Zeeland krijgt eigen LHBT-netwerk


 
Bron: gay.nl

In de provincie Zeeland komt een LHBT-netwerk voor ontmoeting, belangenbehartiging en kennisvergaring omtrent LHBT’s. De drie Zeeuwse gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen hebben samen met het Anti Discriminatie Bureau Zeeland en COC Zeeland het initiatief genomen om dit netwerk op te richten.

Het netwerk is voor iedereen die zich inzet voor de acceptatie van LHBT’s. De initiatiefnemers willen de krachten in Zeeland bundelen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van ontmoetingen voor bijvoorbeeld roze ouderen en LHBT-jongeren in de omgeving, maar ook door het organiseren van themabijeenkomsten. Naast samenwerking op het gebied van voorlichting, zoals gastlessen van COC Zeeland aan leerlingen, zou het volgens initiatiefnemers ook goed zijn om docenten en professionals uit de zorg te trainen. Dit zodat zij weten hoe ze om moeten gaan met een leerling die worstelt met zijn gevoelens.

Het doel is dus om mensen te informeren en te ondersteunen. Het LHBT Netwerk Zeeland wordt gelanceerd tijdens een startbijeenkomst op donderdag 26 maart om 16.00 uur in de Raadzaal van het Stadskantoor te Middelburg.

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden door een e-mail te sturen naar info@lhbtnetwerkzeeland.nl. Meer info? Check www.coczeeland.nl.