2007-2008: Burgemeestersbattle & Debat-tle

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Afscheidsfeest van een burgemeester staat aan de wieg van werkgroep Homobeleid

In 2006 werd bekend gemaakt dat de populaire burgemeester van Deventer James van Lidth de Jeude een jaar later afscheid zou nemen als Deventer burgervader. Het COC in Deventer had goede herinneringen aan de burgemeester als gast in het COC, maar ook als ondersteuner van de twee Roze Zaterdagen die in 1997 en 2003 in Deventer plaatsvonden. Daarnaast had hij in 1999 op ludieke wijze het Nationale COC-songfestival in de Deventer Schouwburg geopend door incognito de bekende Eurovisie-tune op dwarsfluit ten beste te geven, om zich daarna bekend te maken. Er was dus alle reden voor de mensen van COC Deventer om op een speciale wijze bij dat afscheid stil te staan.

Al brainstormend aan de bar en in de wandelgangen werd het idee van een ‘burgemeesters-battle’ geboren; een ludieke discussie-avond met de drie burgemeesters van de grote steden in de Stedendriehoek. Voorzichtig werd allereerst de afscheidnemende burgemeester gepolst en het was duidelijk dat hij het idee enorm zag zitten. De eerste hobbel was genomen, maar waren de burgemeesters uit Apeldoorn en Zutphen ook bereid om te komen?

Anekdote: de Voorbereiding van de Battle
Maar met slechts één burgemeester nog geen veldslag, dus er was nog niets gewonnen. Zouden de burgemeesters van Apeldoorn en Zutphen ook zo gretig toehappen? De e-mails volgden de digitale netwerken richting beide steden en wonder boven wonder wilden ook zij graag komen. Al was het maar als eerbetoon aan een gewaardeerde collega en een goede vriend. Overigens gold de uitnodiging voor de burgemeesters én hun partners.
Niet tegenstaande dat dit goed nieuws was, bekroop ons toch wel een licht angstig gevoel. Met toezeggingen van alle burgemeesters, die daarvoor zelfs afspraken wilden verzetten, moest er plotseling van alles geregeld worden. En met rust en gedrevenheid kwam zodoende een clubje mensen tot stand, dat aan allerlei koordjes moest gaan trekken. Van barbezetting tot presentatie, van techniek en materiaal tot PR, aan alles werd gedacht. Ook werd de media uitgenodigd, maar blijkbaar vond de redactie van de “De Stentor” het niet interessant genoeg. Zij schitterden door afwezigheid op het moment suprême, wat een gemiste kans was, want zeg nou eerlijk… wanneer heb je nou dé drie burgemeesters van de stedendriehoek in één pand.

(deel uit het verslag van de Burgemeesters-battle door Marcel de Valk uit 2007)


poster van de Burgemeesters-battle – v.l.n.r. Burgemeester De Graaf (Apeldoorn), Burgemeester van Lidth de Jeude (Deventer) en Burgemeester Gerritsen (Zutphen) tijdens de Battle op 8 juni 2007

De burgemeesters konden allemaal op 8 juni 2007 en hadden er veel zin in om de strijd met elkaar aan te gaan. Ondertussen was na veel gekrakeel in de gemeenteraad bepaald dat Andries Heidema (op dat moment nog burgemeester van Neder-Betuwe) tot opvolger van James van Lidth de Jeude benoemd zou worden. Deze keuze was voor een PvdA-bolwerk als Deventer op zijn minst zeer opmerkelijk, want Heidenma was van Christen-Unie-huize. Ook in het COC reageerde de organisatie met wantrouwen, omdat de Christen-Unie niet bepaald als de grootste roze sympathisant bekend stond. Toch werd hij eveneens uitgenodigd voor de Battle, maar Heidema bedankte voor de eer vanwege andere verplichtingen (Inmiddels heeft de nieuwe burgemeester sinds zijn aantreden in 2007 al bij diverse gelegenheden activiteiten van het COC in Deventer bezocht –red.-) .

