2012 Uitreiking van de eerste Roze Loper in regio Deventer

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Aandacht voor oudere homoseksueel en lesbienne

Specifieke aandacht voor oudere homoseksuelen en lesbiennes is relatief nieuw in de geschiedenis van het COC in Deventer. Is er in de beginjaren vanaf 1972 al specifiek aandacht voor vrouwen en jongeren; de oudere doelgroep moet tot de jaren ’90 wachten tot er een op hen gerichte doelgroep tot leven komt. Wel is er de zondagmiddaggroep in De Bokking en later in de ‘COC-soos’ aan de Assenstraat waar vooral oudere mannen zich thuis voelen.

Toch zijn er voor de jaren ’90 sporadisch activiteiten gericht op een minder jong publiek te vinden. Bij de openingsweek van het nieuwe pand aan de Assenstraat werd op zondag 22 januari 1984 het theaterstuk ‘Grenzen’ van spelersgroep De Roze Rimpel opgevoerd. Hierin stond het thema homoseksualiteit en ouder worden centraal: vier mannen en een vrouw vertelden elkaar wat ze hebben meegemaakt en hun belevenissen werden visueel gemaakt door flashbacks, dromen en fantasieën.

1984-01-22 Roze Rimpel Grenzen
Aankondiging Toneelvoorstelling ‘Grenzen’ op 22 januari 1984 uit Flipo nr.6 – januari 1984

Bij de opleving van de introductiegroep in 1990 werden ook nieuwe mensen in deze werkgroep actief. Daaronder was een aantal van hen van oudere leeftijd en zij haalden het probleem naar voren dat vooral ouderen zich niet erg thuis voelden bij het COC in Deventer. Besloten werd om alle COC-leden van boven de veertig uit te nodigen voor een brainstrom-avond op donderdag 19 februari 1992.

Anekdote: Brainstorm-avond ’40-plus’
Na enig aarzelen hebben we alweer zo’n 2 maanden geleden een avond belegd voor mensen van 40 jaar en ouder. Via de secretaris kreeg ieder COC-lid, dat daarvoor in aanmerking kwam, een uitnodiging waarin wij onze zorg mee-deelden omtrent het feit dat zo weinig mensen van boven de 40 jaar onze soos bezoeken. Bij Jan van Dijk, één van de initiatiefnemers tot deze avond, stond de telefoon 2 dagen roodgloeiend naar aanleiding van deze uitnodiging. Er waren enkele mensen die het speet dat ze deze avond verhinderd waren, mensen die kritiek hadden op de toon van de brief en enthousiaste reacties op de uitnodiging. Voorts spraken zij vaak over ‘alleen-zijn’ en ‘op zoek zijn naar warmte’.

(deel uit het verslag van de Brainstrom-avond ’40-plus’ op 19 februari 1992)

Deze avond werd bezocht door elf belangstellenden en bespreken werd vooral wat men miste binnen het toenmalige COC. Besloten werd om geen aparte avond open te gaan, maar om de donderdagavonden wat meer aan te passen aan de verlangens van een ouder publiek. Het volume van de muziek moest dan zo laag zijn dat een praatcafé mogelijk was. Om de officiële start van het ‘donderdagavond-praatcafé’ te vieren werd pater Ed Redeker benaderd om een thema-avond te organiseren. Op donderdag 7 mei werd een speciale thema-avond gehouden met de documentaire over het leven van Harvey Milk, de in 1978 vermoorde homo-activist in San Fransisco.

Vanaf 2002 organiseerde ‘homorelatie/contactburo’ Oud-Roze in het COC-café een sneldating-middag. Oud-Roze was een niet-commercieel relatiebureau dat zich richtte op oudere homo- en bimannen (40+). Het bureau werkte ook meer op afstand met een advertentie-systeem, waarbij deelnemers op anonieme wijze met elkaar in contact konden treden. De meer persoonlijke ontmoetingsmiddagen in het COC-gebouw in Deventer hanteerden het recept van sneldating; korte gesprekjes om elkaar enigszins af te tasten. Achteraf was er gelegenheid om meer met elkaar in contact te komen en adressen uit te wisselen. In totaal zijn drie van deze sneldate-middagen gehouden.

Anekdote: COC-soos voor 50+
Het COC-IJsselstreek wil in januari op de zondagmiddag starten met een seniorenmiddag. Gedacht wordt aan een “huiskamer”-café waar homoseksuele mannen en vrouwen vanaf ± 50 jaar elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.
Het COC wil een aparte 50+middagactiviteit omdat is gebleken dat de ouderen bij andere activiteiten veelal afwezig zijn. Enerzijds is dit omdat die activiteiten meer de jongeren aanspreken en niet aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen en veel activiteitenpas later op de avond zijn. Anderzijds zijn veel oudere senioren niet gewend zich als homoseksueel kenbaar te maken. Toch is uit onderzoek gebleken dat juist in deze leeftijdsgroep veel eenzaamheid is en dat zij over een kleiner sociaal vangnet beschikken. Als belangenvereniging is het de opdracht van het COC zich ook op deze groep te richten. De vereniging heeft een folder klaar om te peilen wat de behoeften van homoseksuele ouderen zijn.
De eerste 50+ soos is op zondag 30 januari 2005; wanneer vanwege de verbouwing het COC-gebouw gesloten is wordt deze middag elders gestart. Dit zal de drempel om deel te nemen voor een aantal ouderenzeker verlagen, zo verwacht men.

