Homo-Ontmoetingsplaatsen

Het fenomeen ‘homo-ontmoetingsplaats’ is niet iets van de laatste tijd. Al voor de 17e en 18e bestaat er documentatie over ‘banen’ in de Nederlanden, zoals het Haagse Bos en het Lange Voorhout in Den Haag en bij de Dom in Utrecht. Het Engelse woord ‘cruising’ én het Nederlandse woord ‘baan’ voor de plaats waar seksuele contacten worden gezocht, zouden ontleend zijn aan het achttiende-eeuwse Nederlandse woord cruysbaan.

Ook openbare toiletten (urinoirs), vroeger secreten genaamd of pisbakken voor mannen, werden gebruikt voor anonieme seksuele contacten. In Amsterdam bestond er tot aan het eind van de 20e eeuw een socio-cultureel fenomeen van seksuele ontmoetingen bij aan grachten geplaatste pisbakken in de vorm van een ijzeren en vaak S-vormige krul waar twee personen tegelijk konden urineren, de Amsterdamse krul.