Enquête RefDag: jonge gereformeerden zeer negatief over homo's


 
Bron: gay.nl

‘We moeten zondaren liefhebben, maar de zonde haten, zoals Jezus dat deed’

Een overweldigende meerderheid van jonge gereformeerden wijst homoseksualiteit af. Dat blijkt uit een enquête die het Reformatorisch Dagblad onder zijn eigen achterban heeft gehouden. Zo’n 1100 orthodox-christelijke mensen in de leeftijd van 26 tot 40 jaar deden mee en daarvan zegt een overgrote meerderheid dat ze (praktiserende) homo’s afwijzen.

Waar de gelovige respondenten op andere onderwerpen (zoals voorbehoedsmiddelen of whatsappen op zondag) verschil tonen met een vergelijkbaar onderzoek zo’n 35 jaar geleden, is op het gebied van homoseksualiteit weinig veranderd. Op de vraag of een homo zijn geaardheid mag praktiseren antwoordt 93 procent ‘nee’. Meer uiteenlopende reacties komen op de stelling ‘Homo’s worden door kerken in de gereformeerde gezindte in voldoende mate geaccepteerd’.

Geen pasklaar antwoord
‘Dit blijft een vreselijk moeilijk en teer onderwerp’, schrijft een van de respondenten. ‘Het is makkelijk praten als je zelf niet met die geaardheid bent geboren.’ Een gehuwde vrouw zegt: ‘Ik maak in mijn directe familie mee dat er wordt geworsteld met het hebben van homofiele gevoelens. En dan is een pasklaar antwoord niet een-twee-drie voorhanden.’

Haat de zonde
Er zijn ook respondenten die hun zorgen uiten over de mate waarin homoseksualiteit wordt geaccepteerd. Een man wijst op het accepteren van zonden: ‘De openheid die er nu is, gaat langzaam een wissel omzetten naar acceptatie van zonden. We moeten zondaren liefhebben, maar de zonde haten, zoals Jezus dat deed.’ Volgens een andere vrouw: ‘Ik vind dat er niet zo overdreven veel aandacht aan homo’s gegeven moet worden. De kerk is geen maatschappelijke dienst, maar moet in de eerste plaats Gods Woord uitdragen.’

Harde kern
‘Het blijft een teleurstellende situatie’, aldus Gay.nl-columnist Peter, zelf opgegroeid in een gereformeerd gezin. ‘Hopelijk komt er ooit verandering in, misschien over een generatie of twee, wanneer de houdbaarheidsdatum van de harde kern is verlopen.’

De huiscartoonist van COC Deventer heeft ook een eigen website.
Op www.reinartcartoons.nl kun je nog veel meer cartoons bekijken!