01 Brink en Wilhelminafontein

Ga naar de Wilhelminafontein op de Brink. Dit is het startpunt van deze wandeling. Nummers komen overeen met de plattegrond

Over Sodomieten en een ondergronds toilet
Het Brink is het hart van de stad Deventer en hier bevond zich ook het Gerechtshof (pand Brink 12). Hier werden na veroordeling de opgelegde straffen ten uitvoering gebracht. Op sodomie (zo werd homoseksualiteit in die tijd genoemd naar de Bijbelse stad Sodom) stond eeuwenlang de doodstraf (veelal uitgevoerd middels wurging) maar vaker werden lijfstraffen of levenslange verbanning opgelegd.

Meer informatie over Sodomieten

De Wilhelminafontein met daarboven het beeld van de Deventer Stedenmaagd (en dus niet de vorstin) werd geplaatst in 1898 vanwege de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Het stond indertijd iets verderop midden op het plein en rondom deze toenmalige fontein was een klein plantsoentje aangelegd met daaronder een openbaar toilet. Dit was in die tijd een bekende homo-ontmoetingsplaats (HOP).

Één van de bezoekers die hier in 1931 door een politieagent werd betrapt was Deventer dansleraar Mau van Spiegel. Hiernaast is een ooggetuigenverslag van deze arrestatie te lezen en later bij deze wandeling komen we Mau van Spiegel opnieuw tegen. De fontein werd in 1960 gesloopt om plaats te maken voor het toegenomen autoverkeer op en rond de Brink. In 1985 echter werd de huidige fontein herplaatst (echter zonder plantsoen en toiletten).

Meer informatie over het Zedenschandaal rond Mau van Spiegel (1931)

Ga naar de volgende locatie.

Ga naar de plattegrond