(uit nieuwsbrief ‘COC-compact’ – december 2004)

2005 zondagmiddagcafé mei copy 2011-12-18-Snertcafe
Poster Zondagmiddagen met Seniorensoos in mei 2005 – Poster van het Snertcafé van 18 december 2011

Van Seniorensoos naar Zondagmiddagsalon
De zogeheten ‘Seniorensoos’ werd gehouden vanaf januari 2005 op de laatste zondag van de maand en overleefde de tijdelijk verhuizing naar ’t Gulden Vat’ (vanwege de verbouwing van het COC-pand in 2005). In 2006 bleef deze laatste zondag gereserveerd voor de oudere bezoekers, maar werd de naam gewijzigd in ‘40±café’ om aan te geven dat iedereen van boven en onder de veertig welkom was. Vanaf 2007 ontstond de Zondagmiddagsalon; eerst een naam voor alle zondagmiddagen in COC-café Face It, maar vanaf 2008 de naam voor de derde zondagmiddag en gericht op een oudere doelgroep. Tot op heden organiseerde de ouderengroep (momenteel onder de officiële naam ‘50plusgroep COC Deventer’) op die derde zondagmiddag hun activiteiten, waarbij ook ruimte was voor optredens en muziekthema’s. Daarnaast waren er ook buiten het COC-café activiteiten, zoals wandelingen, lezingen en voorstellingen (vaak in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Deventer).

2012-02-14-roze-loper
Promotietour voor de Roze Loper door de 50plusgroep van COC Deventer in februari 2012

De Roze Loper
Het initiatief van de Roze Loper is afkomstig uit Nijmegen, waarbij in 2008 aan zes woonzorgcentra als aanmoedigingsprijs de Roze Loper werd uitgereikt. De mate van aandacht voor homoseksuele en lesbische ouderen in zorgcentra werd sindsdien meer vastgelegd in een zogeheten ‘Tolerantiescan’. Met dit instrument wil het Consortium Roze 50+ (waarin naast COC Nederland ook ANBO, Movisie en Vilans zitting hebben) de bewustwording prikkelen bij directie en medewerkers van zorgcentra omtrent de sociale acceptatie van ‘seksuele diversiteit’. Wanneer een woonzorgcentrum positief uit deze test komt dan wordt de ‘Roze Loper’ uitgereikt; een certificaat waarmee de instelling trots naar buiten kan treden.

De 50plusgroep van COC Deventer is al sinds 2010 bezig om ook binnen de regio van Deventer woonzorgcentra warm te maken voor het project van de Roze Loper en in het najaar van 2012 kon van deze nijvere acties de eerste vruchten worden geplukt. Op zondag 28 oktober 2012 werd aan ‘Herbergier De Ehze’ (een woonzorgcentrum nabij Almen) de Roze Loper worden uitgereikt. In de media werd hieraan veel aandacht besteed zodat dit ook positief werkt bij andere zorgcentra. Op woensdag 5 december kon ook binnen de Deventer stadsgrenzen de eerste Roze Loper worden begroet; woonzorgcentrum Humanitas ontving uit handen van wethouder Margriet de Jager het felbegeerde certificaat. Ook zorgcentra in Apeldoorn hebben inmiddels de Roze Loper in bezit.

2012-10-28-ehze 2012-10-28 eerste roze loper
Herbergier De Ehze bij Almen – Uitreiking van de eerste Roze Loper aan de directie van De Ehze op 28 oktober 2012

Anekdote: Eerste Roze Loper uitgereikt in Deventer
Zorginstelling Herbergier ‘De Ehze’ in Almen heeft zondag 28 oktober als eerste in de regio van COC Deventer de ‘Roze Loper’ uitgereikt gekregen. Henk Boelen en Martin Lijtsman Piernbaum, directie van ‘De Ehze’ ontvingen de Roze Loper uit handen van Manon Linschoten van het landelijk COC en Ralph Kleinbussink lid van de werkgroep 50+ van COC Deventer. De Roze Loper is een officieel certificaat dat is ontwikkeld door het Consortium Roze 50+ Nederland.
‘Hier zijn we erg blij mee! Dit hebben we niet alleen voor elkaar gekregen, maar met hulp en inzet van al ons personeel en vrijwilligers. Dit betekent dat we op de goede weg zijn,’ aldus Henk Boelen. Manon Linschoten, aanwezig namens het landelijk COC onderstreept het belang van dit certificaat. “In een huis met de Roze Loper voelt ieder mens, roze of niet roze, zich welkom! Het is geweldig dat dit ook mogelijk is in Almen, Gelderland.” Ralph Kleinbussink van COC Deventer vindt het een mooi moment de eerste Roze Loper in de regio te mogen uitreiken. “Daar wil ik wel wonen als ik oud ben. De sfeer en de persoonlijke benadering van de bewoners spraken me erg aan. Hier kan ik mezelf zijn en blijven”.

(publicatie op de website van Deventer Centraal op dinsdag 30 oktober 2012)

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 40 jaar COC in Deventer – De Vrijwilligers

Tags: ,