25 Grote Poot en Kleine Poot

Loop het Grote Kerkhof uit tot het kruispunt. Aan de rechterkant is de Grote Poot en links daarvan (achter de kerk) ligt de Kleine Poot.

Selfiemoment
Voor de mannen is er nu gelegenheid om een roze selfie te maken bij de straatnaamborden Grote Poot en Kleine Poot (de keuze is aan u). Over deze namen gaat de volgende anekdote; men wilde een straat naar voormalig wethouder en locoburgemeester Bernard Duimel vernoemen als dank voor zijn verdiensten voor de stad. Maar, zei men, er zijn toch al twee straten naar hem vernoemd? De Grote en de Kleine Poot! Toen Bernard dat hoorde, zei hij: ik heb zoveel gedaan voor OSM (Onze Soort Mensen), doe dan maar de Grote Poot!

Meer informatie over Bernard Duimel

Ga naar de volgende locatie.

Ga naar de plattegrond