes kon het pand de toestroom bezoekers nauwelijks aan (lange rijen voor de ingang). Op die zaterdagavond was er in het COC-pand een speciale ‘Anders Samen Disco’ met muziek uit alle windstreken en een speciaal buikdansoptreden.

Speciale vermelding is er nog voor het Homokorenfesitval in de Lebuïnuskerk op vrijdag 27 juni, waarbij vijf koren uit het hele land zouden deelnemen. Het eigen COC-koor ‘Cantate So-Do-Mi’ uit Deventer opende het festival, maar nam niet echt deel omdat het vanwege een recente dirigentswisseling te weinig geoefend had. Wel namen vrouwenkoor ‘Cantate Zus & Zo’ (Utrecht), mannenkoor ‘Onder Anderen’ (Leeuwarden), gemengd homokoor ‘de Gaysleutel’ (Maastricht), gemengd homokoor ‘Het Rozenkoor’ (Amsterdam) en mannenkoor ‘Het Herenaccoord’ (Arnhem) deel. Het is de samensteller van deze reeks niet bekend welk koor uiteindelijk gewonnen heeft.


De wagen van COC IJsselstreek tijdens de parade van de eerste Roze Zaterdag in Deventer

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 1999 Nationaal COC-songfestival in Deventer

Tags: