24 Verzetsmonument

Loop iets verder en aan de zijkant van de Lebuïnuskerk ziet u het Verzetsmonument, tegenover de ingang van het huidige stadskantoor.

Over de Roze Driehoek
Vanaf 1980 neemt het COC officieel deel aan de jaarlijkse dodenherdenking en legt dan een krans. Oorsprong van deze deelname is de intentie om in 1980 een Verzetstentoonstelling te organiseren, waaraan ook het COC wil participeren. Dan blijkt dat de eigenaars van de beoogde tentoonstelling deze niet aan de organisatie wil afstaan. In allerijl worden protestacties georganiseerd en toenmalig COC-pand De Bokking blijkt uitermate geschikt als ‘Aktiecentrum’. Uiteindelijk wordt met vereende krachten en met ander materiaal toch een Verzetstentoonstelling samengesteld. COC-voorzitter Ab Kranenbarg organiseerde jarenlang op 4 mei na de kranslegging in het COC een bijeenkomst. De eerste bloemen die door het COC werden gelegd was een bloemstuk in de vorm van een roze driehoek.

Meer informatie over de Roze Driehoek

Ga naar de volgende locatie.

Ga naar de plattegrond