2005 - COC verhuist van Assenstraat 151 naar Brink 64a

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Opnieuw verbouwing van het vertrouwde COC-pand

Met de verkoop van het complex panden waar het COC-café onderdeel van was aan de heer Oudemans begin 2004 kwam er opeens schot in de verbouwingsplannen. De huisvestingscommissie die in de voorgaande jaren op zoek was naar eventueel andere panden werd omgevormd tot een projectgroep. Deze kreeg de taak om samen met de nieuwe eigenaar en zijn architect een verbouwingsplan voor te bereiden. Daarbij werd uitgegaan van het cafégedeelte dat indertijd als ‘Le BaroC’ bekend stond en de daaronder liggende kelder. Het gedeelte aan de Assenstraat zou daarmee worden afgestoten.

Anekdote: Sfeerbeelden
Op donderdag 30 september organiseert de huisvestingsprojectgroep ‘Face It-2’ een speciale avond, waarbij diverse tekeningen en composities gepresenteerd worden in drie verschillende sfeerbeelden. De werkgroep Inrichting houdt ons nog even in spanning welke sfeerbeelden gepresenteerd gaan worden. Naast de plattegrondtekeningen zijn ervoor een goed beeld van de inrichting ook aanzichttekeningen gemaakt. Deze zijn een lust voor het oog!
Naast een discussie over de verschillende plannen kun je tijdens de avond ook je voorkeur uitspreken voor één van de inrichtingsplannen. Het bestuur van het COC-IJsselstreek zal bij de definitieve beslissing over de plannen het resultaat van de avond sterk laten meewegen.

(gedeelte uit de uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst van 30 september 2004)


Eerste schets voor de plattegrond van het nieuwe COC-pand (toen nog met trap naar de kelder) – logo huisvestingsprojectgroep

Tijdens deze bijeenkomst op 30 september 2004 wordt gekozen voor de sfeer ‘hedendaags/multifunctioneel’ (de sferen ‘oud-pluche’ en ‘grand-café’ vielen af), waarbij warme tinten gecombineerd werden met strakke lijnen en veel (indirecte) lichteffecten. Door de ruimtes slim in te delen kon op verschillende manieren van het pand gebruik worden gemaakt. Een eerder voorziene directe trapverbinding tussen bovenbar en kelder moest op last van de brandweer van het verbouwingsplan worden verwijderd. Het eerste en zwaarste gedeelte van de verbouwing werd door de aannemer verricht; het uitgraven van de (dans)kelder en het verwijderen van de kluisruimte op de begane grond. Het tweede gedeelte (de inrichting) zou door eigen COC-vrijwilligers worden ondernomen. Dat hield tevens in dat het COC tussen medio februari 2005 en de beoogde opening in september van dat jaar op zoek moest naar een tijdelijk onderkomen elders.

Anekdote: Schuimparty in COC
Op zaterdag 12 februari werd voor de laatste keer een groot feest in het oude COC-café aan de Assenstraat gehouden en omdat het interieur daarna toch er uit ging werd gekozen voor een schuimparty vanaf middernacht. Voorafgaand trad de ‘Automatic Blues Band’ op, die zich vervolgens veilig terugtrok zodra de schuimmachine in werking werd gesteld. Na wat opstartproblemen kwam het schuim in grote hoeveelheden het café binnen. Er werd door de grote hoeveelheid bezoekers zichtbaar van genoten, hoewel ook een gedeelte zich veilig terugtrok in het ‘schuimvrije’ gedeelte. Één persoon kwam ongelukkig ten val en moest met hoofdletsel naar het ziekenhuis. Andere ongemakken waren vooral na afloop, zodra bezoekers door de vrieskou met natte kleren huiswaarts gingen (op de enkele slimmerik na die droge kleding had meegenomen).

(uit nieuwsbrief Compact van maart 2005)


De allerlaatste avond in het oude COC-café aan de Assenstraat in februari 2005

Aan het Grote Kerkhof kon het COC terecht in het toenmalige café ’t Gulden Vat. Het kleine maar gezellige café werd in die periode nauwelijks gebruikt (behalve tijdens speciale dagen), dus de meeste activiteiten konden op deze locatie worden voortgezet. De eigen COC-vrijwilligers konden dan de bardienst verrichten, bijgestaan door een vaste kracht die op de speciale dagen het terraswerk op zich nam. Grotere activiteiten, zoals feesten en het COC-festival vonden elders plaats. Tussen februari en juli 2005 werd van deze ruimte gebruik gemaakt, vanaf medio juli was men druk bezig om het opgeleverde pand in te richten.

