Wethouder Bernard Duimel

De openlijk homoseksuele Bernard Duimel begon als wethouder in 1974 en stopte in 1988 als locoburgemeester. Daarna werd hij voorzitter van de VVV. Hij was opgeleid als sociaal-cultureel werker en kwam als raadslid voor de PvdA in de politiek terecht. Ook zijn bij hem wel eens ruiten ingegooid, maar hij laat in het midden of dit te maken had met homofobie of politieke redenen.

Wethouder Bernard Duimel zorgde voor stadsvernieuwing in Deventer en daarom staat hij op deze steen ook afgebeeld naast de Stadsbouwmeester. De wethouder pleitte in 1984 voor een structurele subsidie voor het COC in Deventer van 10.000 gulden per jaar en deze werd vervolgens ook toegekend.

Bernard Duimel
(Detail van gevelsteen bij Assenstraat 117)