Queer de Bijbel lezen - Nieuwe Testament

dinsdag 16 februari 2016

Het Penninckshuis – Brink 89 te Deventer
Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Toegang € 5,00 (inclusief koffie/thee)

De Bijbel en Seksuele Diversiteit
Nieuwe Testament in ander perspectief

De avonden zijn op de dinsdagen 9 en 16 februari van 20.00 tot 21.45 uur in het Penninckshuis, (Brink 89 te Deventer). De begeleiding is aan Sigrid Coenradie, predikante van het Penninckshuis, een vrijzinnige geloofsgemeenschap.
De avonden kunnen afzonderlijk worden gevolgd: 9 februari het Oude Testament en 16 februari het Nieuwe Testament. Deze workshops zijn een onderdeel van het in oktober 2015 gestarte project Vroom en Vrolijk, een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Deventer, COC Deventer en geloofsgemeenschap het Penninckshuis.

Queer, dat wil zeggen: tegendraads, de geuzennaam voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksulen en transgenders. Net zoals vrouwen binnen de feministische theologie en armen binnen de bevrijdingstheologie, kunnen LHBT-ers de bijbel lezen vanuit hun specifieke context. Dat levert verrassende inzichten op, die ook voor heteroseksuelen van belang zijn, het kan de dominantie en hierarchie in seksuele verhoudingen bloot leggen.

Als voorbeeld valt te denken aan het nieuwtestamentische beeld van de kerk als de bruid van christus. Dit beeld bevestigt het ideaal van het monogame, heteroseksuele huwelijk als enige vorm voor seksuele verlangens. Queer lezen van deze bijbelse metafoor stelt vragen, bijvoorbeeld bij de exclusieve mannelijkheid van christus. Door te wijzen op het feit dat de kerk een gemeenschap vormt van mensen die divers zijn in gender en seksualiteit wordt de hetero-normativiteit uitgedaagd.

Naast het queer lezen van bijbelteksten, wordt ook aan de orde gesteld de eigen positie van deelnemers, belangen en interesses. Door welke bril lezen we de bijbel? En wat levert een nieuwe blik ons op?

De toegang is € 5,00 (inclusief koffie en thee); de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Tags: , ,