Anekdote: De verbouwing in de praktijk
Nu de aannemer daadwerkelijk aan het werk is, komen er in zo’n historisch pand altijd zaken naar boven die je van tevoren niet verwacht. Zo blijkt er veel meer beton in de vloer van de kelder te zitten (arme bouwvakkers) en is ook de fundering anders dan voorspeld, waardoor de kelder iets minder diep uitgegraven kan worden. Ook laat de kluis op de begane grond, die we er graag uit willen hebben om een zo’n multifunctioneel mogelijke ruimte te krijgen, zich weerbarstiger verwijderen. Gedurende de afgelopen periode is er binnen de projectgroep en met de pandeigenaren, bouwbegeleider en aannemer intensief overleg geweest omtrent de gerezen problemen. We hebben deze in goed onderling overleg kunnen oplossen, zodat we vorige week hebben kunnen besluiten dat de kluis er echt uitgaat.

(deel uit het verslag van Ron Blok – Verbouwingsnieuwsbrief april 2005)

Veel vrijwilligers waren in de zomermaanden van 2005 op allerlei fronten bezig met het inrichten van het nieuwe COC-café. De bar werd weliswaar door professionele bouwers geplaatst, maar al het overige werk kwam door eigen mensen tot stand. Het werd een race tegen de klok, want op zaterdag 3 september stond de openingsreceptie en aansluitende party gepland. Enkele tegenslagen en wat persoonlijke strubbelingen daargelaten kon de klus toch geklaard worden en was het nieuwe café ‘Face It!’ begin september toegankelijk voor publiek.


Opening 3 september 2005: het pand van buiten – penningmeester Marcel Kronenberg – Velvet-zanger Edwin

Anekdote: Feestelijke (her-)opening
Op zaterdag 3 september wordt om 16.00 uur het (her)nieuwde pand van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC-IJsselstreek in gebruik genomen. Alle leden, betrokkenen en diverse instanties zijn uitgenodigd om bij deze officiële receptie aanwezig te zijn. Het pand wordt geopend door wethouder Fleskes namens de gemeente Deventer en daarnaast zal ook de voorzitter van COC-Nederland Frank van Dalen een woordje spreken. ’s Avonds vanaf 22.00 uur kunnen ook andere geïnteresseerden een kijkje nemen en meteen genieten van een spetterend openingsfeest. Dit feest wordt opgeluisterd met een dynamisch optreden van voormalig Velvet-zanger Edwin en in de nieuwe danskelder draait DJ-Smile. De ingrijpende verbouwing van het COC-pand is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Oranje Fonds, het VSB fonds en de gemeente Deventer.

(persbericht over de opening van het nieuwe COC-café op 3 september 2005)

In het najaar van 2005 moest er echter ingegrepen worden in de danskelder. Een geluidslek zorgde toch nog voor overlast bij de buurvrouw. Met het aanbrengen van een extra laag geluidswerende laag probeerde men dit op te lossen. Anno 2012 blijkt het probleem nog steeds niet helemaal opgelost; vooral bij nummers waarin veel bas bij komt is de kans op overlast nog steeds aanwezig en dat is één van de redenen dat de kelder nu als lounge- en rookruimte gebruikt wordt. Ook het ventilatiesysteem is nog steeds niet naar wens en het lijkt een lastige klus om dat voor elkaar te krijgen. De eerste maanden profiteerde het COC-café echter van de verbouwing en werden de diverse avonden goed bezocht. Toch mocht dat niet zo blijven duren, want donkerroze wolken dienden zich begin 2006 aan. Daarover volgende keer meer.


Fictief logo van ‘De Ecurie’ – het echte logo kende ook twee hoefijzers (heeft iemand het origineel ergens?)

Speciale aandacht voor Gay-café ‘De Écurie’
Op zaterdag 20 november 2004 werd Deventer verrijkt met commercieel Gay-café ‘De Écurie’ aan de Golstraat. Deze franse naam dat ‘paardenstal’ betekent was een verwijzing naar de vroegere functie van het gebouw waar het café in gevestigd was. In het begin waren er zeer goede contacten met het café en bezoekers bezochten over en weer het COC-café en ‘De Écurie’.
Na een half jaar echter stapte één van de eigenaren er uit en werd het team met nieuwe mensen aangevuld. Verschil in inzicht over de toekomst zorgde echter niet voor rust in de tent. Ook de (her-)opening van het COC-café in september 2005 en de daardoor toelopende concurrentie tussen de twee zaken deden het café aan de Golstraat geen goed. Begin 2006 moest ‘De Écurie’ helaas haar deuren weer sluiten, tot verdriet van veel bezoekers die het een fijne aanvulling vonden in het roze uitgaans-aanbod in Deventer.

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 2006 Donkerroze wolken boven COC Deventer

Tags: