02 Menstraat 2 - Club 30-2

Loop nu richting de Waag en blijf aan de linkerzijde van het plein. Ga net voor pand Brink 30 de Menstraat in. Stop bij nummer 2.

Eerste COC-locatie om ‘homofiel’ te kunnen dansen
Vanaf 1972 kon de Werkgroep Stedendriehoek (wat later het COC in Deventer zou worden) op de begane grond (ingang Mensstraat 2) een ruimte huren onder de naam Club 30-2. Hier kon men elkaar ontmoeten en ‘homofiel dansen’. Eerst op de zaterdagavonden en later kwam daar de zondag ook bij. Na afloop ging men vaak doorfeesten in ‘De Gildekelder’ (de latere ‘Elegast’ ook aan de Brink) tussen de hetero’s.
Omdat na de activiteiten alles moest worden opgeruimd bleef de behoefte aan een geheel eigen pand bestaan en vanaf 1974 kon een pand aan de Bokkingshang worden gehuurd.

Later in de jaren ’70 zat hier het Vrouwenhuis en ook was er een jazzcafé. Toen Brink 30 ging uitbreiden met het JAC (Jongeren Advies Centrum) kon het Vrouwenhuis begin jaren ’80 naar de oude ziekenzaal in het klooster, hoek Bruijnssteeg-Tibbensteeg (hier komen we later tijdens deze wandeling).

Ga naar de volgende locatie.

Ga naar de plattegrond