De voorbereidingen gingen verder voor de avond van de Battle. De bekende Deventer politica Bep Spa werd bereid gevonden om de avond aan elkaar te praten, daarbij bijgestaan door oud-COC-voorzitter Christaan Dobma. Als bekenden waren beiden uitstekend op elkaar ingespeeld en ook politiek behoorlijk onderlegd; daardoor was de avond verzekerd van een kundige scheidsrechter en pittig commentaar. De buitentemperatuur hielp ook mee om de burgemeesters-battle een verhit karakter te geven, want het was op die achtste juni een zwoele zomerse avond. Met veel enthousiasme werden de drie ‘strijders’ door het aanwezige publiek onthaald en zo kon de Battle beginnen.


Bep Spa gaf leiding aan de Burgemeesters-battle – het publiek tijdens de Battle op 8 juni 2007

Anekdote: de Avond van de Battle
De quiz, want dat was het natuurlijk meer dan een veldslag, bestond uit vragen en stellingen. Variërend van serieus tot licht. Een en ander werd in beeld gebracht middels een PowerPoint-presentatie, waarbij de antwoorden in het rond tolden en de letters letterlijk uit de lucht kwamen vallen. Elke vraag met een explosie en elke stelling met tromgeroffel de nodige aandacht opeisend. Het begon en eindigde allemaal met krakende en knallende luiken. Verder enige muziekfragmenten en een hoog wie-van-de-drie-gehalte. Elke burgemeester was een kleur toebedacht en James kreeg natuurlijk het roze. Na elke stelling werd er gedebatteerd door de drie burgemeesters, waarna de zaal middels dezelfde kleuren aan kon geven naar wie de voorkeur ging. De heren hadden het zichtbaar erg naar hun zin. Met name burgemeester De Graaf van Apeldoorn, die enigszins met de hakken in het zand begon, ontdooide na verloop van tijd, vertelde enige vermakelijke anekdotes en vroeg telkens het laatste woord. Een echte politicus dus… Burgemeester Gerritsen van Zutphen weet zijn laatste plaats aan zijn kleurenblindheid. Ja, ja… En James won natuurlijk met overmacht.

(deel uit het verslag van de Burgemeesters-battle door Marcel de Valk uit 2007)

Na afloop van de avond bedankte James van Lidth de Jeude het aanwezige publiek en de organisatie van de battle. Met name zijn persoonlijke verhalen over ervaringen met homo’s en lesbiennes in zijn directe omgeving wist het publiek erg te waarderen. Van COC-voorzitter ontving de burgemeester nog een mooi boek en daarna werd er nog vrolijk nageborreld. Bij het uiteindelijke afscheid werd er door de burgemeester heel wat afgezoend en onderscheid tussen mannen en vrouwen werd niet gemaakt. Vanuit tegenoverliggend café ‘De Heks’ ontving Van Lidth de Jeude nog een daverend applaus.


Initiatiefneemster Els is ‘Miss-Battle 2007’ – Poster van de Debat-tle in 2008 – Poster van de bijeenkomst ‘Gaylelujah’ in april 2011

Het positieve verloop van deze avond smaakte naar meer en vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2008 werd het jaar daarop de battle-formule nog eens herhaald. De naam was nu ‘Debat-tle’ en als gasten waren deze keer de fractievoorzitters van de politieke partijen in Deventer uitgenodigd op 18 april 2008. Ook deze avond werd goed ontvangen door zowel het publiek als de politieke kopstukken.
Vanuit de projectgroep die zich met het organiseren van de beide battle’s had beziggehouden ontstond vervolgens de COC-werkgroep Politiek, welke anno 2012 is hernoemd tot de nieuwe werkgroep Homobeleid. Naast politieke onderwerpen wil de werkgroep samen met andere organisaties ook bredere aandacht aan maatschappelijke en culturele onderwerpen besteden. Voorbeelden daarvan zijn het anti-discriminatieoverleg (i.s.m. Amnesty International), het Stadsdebat (i.s.m. het Etty Hillesum Centrum) en de discussie-avond ‘Gaylelujah’ (i.s.m. ABRO over hoe het is religie te combineren met je homo-lesbo-zijn).

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 2009 – Roze films in ‘De Kleine Keizerin’

Tags: ,